EKENÄS

Under höst- och vårterminerna ordnas familjekvällar i regel sista onsdagen i månaden kl. 17.30-19.30 i Ekenäs församlingshems klubbutrymme. Kvällarna är evenemang som är öppna för barnfamiljer på hela församlingens område. Programmet är riktat främst till barn under 7 år men också äldre syskon brukar trivas. Vi bjuder på gemensamt program såsom lek och gemenskap, hobby och musik för småbarnsfamiljer och avrundar med kvällste, kakao och smörgås.

Det är gratis att delta men man kan bidra med frivillig avgift för vårt fadderbarn.
Ingen anmälan behövs, bara kom!  

 

Vårens familjekvällar hålls:
30.1, 20.2 och 27.3 kl. 17.30-19.30.

Onsdag 24.4 kl. 17.30-19.30 ordnas en familjekväll kring insamlingen Gemensamt Ansvar 2019, som handlar om utbildning för barn i mindre bemedlade familjer. Uteaktiviteter vid Ekenäs församlingshem (inomhus vid regn) och servering. Serveringsavgift 2 euro/person till förmån för insamlingen. Ta därför gärna med lite småpengar.

Välkomna med klädsel enligt väder!