"När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade: "Där är Guds lamm" (Joh 1:36).
Lärjungarna följde efter och de gick med honom.

 

I Ekenäsnejdens svenska församling erbjuds möjlighet till inre och yttre vandring. Att pilgrimsvandra handlar inte i första hand om motion utan om en andlig vandring i egna inre landskap där pauserna längs vägen innehåller andlig tankning lika väl som kroppslig. Den som vill delta behöver rusta sig med egen vattenflaska, ett enkelt mellanmål och bekväma skodon.

 

Hjärtligt välkomna på pilgrimsvandring 25.9.2018

Välkomna på pilgrimsvandring tisdag 25.9 kl. 10. Vi startar från Svartå kyrka kl. 10 och vandrar tillsammans till St. Katarina kyrka (ca 16,6 km), där firar vi en kort pilgrimsmässa och efteråt äter vi en lätt sopplunch i Stora Prästgården i Karis.

Frivillig kollekt till förmån för församlingens missionärer, familjen Tikum i Senegal. Anmälan och information ger kaplan Monica Cleve, tel. 044 755 3627, sista anmälningsdag 18.9. Tillfället är öppet för alla. 

Programmet:

Kl. 10-10.15 Samling och bön i Svartå kyrka

Kl. 13.45-14.15 Kort pilgrimsmässa i St. Katarina kyrka i Karis

Kl. 14.30-15.30 Lätt sopplunch i Gamla Prästgården i Karis.

Transport tillbaka till Svartå kyrka.

"Visa mig din väg och gör mig villig att vandra den."

 

Senaste vandring

PILGRIMSVANDRING företogs fredag 18.5.

Gruppen inledde vandringen vid Täktom kapell och vandrade mot Lappvik kyrka. (ca 20 km)
Pilgrimsmåltid intogs efteråt utomhus vid Lappvik kyrka. Returtransport.

Håll utkik efter kommande vandringar som annonseras i Mitt i livet och på den här webbplatsen så snart de är planerade.


LÄS KAPLAN MONICA CLEVES ARTIKLAR:

En församling på väg i församlingstidningen Mitt i livet nr 1/2015 på sidorna 5-7.

Steg för livet i förra församlingstidningen Mitt i livet höst/2014 på sidorna 6-9.

Läs reportaget i Västra Nyland om pilgrimsvandringen mellan kyrkorna i Ekenäs och Tenala...

Pilgrim

 

PILGRIMSVANDRING företogs en av de sista dagarna i september 2015 mellan Ekenäs kyrka och Pojo kyrka.

 

"Det är med hjälp av våra fötter som du fortfarande kan vandra runt och göra det goda. Det är med hjälp av våra händer som du i dag välsignar människor. Välsigna våra själar och våra kroppar så att vi får vara till välsignelse för andra."

Amen

(Teresa av Avila)