Sånger “I folkton”

Den ålandska sopranen Therese Karlsson och pianisten Martin Segerstråle håller konsert i Bromarvs kyrka. De kommer bl.a. att presentera sånger från den nya CD-skivan "I folkton", som består av nordiska folksånger, flera av dem i nyarrangemang av Martin Segerstråle. Dessutom uppmärksammas en av årets bemärkta finländska jubilarer: 150-årsminnet efter Oskar Merikantos födelse firas. De framför populära Merikanto-sånger som Skogsduvors toner; Kullan murunen och Äppelblommorna. 

Sö 12.8 kl. 16 i Bromarvs kyrka


 I jungfru Marias trädgård

Konsert a capella sång med medeltida harpa, Marja-Kaisa Korkala.

Konserten består av natur bilder i medeltida böner och sånger för Maria. Den tidiga poesi för Maria öppnar fönstret mot sommarens trädgård, med skapelsens tematik under 1100-1400-talet.

Sö 26.8 kl. 18 i Tenala kyrka.