Konfirmation

Konfirmationen är en stor glädjefest som avslutar konfirmandundervisningen. Konfirmanderna får själva ta ansvar för den tro de blev döpta till som barn. Konfirmationen utgör därför ett viktigt steg på vägen in i vuxenlivet

Konfirmationen berättigar till att

  • bli fadder
  • delta självständigt i nattvarden
  • som 16 år fyllda rösta i församlingsval
  • som 18 år fyllda kandidera i församlingsval

Kyrklig vigsel förutsätter genomgången konfirmandundervisning.
För att bli konfirmerad bör man vara medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

 Läs mer om konfirmandundervisningen i vår församling här.

Bild av fyra konfirmander i albor.

Vad är konfirmation frågan om, och vad som händer den dagen? Och vad får jag göra då jag är konfirmerad?

Läs om vad konfirmation innebär

Konfirmationsövningen hålls före konfirmationen. Och lite om hur själva konfirmationen går till.

Läs om hur konfirmationen går till

Det här kan vara bra att minnas då du ställer till med konfirmationsfest.

Läs om konfirmationsfesten

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om konfirmation