I
Församlingsutfärd till Helsingfors
Onsdag 15 maj

Välkommen med på vår utfärd till Helsingfors! Vi startar från Bromarvs kyrka kl. 7.45, via Tenala församlingshem kl. 8.15, via Ekenäs församlingshem kl. 8.45 och vidare mot Helsingfors där vi besöker Matteus kyrka samt dricker förmiddagskaffe.

Vi fortsätter till Sofia Kulturcenter för lunch kl. 12–13 och där hinner vi också ta del av en konstutställning med ortodox kyrkokonst och ikoner samt besöka Heliga vishetens kapell.

Dagen avslutas med ett besök i Finlands Sjömanskyrka i Nordsjö där vi dricker eftermiddagskaffe innan vi åker hemåt.

Hemma i Ekenäs är vi ca 16.30, Tenala 16.45 och Bromarv 17.00.

Deltagaravgiften är 50 € och inkluderar resa, lunch och kaffe.
Bindande anmälningar riktas till pastorskansliet tfn 019-2411060 kl. 9–13 under tiden 1.4–3.5.
Sista anmälningsdagen är 3.5.

 

II
Församlingsutfärd till Åbo
Onsdag 12 juni

Kakskerta med St Henriks ekumeniska konstkapell, Harjattula gård och Brinkhall gård.

Vi startar kl. 8.00 från Bromarvs kyrka, via Tenala församlingshem kl. 8.30 till Ekenäs Trafikcenter kl. 9.00 och vidare mot Åbo. Vi stannar till i Pemar för eventuellt förmiddagskaffe innan vi fortsätter till St.Henriks ekumeniska konstkapell på Kakskerta. Eventuellt åker vi förbi Kakskerta gamla stenkyrka.

Lunch äter vi på Harjattula gård kl. 13–14 och vår färd fortsätter vidare till Brinkhall gård där vi går Rårundan med guide och dricker eftermiddagskaffe. Brinkhall gård upprätthålls av stiftelsen för Kulturarvet i Finland.

Vi är tillbaka i Ekenäs ca kl. 17.30, Tenala 17.45 och i Bromarv ca kl. 18.00.

Deltagaravgiften 50 € inkluderar resa, mat, guidning och eftermiddagskaffe.
Bindande anmälningar tas emot under tiden 2.5-5.6 och riktas till pastorskansliet, tfn 019-2411060 kl. 9–13.
Sista anmälningsdagen är 5.6