I enlighet med statsrådets anvisningar begränsas verksamheten på grund av coronaviruset åtm. till och med den 13.5.2020. Vi följer med situationen och uppdaterar efter behov.

Verksamheten är tillsvidare inställd.


I Ekenäsnejdens svenska församling finns ett varierande utbud av kretsar och mötesplatser som riktar sig till vuxna. Intresse och möjlighet att delta styr oss till de mötesplatser som vi upplever som angelägna. Kretsverksamheten har en dynamik av långsiktighet.

De enskilda utåtriktade satsningarna fungerar mera som nedslag i tiden kring det aktuella och som inspirationsplatser för livet.

Båda dessa kategorier behövs för en församling mitt i livet.
Välkommen med!