Länk till uppdaterad corona-info 

 

 

Bästa föräldrar och konfirmander,

Med anledning av coronasmittan har ytterligare åtgärder tagits för att vi på bästa möjliga sätt ska kunna värna om allas hälsa. Här kommer nu uppdaterad information kring sommarens läger, månadssamlingen i maj och föräldraträffen. Vi uppdaterar infon efter hand.

Föräldraträffarna i maj är inhiberade för alla konfirmandgrupper. Mer information till föräldrarna om sommaren kommer i brevform istället.

Ramsdalsbesöken för konfirmanderna i maj är inhiberade. Istället kommer en virtuell månadssamling att hållas inom maj månad, enligt följande tidtabell. Notera att datumet för vissa grupper kan skilja sig från det när besöket till lägergården skulle ha hållits. Konfirmanderna får närmare information om hur dessa träffar hålls.

Grupp 1: Måndag 18.5 kl. 15:30-17     Grupp 4: Fredag 15.5 kl. 15-17

Grupp 2: Tisdag 19.5 kl. 15.30-17       Grupp 5: Onsdag 20.5 kl. 16-18

Grupp 3: Torsdag 28.5 kl. 15-17

På grund av konfirmandgruppernas storlek och avsaknaden av tillräckligt stora utrymmen på Ramsdal lägergård kommer inga läger med övernattning att hållas inom juni och juli månad. Istället kommer dagsläger att hållas under samma vecka som övernattningslägret skulle ha varit. Platsen är ännu öppen. Det här gäller alltså för grupp 1, 2, 3 och 4. Eventuellt kommer grupperna att delas i två för att minska smittorisken. Närmare information kommer att skickas ut.

Grupp 5 håller i nuläget kvar sitt läger i augusti som planerat, men förändringar kan ske.

Konfirmationer kommer att hållas de inplanerade söndagarna. Konfirmandgrupperna kommer dock att delas upp så att det blir flera konfirmationer under samma dag. Detta för att vi inte ska bli för många i kyrkan samtidigt. Det här betyder att tidpunkten för konfirmationen kan ändras. Det kommer också att finnas en begränsning på hur många gäster varje konfirmand får ha med sig. Närmare information om detta kommer också skilt till alla grupper.

Vi gör vårt bästa för att konfirmanderna ska få en så bra skribatid som möjligt, samtidigt som vi vill värna om allas hälsa. Eftersom läget ännu är så osäkert kommer vi att återkomma med närmare info. Tag kontakt med oss om ni har frågor!

Med önskan om en välsignad vårtid!

Jakob Edman (044 755 3627)          Kjell Wikström (040 821 5327)

Anders Lindström (0400 527 488)    Meri Yliportimo (044 755 3601)


Skriftskolan är en upptäcktsresa.
Den ger en unik möjlighet att bekanta sig med vår kristna tradition. I skriftskolan ges möjlighet att våga röra vid de svåra och stora livsfrågorna, att fundera och borra djupare i de frågor som gör livet viktigt att leva; 

 

Varför finns vi och varför just här?

Vad innebär det att leva ett bra liv?

Vad innebär det att vara människa och kristen?

Vem var Jesus? Vad står han för?

Vilken betydelse har Bibeln?

Hur kan framtiden te sig?

 Konfirmation4

 

Vi tränger tillbaka till våra rötter samtidigt som vi skapar goda och öppna perspektiv och möjligheter för framtiden och vår individuella utveckling.
Skriftskolan är en upptäcktsresa inåt och utåt.

Den som genomgått skrifskola och konfirmation har rätt att...


SKRIFTSKOLA PÅ FLERA SÄTT
I Ekenäsnejdens svenska församling pågår skriftskolan i regel från september till augusti. Anmälning till skriftskolan sker i september och då väljer man sitt skriftskolalternativ. I församlingen erbjuds fem lägerskriftskolor (som eventuellt reduceras till fyra om anmälningarna till något läger blir få), en vinterskriftskola samt vissa år skriftskola för ungdomar med specialbehov.


Vinterskriftskola
Läsåret 2018-2019 ordnas vinterskriftskolan som en dagskriftskola under sportlovet, med kompletterande månadssamlingar från oktober till april/maj.

  • Konfirmation i Ekenäs kyrka planerad till våren 2019


Lägerskriftskola
Lägerskriftskola ordnas under fem (alt. fyra) lägerperioder. Lägren hålls på Ramsdal lägergård och konfirmation äger vanligtvis rum direkt efter avslutat läger.
Till lägerskriftskolorna hör regelbundna månadsträffar då hela gruppen träffas.
Fyra (alt. tre) grupper träffas i Ekenäs och en grupp träffas i Tenala.


Specialskriftskola

Läsåren 2015-2016 och 2017-2018 ordnades en specialskriba för ungdomar med funktionshinder.
Specialskriftskola arrangeras inte varje år.

Kontaktpersoner för spec.skriftskolan är:
Ann-Sofi Storbacka, präst
Kjell Wikström, ungdomsarbetsledare

Info & anmälning till skriftskola 2019-2020

För området Ekenäs-Snappertuna

  • Onsdagen den 11.9 kl. 15.15 i Ekenäs kyrka

För området Tenala-Bromarv

  • Torsdag 12.9 kl. 15.15 i Tenala församlingshem

Tillfälle enbart för konfirmanderna med utdelning av anmälningsblanketten. Föräldramöten hålls senare.