Sommar och läger passar bra ihop! Församlingen ordnar barnläger och sommarklubb för barn i skolåldern (de som gått ut åk 1 och äldre).

I år hålls följande läger:

1. Sommarklubb i Österby församlingshem de två första veckorna i juni (vardagar) kl. 9-15. Avgift: 5€/dag.

2. Barnläger för åk 1-4 på Ramsdal lägergård 15-17.6. Avgift: 30 €.

3. Barnläger för åk 5-7 på Rosvik lägergård 16-18.6. Avgift: 35 €. Lägret ordnas i samarbete med Karis-Pojo svenska församling.

Anmälningar tas emot efter påsk.

Mera info om lägren kommer snart!