I enlighet med statsrådets anvisningar begränsas verksamheten på grund av coronaviruset fr.o.m. 1.6. Vi följer med situationen och uppdaterar efter behov. Länk till uppdaterad corona-info

Verksamheten är tillsvidare inställd.


Vi ordnar klubbverksamhet under skolterminerna för barn i lågstadieåldern (åk 1 och uppåt). Klubbarna leds antingen av församlingens hjälpledare eller ungdomsarbetsledaren. Klubbarna är en del av församlingens kristna fostran.

Programmet i klubbarna varierar, men lekar, pyssel och andakter hålls regelbundet. Deltagande i klubbarna är gratis.

Vill du veta mera? Ring Camilla.

 

KLUBBAR

  • onsdag kl. 18-19 i Österby församlingshem
  • onsdag kl. 12.45-14.45 i Tenala församlingshem
  • tisdag kl. 18-19 i Snappertuna prästgård
  • tisdag kl. 18-19 i Västerby skola
  • fredag kl. 12.20-13.20 i Bromarv skolas jumppasal