EKENÄS

Under höst- och vårterminerna ordnas familjekvällar i regel sista onsdagen i månaden kl. 17.30-19.30 i Ekenäs församlingshems klubbutrymme. Kvällarna är evenemang som är öppna för barnfamiljer på hela församlingens område. Programmet är riktat främst till barn under 7 år men också äldre syskon brukar trivas. Vi bjuder på gemensamt program såsom lek och gemenskap, hobby och musik för småbarnsfamiljer och avrundar med kvällste, kakao och smörgås.

Det är gratis att delta men man kan bidra med frivillig avgift för vårt fadderbarn.
Ingen anmälan behövs, bara kom!  

 

Vårens familjekvällar hålls: 
29.1, 19.2, 25.3, 1.4 (i Tenala) och 29.4 kl. 17.30-19.30

29.1 med kärlek och vänskap som tema i Ekenäs klubblokal
19.2 med sportlov som tema i Ekenäs klubblokal
25.3 med påsk som tema i Ekenäs klubblokal INSTÄLLD!
1.4 med påsk som tema i Tenala klubblokal INSTÄLLD!
29.4 med föräldraskap och insamlingen Gemensamt Ansvar som tema i Ekenäs församlingshem. Parallellprogram ute och inne, lotteri och servering till förmån för GA. INSTÄLLD!

Välkomna!