I
Församlingsutfärd till Kyrkslätt
Onsdag 16 maj


Vi startar från Bromarvs kyrka kl. 8.00, via Tenala församlingshem kl. 8.30, via Ekenäs församlingshem kl. 9.00 och vidare mot Kyrkslätt, där vi besöker kyrkan och har möjlighet att bekanta oss med det intillliggande torget.

Vi fortsätter till Kongresshotell Majvik där vi äter lunch samt bekantar oss med Majvik. Efter det åker vi till Gårdsboden i Kyrkslätt (Estbyvägen 316) där vi får dricka eftermiddagskaffe samt handla i bageriet av gårdens egna produkter.

Hemma i Ekenäs är vi kl. 15.30, Tenala kl. 16.00 och Bromarv kl. 16.30

Deltagaravgiften är 40 € och inkluderar resa, lunch och kaffe.

Bindande anmälningar riktas till pastorskansliet tfn 019-241 1060, vardagar kl. 9–13 under tiden 3.4–30.4.
Sista anmälningsdagen är 30.4.2018

 

II
Församlingsutfärd till Karislojo kyrka, Kovela gårds- och traktormuseum samt Kasvihuoneilmiö
Onsdag 13 juni

Vi startar med två bussar till Karislojo kyrka där en guide möter oss och berättar om kyrkan. Vi åker via Mummonmökkikylä och ser på den från bussfönstret. Lunch äter vi på Päiväkumpu och efter det fortsätter vi till Kovela gårds- och traktormuseum samt vidare till Kasvihuoneilmiö där vi kan dricka en kopp kaffe samt handla i butiken.

Buss 1 startar kl. 8.00 från Bromarvs kyrka. Buss 2 startar kl. 8.30 från Tenala församlingshem. Bussarna kör via Ekenäs resecenter och därifrån startar vi kl. 9.00. Hemfärden tar vid ca kl. 15.45. Vi är tillbaka i Ekenäs ca kl. 16.45, Tenala ca kl. 17.00 och i Bromarv ca kl. 17.30.

Deltagaravgiften 45 € inkluderar resa, mat och guidning. Bindande anmälningar tas emot under tiden 2–31.5 och riktas till pastorskansliet tfn 019-241 1060, vardagar kl. 9–13.
Sista anmälningsdagen är 31.5.2018