Bild av en person som håller i en GA-sparbössa och en annan som sätter några slantar i bössan.

Delta i insamlingen Gemensamt Ansvar!

Insamlingen Gemensamt Ansvar är den finländska evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling och en folkrörelse för omtanke. Gemensamt Ansvar hjälper de allra mest utsatta oavsett ursprung, religion eller politisk övertygelse i Finland och världens katastrofområden.


Klimatkrisen hotar skolgången. Den utdragna torkan skapar otrygghet i Kenya. På grund av de långvariga säkerhetsproblemen och fattigdomen skickar nomadfamiljerna i Keriodalen hellre sina barn för att valla djur nära hemmet än låter dem gå till skolan. Det beslutet har haft en dramatisk betydelse för 21-åriga Cheptoyos liv. 

Läs mer om Cheptoyo via den här länken.Öppna länk i ny flik

Delta i insamlingen Gemensamt Ansvar! Med din donation kan man ingripa i våld i skolan och annat ungdomsvåld, medla i konflikter och hjälpa unga i världens konfliktområden.

Länk till nätbetalningsblankettenÖppna länk i ny flik

Länk till insamlingens officiella sidor

Insamlingen inleds på Kyndelsmässodagen den 4.2.2024.

#gemensamtansvar2024

Hjälpen når fram.

SÅ HJÄLPER DITT BIDRAG 2023:

I HEMLANDET:

År 2024 hjälper Gemensamt Ansvar unga som upplever djup ensamhet eller riskerar att bli marginaliserade, förlora kontrollen över sina liv eller möjligheten till ett bra liv i Finland och runt om i världen.

I Finland styrs intäkterna från Gemensamt Ansvar via Helsingfors Mission och församlingarna till ensamma unga. Ensamhet är en ångestfylld, individuell upplevelse av utanförskap och isolering. För närvarande upplever cirka 14 procent av alla högstadieelever och studerande på andra stadiet ensamhet.

~20% av de insamlade medlen går till Helsingfors Missions arbete för krisdrabbade unga runtom i Finland och 20% stannar i din hemförsamling.

UTOMLANDS:

Stödet utomlands kanaliseras till Kyrkans Utlandshjälp som hjälper i världens katastrofområden till exempel genom att möjliggöra skolgång och yrkesutbildning för barn och unga. Kyrkans Utlandshjälp arbetar i sex flyktingområden i Uganda. Med hjälp av utbildningsprojekt förbättras tillgången till utbildning genom att man bygger nya och säkra klassrum, ordnar kampanjer som uppmuntrar till att återvända till skolan, ökar kunskapen om utbildningens betydelse samt delar ut läromaterial och hygienpaket.

~60% av insamlingsmedlen styrs till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

Ekenäsnejdens svenska församling kommer under året att samla in pengar för GA genom bössinsamling, kollekter och på andra sätt. Följ vår annonsering för mera information.