Barnläger på Ramsdal 2019

Lägrens tema är #DelaFred

  • Läger 1 (åk 1-3) hålls den 17-18.6 och kostar 15€.
  • Läger 2 (åk 4-6) hålls den 18-20.6 och kostar 25€.

Lägerprogrammet består av andakter, pyssel, lekar, simning, mat, gemenskap och fritid med både gamla och nya kompisar.

Anmälning till bägge lägren senast 10.5 till Camilla Österberg.

Lager5