YouTube-video

Välkommen att fira jul tillsammans

Vi firar jul därför att Jesus föddes. I kyrkorna världen över firas fortfarande minnet av den världsavgörande händelsen i Betlehem för drygt tvåtusen år sedan, när Gud själv kom till jorden som ett litet hjälplöst människobarn. 

Åter en gång har vi möjlighet att mötas tillsammans i våra kyrkor och begrunda julens under - i julbön, julotta, sångstunder och konserter. Tillsammans får vi fira och minnas undret, att Gud blev människa för att komma oss nära. 

Läs mer om julen via den här länken

Läs biskop Bo-Göran Åstrands julhälsning till Borgå stift via den här länken

Julafton i Ekenäsnejden

Observera! Vi följer myndigheternas anvisningar i alla situationer. Vi rekommenderar användning av munskydd vid alla sammankomster, samt att man stannar hemma om man har förkylningssymptom.

Informationen har uppdaterats torsdag 23.12 kl. 9.50. Det går också att ringa pastorskansliet 019-241 1060 to kl. 9-13. Uppdaterade anslag sätts upp på kyrkornas anslagstavlor under torsdagen.

I församlingen har vi under många år traditionellt bjudit in till sju olika julböner. I år kommer alla utom två av dem att ersättas med allsångsstunder med program - detta på grund av de aktuella coronarestriktionerna.

Vid en vanlig julbönsandakt är det i år möjligt enbart för en mindre skara att samtidigt befinna sig i kyrkorummet (en tredjedel av sittplatserna). Till en allsångsstund däremot kan var och en komma som kan uppvisa giltigt coronapass. Med det förfarandet kan kyrkornas sittplatser användas fullt ut och många fler kan ta del av julens gemenskap i kyrkorna.

Vi kommer ändå att begränsa deltagarantalet även vid sångstunderna med coronapass så att i Ekenäs kyrka kan 350 personer delta, i Tenala kyrka 200 och i Snappertuna och Bromarv bägge 120 personer.

Men vi har också tänkt på dem som av olika anledning saknar vaccin. I Ekenäs kyrka ordnas, förutom två allsångsstunder med coronapass, kl. 13 och kl. 14, två traditionella julböner utan coronapass kl. 15 och kl. 17 på julaftonen. I julbönerna utan coronapass kan som mest 180 personer delta.

Våra samtliga julottor firas också utan coronapass men däremot med personbegränsning. Det gäller även kvällsmässan på annandag jul.

Munskydd rekommenderas starkt vid alla sammankomster.

Varmt välkommen!

Julens program

Observera! Vi följer myndigheternas anvisningar i alla situationer. Vi rekommenderar användning av munskydd vid alla sammankomster, samt att man stannar hemma om man har förkylningssymptom.

Informationen har uppdaterats torsdag 23.12 kl. 9.50. Det går också att ringa pastorskansliet 019-241 1060 to kl. 9-13. Uppdaterade anslag sätts upp på kyrkornas anslagstavlor under torsdagen.

Webbsändning:

På Ekenäsnejdens församlings kanalplats på Youtube och Facebook:

 • Siffe kyrkråttas julbön fr.o.m. fr 24.12 kl. 10 (Repris)
 • Julandakt fr.o.m. fr 24.12 kl. 12 (Repris)
 • Julotta fr.o.m. lö 25.12 kl. 06 (Repris)

Direktlänkar i spalten till höger!

24.12 JULAFTON

EKENÄS KYRKA:

Allsångsstunder med coronapass, max 350 personer:

 • kl. 13 Nalle-allsång med och för barn, Lindström, barn med M. Henriksson medv.
 • kl. 14 Lindström, musikinstitutets körer med M. Henriksson medv.

Julböner utan coronapass, max 180 personer:

 • kl. 15 Lindström, SixNotes, Å. Westerlund medv.
 • kl. 17 M. Puiras, Å. Westerlund, Pia-Lena Kastus-Lindholm medv.

BROMARVS KYRKA:

 • kl. 16.30 Allsångsstund, Westerholm, Lindroos, Daniela Ragnell medv. Coronapass, max 120 personer! 

SNAPPERTUNA KYRKA:

 • kl. 15 Allsångsstund, Yliportimo, Nygård medv. Coronapass, max 120 personer!

TENALA KYRKA:

 • kl. 15 Allsångsstund, Westerholm, Lindroos, Kaspian, Minea, Celina och Patricia Korenius medv, Coronapass, max 200 personer!

25.12 JULDAGEN:

Julottor utan coronapass:

 • kl. 06 i Ekenäs kyrka, Yliportimo, Nygård, kyrkokörerna medv. max 180 pers.
 • kl. 06 i Tenala kyrka, Westerholm, Lindroos, max 100 pers.
 • kl. 08 i Bromarvs kyrka, Westerholm, Lindroos, max 60 pers.
 • kl. 08 i Snappertuna kyrka, Yliportimo, Nygård, kyrkokörerna medv. max 60 pers.

26.12 ANNANDAG JUL:

Kvällsmässa kl. 18 i Ekenäs kyrka, Westerholm, Nygård. Ej coronapass, max 180 personer.

_________________________________

INSTÄLLT: De Vackraste Julsångerna - allsång on 29.12 kl. 18.30 i Ekenäs kyrka, Yliportimo, Nygård, kören Stora Fröjden, Jan Hellberg medv. Coronapass! 

_________________________________

1.1.2022 NYÅRSDAGEN:

Musikandakt kl. 16 i Bromarvs kyrka, Yliportimo, Lindroos, Suvi & Folke Gräsbeck medv. Ej coronapass, max 30 pers. 

YouTube-video

Julfred vid borgen 23.12

Välkommen till en nästan traditionell lysning av julfreden, denna gång nedanför Slottsknektens stuga vid Raseborgs slottsruiner i Snappertuna. Tillställningen är tvåspråkig och i den medverkar kaplan Wille Westerholm, kantor Pia Nygård, Ekenäs lucia med flera. Vi bär också upp kollekt och bjuder på värmande glögg. Ta gärna med dig en egen led-ljuslykta.

Till den här tillställningen krävs det coronapass.

________________________________________________

Webbsänt

På Ekenäsnejdens församlings kanalplats på Youtube och Facebook.

Repriser från 2020:

 

Trettondagens julfest med gudstjänst

Församlingens julfest på trettondagen den 6.1 är inhiberad på grund av de aktuella coronarestriktionerna. Vid julfesten hade vi planerat att avtäcka tidigare kyrkoherdars porträtt och avtacka Ekenäs lucia med tärnor. Tyvärr skjuts detta program upp och ordnas vid andra tidpunkter när samlingar kan ordnas under tryggare omständigheter. 

I stället för julfesten firas en extra högmässa på trettondagen den 6.1 kl. 10 i Ekenäs kyrka (max 30 pers.).