Skriftskolan är en upptäcktsresa.
Den ger en unik möjlighet att bekanta sig med vår kristna tradition. I skriftskolan ges möjlighet att våga röra vid de svåra och stora livsfrågorna, att fundera och borra djupare i de frågor som gör livet viktigt att leva; 

 

Varför finns vi och varför just här?

Vad innebär det att leva ett bra liv?

Vad innebär det att vara människa och kristen?

Vem var Jesus? Vad står han för?

Vilken betydelse har Bibeln?

Hur kan framtiden te sig?

 Konfirmation4

 

Vi tränger tillbaka till våra rötter samtidigt som vi skapar goda och öppna perspektiv och möjligheter för framtiden och vår individuella utveckling.
Skriftskolan är en upptäcktsresa inåt och utåt.

Den som genomgått skrifskola och konfirmation har rätt att...


SKRIFTSKOLA PÅ FLERA SÄTT
I Ekenäsnejdens svenska församling pågår skriftskolan i regel från september till augusti. Anmälning till skriftskolan sker i september och då väljer man sitt skriftskolalternativ. I församlingen erbjuds fem lägerskriftskolor (som eventuellt reduceras till fyra om anmälningarna till något läger blir få), en vinterskriftskola samt vissa år skriftskola för ungdomar med specialbehov.


Vinterskriftskola
Läsåret 2018-2019 ordnas vinterskriftskolan som en dagskriftskola under sportlovet, med kompletterande månadssamlingar från oktober till april/maj.

  • Konfirmation i Ekenäs kyrka planerad till våren 2019


Lägerskriftskola
Lägerskriftskola ordnas under fem (alt. fyra) lägerperioder. Lägren hålls på Ramsdal lägergård och konfirmation äger vanligtvis rum direkt efter avslutat läger.
Till lägerskriftskolorna hör regelbundna månadsträffar då hela gruppen träffas.
Fyra (alt. tre) grupper träffas i Ekenäs och en grupp träffas i Tenala.


Specialskriftskola

Läsåren 2015-2016 och 2017-2018 ordnades en specialskriba för ungdomar med funktionshinder.
Specialskriftskola arrangeras inte varje år.

Kontaktpersoner för spec.skriftskolan är:
Ann-Sofi Storbacka, präst
Kjell Wikström, ungdomsarbetsledare

Info & anmälning till skriftskola 2019-2020

För området Ekenäs-Snappertuna

  • Onsdagen den 11.9 kl. 15.15 i Ekenäs kyrka

För området Tenala-Bromarv

  • Torsdag 12.9 kl. 15.15 i Tenala församlingshem

Tillfälle enbart för konfirmanderna med utdelning av anmälningsblanketten. Föräldramöten hålls senare.