Församlingens eftermiddagshem för skolbarn är öppet varje skoldag kl. 12-16.30 under skolterminerna.

Vi vill erbjuda barnen en trygg miljö efter skoldagens slut med möjlighet till aktivitet och vila, ett hälsosamt mellanmål och utevistelse.
Mellanmålet serveras ca kl. 14.

 

Avgifter:

Max 3 dagar/vecka, mindre än 3 timmar eftermiddagsvård
60 €/månad

Max 3 dagar/vecka, mer än 3 timmar eftermiddagsvård
70 €/månad

Alla dagar/vecka, mindre än 3 timmar eftermiddagsvård
70 €/månad

Alla dagar/vecka, mer än 3 timmar eftermiddagsvård
100 €/månad

 

Ring och hör dig för om lediga platser!

 

ANSÖKNINGAR TILL EFTIS
Läsåret 2019-2020

Ansökningar tas emot under april månad 2019.

Utskrivbar ansökningsblankett hittar du här.

 

Infotillfälle hölls torsdag 8.8 kl. 18-19 på eftis för föräldrar och de barn som erhållit eftisplats för läsåret 2019-2020.

Eftis