OBSERVERA

I enlighet med statsrådets och biskoparnas anvisningar begränsas verksamheten på grund av coronaviruset på följande sätt t.o.m. 13.5.2020:

Månadssamlingen i april är inhiberad. Vi siktar ändå på att kunna besöka Ramsdal lägergård i maj som planerat. Även sommarens läger hoppas vi på att inte kommer att påverkas av dessa omständigheter. Om läget förändras hör vi av oss.

Vi siktar på att hålla föräldrasamlingarna inför lägren som vi tänkt:

Läger 1, 2:     27.5 kl. 17.30 i Ekenäs församlingshem

Läger 3:         14.5 kl. 18.30 i Ekenäs församlingshem

Läger 4:         20.5 kl. 17.30 i Tenala församlingshem

Läger 5:         14.5 kl. 17.30 i Ekenäs församlingshem

Under de kommande veckorna firas inga högmässor i våra kyrkor. Istället kommer en gudstjänst att sändas på nätet varje söndag och dagarna i Stilla veckan. Dessa gudstjänster hittas via församlingens Facebook-sida och hemsida. Genom att titta på dessa kan ni konfirmander få de gudstjänster ni ännu saknar i era kyrkogångshäften. Ni antecknar dem i vanlig ordning i era häften. Ni föräldrar får sedan skriva under när era ungdomar har deltagit i en gudstjänst. På det här sättet har alla möjlighet att samla de gudstjänster de ännu behöver få ihop före lägret.

Ta gärna kontakt med oss om ni har frågor eller andra funderingar. Vi följer med läget och uppdaterar er efter hand. Tillsammans får vi göra vårt bästa för att alla ska få en så bra skribatid som möjligt under rådande omständigheter.


Skriftskolan är en upptäcktsresa.
Den ger en unik möjlighet att bekanta sig med vår kristna tradition. I skriftskolan ges möjlighet att våga röra vid de svåra och stora livsfrågorna, att fundera och borra djupare i de frågor som gör livet viktigt att leva; 

 

Varför finns vi och varför just här?

Vad innebär det att leva ett bra liv?

Vad innebär det att vara människa och kristen?

Vem var Jesus? Vad står han för?

Vilken betydelse har Bibeln?

Hur kan framtiden te sig?

 Konfirmation4

 

Vi tränger tillbaka till våra rötter samtidigt som vi skapar goda och öppna perspektiv och möjligheter för framtiden och vår individuella utveckling.
Skriftskolan är en upptäcktsresa inåt och utåt.

Den som genomgått skrifskola och konfirmation har rätt att...


SKRIFTSKOLA PÅ FLERA SÄTT
I Ekenäsnejdens svenska församling pågår skriftskolan i regel från september till augusti. Anmälning till skriftskolan sker i september och då väljer man sitt skriftskolalternativ. I församlingen erbjuds fem lägerskriftskolor (som eventuellt reduceras till fyra om anmälningarna till något läger blir få), en vinterskriftskola samt vissa år skriftskola för ungdomar med specialbehov.


Vinterskriftskola
Läsåret 2018-2019 ordnas vinterskriftskolan som en dagskriftskola under sportlovet, med kompletterande månadssamlingar från oktober till april/maj.

  • Konfirmation i Ekenäs kyrka planerad till våren 2019


Lägerskriftskola
Lägerskriftskola ordnas under fem (alt. fyra) lägerperioder. Lägren hålls på Ramsdal lägergård och konfirmation äger vanligtvis rum direkt efter avslutat läger.
Till lägerskriftskolorna hör regelbundna månadsträffar då hela gruppen träffas.
Fyra (alt. tre) grupper träffas i Ekenäs och en grupp träffas i Tenala.


Specialskriftskola

Läsåren 2015-2016 och 2017-2018 ordnades en specialskriba för ungdomar med funktionshinder.
Specialskriftskola arrangeras inte varje år.

Kontaktpersoner för spec.skriftskolan är:
Ann-Sofi Storbacka, präst
Kjell Wikström, ungdomsarbetsledare

Info & anmälning till skriftskola 2019-2020

För området Ekenäs-Snappertuna

  • Onsdagen den 11.9 kl. 15.15 i Ekenäs kyrka

För området Tenala-Bromarv

  • Torsdag 12.9 kl. 15.15 i Tenala församlingshem

Tillfälle enbart för konfirmanderna med utdelning av anmälningsblanketten. Föräldramöten hålls senare.