"När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade: "Där är Guds lamm" (Joh 1:36).
Lärjungarna följde efter och de gick med honom.

 

I Ekenäsnejdens svenska församling erbjuds möjlighet till inre och yttre vandring. Att pilgrimsvandra handlar inte i första hand om motion utan om en andlig vandring i egna inre landskap där pauserna längs vägen innehåller andlig tankning lika väl som kroppslig. Den som vill delta behöver rusta sig med egen vattenflaska, ett enkelt mellanmål och bekväma skodon.

 

På kommande:

PILGRIMSVANDRING fredag 15.9 kl. 10 -

Vi startar vår vandring i Tenala vid Tenala kyrka och vandrar mot Trollshovda kapell.
Pilgrimsmåltid efteråt i Trollshovda skolhus. Returtransporten ordnad.

Närmare information om exakta klockslag och dylikt ger kaplan Monica Cleve i samband med att man anmäler sig - senast onsdag 13.9.

 


LÄS KAPLAN MONICA CLEVES ARTIKLAR:

En församling på väg i församlingstidningen Mitt i livet nr 1/2015 på sidorna 5-7.

Steg för livet i förra församlingstidningen Mitt i livet höst/2014 på sidorna 6-9.

Läs reportaget i Västra Nyland om pilgrimsvandringen mellan kyrkorna i Ekenäs och Tenala...

Pilgrim

 

PILGRIMSVANDRING företogs en av de sista dagarna i september 2015 mellan Ekenäs kyrka och Pojo kyrka.

 

"Det är med hjälp av våra fötter som du fortfarande kan vandra runt och göra det goda. Det är med hjälp av våra händer som du i dag välsignar människor. Välsigna våra själar och våra kroppar så att vi får vara till välsignelse för andra."

Amen

(Teresa av Avila)