Verksamheten i dagklubben är ett led i församlingens dopundervisning. I samarbete med hemmet vill vi skapa möjligheter för barnet att växa och mogna i trygghet och hjälpa barnet att upptäcka Guds närhet och omsorg.
I dagklubben erbjuds barnen inte bara lek och gemenskap utan också andakt, bön och sång.

Gladabarn


Terminsaviften är:

  1. 25 € för 1 klubbdag/vecka
  2. 40 € för 2 klubbdagar/vecka
  • 4-6-åringar träffas måndagar och torsdagar kl. 9-12 i Ekenäs församlingshem
  • 3-åringar träffas  torsdagar 9-12 i Ekenäs församlingshem (tillsammans med de äldre barnen)

 

Höstterminsstart 2017 i vecka 36.

Välkomna med!