"Bygg inte hus på en sandig strand"

Familjeläger 1 - 4 juli på Ramsdal lägergård i Öby

 

Lägerprogrammet riktar sig i första hand till familjer med barn under skolåldern men också äldre syskon är lika välkomna med.

Program: simning, bastu, lägerbål, lekar, pyssel, sång, mat, andakt, familjemässa, parallellprogram, gemenskap, fritid...

Ledare:
Iselin Nylund, ledare för kyrkans barnverksamhet
Meri Yliportimo, präst
Kesia Edström, familjerådgivare
Hjälpledare

Bindande anmälan riktas senast fredag 14.6 till Iselin, som också svarar på era frågor.

Pris: 50€/vuxen, 26€/barn

 Familjelager2019