Musiken spelar en viktig roll i församlingslivets olika skeden. Den stöder församlingens böner och lovprisningar i högmässan, den är närvarande i både sorg och glädje i den enskilda människans liv och den ger möjligheter att uttrycka nyanser i evangeliet där orden inte räcker till.

Eftersom musiken alltid funnits som en självklar del i församlingen, har också varje tid sökt sitt eget sätt för uttryck. Därför består 2000-talets musik i kyrkan av en vid stilpalett, allt ifrån gregoriansk sång, via antikens kör- och orgelmusik till experimentell konstmusik, gospel, visor och metallmässor.

 

 

 

KÖRER
I Ekenäsnejdens svenska församling finns för närvarande tre kyrkokörer.

 

KONSERTER
Församlingens rika konsertliv finns som en naturlig del sida vid sida med det övriga musikaliska utbudet i staden. Aktuella konserter (konserter/musikandakter/sångstunder) hittar du i händelsekalendern under konserter, evenemang eller gudstjänster och ofta som affisch på sidan Anslagstavlan.

 

Vill du boka tid och plats för en konsert?

Information om bokning av kyrkor för konserter hittar du här.