Två arbetare från Stationens barn rf samtalar med några ungdomar.

Delta i insamlingen Gemensamt Ansvar!

Insamlingen Gemensamt Ansvar är den finländska evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling och en folkrörelse för omtanke. Gemensamt Ansvar hjälper de allra mest utsatta oavsett ursprung, religion eller politisk övertygelse i Finland och världens katastrofområden.
Insamlingen Gemensamt Ansvar beskyddas av republikens president Sauli Niinistö.


Medlen från Gemensamt Ansvar 2023 används för medling i och lösande av ungas våld och konflikter. Vänta inte. Donera!

I FINLAND har det under åren 2015–2021 skett en avsevärd ökning i antalet våldsbrott bland unga under 18 år. Den mest alarmerade utvecklingen har inträffat i åldersklassen 12–14 år. År 2021 upplevde 39 000* barn i Finland våld i skolan varje vecka. Våld är också närvarande under f ritiden. Allt oftare fotograferas eller filmas också våldsdåden för att spridas i sociala medier.I barns och ungas våld är alla offer: den mobbade och mobbaren, förövaren och offret, skolan och hemmet, barnen och föräldern. Både förövare och offer är i behov av hjälp.

LÅT OSS BRYTA VÅLDSSPIRALEN
Vi vuxna kan se till att man ingriper i våldssituationer. Genom adekvat stöd som sätts in i ett så tidigt skede som möjligt kan vi klarlägga bakgrunden till händelserna, hjälpa och rentav lyckas bryta våldsspiralen. Stationens Barn rf kan nu utöka den här typen av professionellt stöd med hjälp av intäkterna från Gemensamt Ansvar 2023.

SKOLGÅNG FÖR UNGA I KRISOMRÅDEN
Klimatkrisen leder till fördjupad fattigdom, fler konflikter och får unga i världens katastrofområden att hoppa av skolan. Kyrkans Utlandshjälps katastroffond använder medel från Gemensamt Ansvar för att stödja barn och unga i krisområden och få dem att återvända till eller stanna kvar i skolan. Utbildning garanterar de unga bättre möjligheter att försörja sig.

Klimatkrisen hotar skolgången. Den utdragna torkan skapar otrygghet i Kenya. På grund av de långvariga säkerhetsproblemen och fattigdomen skickar nomadfamiljerna i Keriodalen hellre sina barn för att valla djur nära hemmet än låter dem gå till skolan. Det beslutet har haft en dramatisk betydelse för 21-åriga Cheptoyos liv. 

Läs mer om Cheptoyo via den här länken.Öppna länk i ny flik

Delta i insamlingen Gemensamt Ansvar! Med din donation kan man ingripa i våld i skolan och annat ungdomsvåld, medla i konflikter och hjälpa unga i världens konfliktområden.

Länk till nätbetalningsblankettenÖppna länk i ny flik

Insamlingen inleds på Kyndelsmässodagen den 5.2.2023.

#gemensamtansvar2023

Länk till insamlingens officiella sidor

Hjälpen når fram.

SÅ HJÄLPER DITT BIDRAG 2023:

I HEMLANDET: Cirka 20 % av insamlingsintäkterna stannar kvar i den insamlande församlingen och används för att stödja unga lokalt eller för annat socialt hjälparbete i området. Återstående cirka 20 % går till Stationens Barn rf för att förhindra och motverka skol- och ungdomsvåld. De insamlade medlen används för att reda ut långvariga och omfattande fall av skolmobbning genom K-0-verksamheten mot mobbning samt genom gatumedling, där medlarna är professionella inom ungdomsarbete.

UTOMLANDS: Cirka 60 % av insamlingsintäkterna styrs till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond, som stöder utsatta människor i världens katastrofområden. Hjälpen går bland annat till offer för naturkatastrofer och väpnade konflikter.