"När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade: "Där är Guds lamm" (Joh 1:36).
Lärjungarna följde efter och de gick med honom.

 

I Ekenäsnejdens svenska församling erbjuds möjlighet till inre och yttre vandring. Att pilgrimsvandra handlar inte i första hand om motion utan om en andlig vandring i egna inre landskap där pauserna längs vägen innehåller andlig tankning lika väl som kroppslig. Den som vill delta behöver rusta sig med egen vattenflaska, ett enkelt mellanmål och bekväma skodon.

 

Hjärtligt välkomna på pilgrimsvandring 18.5.2018

Välkomna på pilgrimsvandring fredag 18.5 kl. 10. Vi startar från Täktom kapell kl. 10 och vandrar tillsammans till Lappvik kyrka (ca 20 km), där firar vi en kort pilgrimsmässa samt äter en gemenskapsmåltid.

Frivillig kollekt till förmån för församlingens missionärer, familjen Tikum i Senegal. Anmälan och information ger kaplan Monica Cleve, tel. 044 755 3627. 

"Visa mig din väg och gör mig villig att vandra den."

 

Senaste vandring

PILGRIMSVANDRING företogs fredag 15.9.

Gruppen inledde vandringen i Tenala vid Tenala kyrka och vandrade mot Trollshovda kapell.
Pilgrimsmåltid intogs efteråt i Trollshovda skolhus. Returtransport.

Håll utkik efter kommande vandringar som annonseras i Mitt i livet och på den här webbplatsen så snart de är planerade.


LÄS KAPLAN MONICA CLEVES ARTIKLAR:

En församling på väg i församlingstidningen Mitt i livet nr 1/2015 på sidorna 5-7.

Steg för livet i förra församlingstidningen Mitt i livet höst/2014 på sidorna 6-9.

Läs reportaget i Västra Nyland om pilgrimsvandringen mellan kyrkorna i Ekenäs och Tenala...

Pilgrim

 

PILGRIMSVANDRING företogs en av de sista dagarna i september 2015 mellan Ekenäs kyrka och Pojo kyrka.

 

"Det är med hjälp av våra fötter som du fortfarande kan vandra runt och göra det goda. Det är med hjälp av våra händer som du i dag välsignar människor. Välsigna våra själar och våra kroppar så att vi får vara till välsignelse för andra."

Amen

(Teresa av Avila)