YouTube-video

Advent - en glad tid av väntan och förväntan

Nu är tiden inne att tända adventsstjärnorna, ljusen i adventsstakarna och börja förbereda sig för julen. Adventstiden är en glad tid då vi väntar på att få fira Jesus födelse.

Adventstid är förberedelse

Advent betyder ankomst – under advent väntar vi på någon som ska komma. Då förbereder vi oss inför julen. Advent är en fastetid, men den första adventssöndagen är också en glädjefest och en av de mest populära högtiderna i vår kyrka. Kom med och sjung ”Hosianna”!

Första söndagen i advent

Första söndagen i advent är en av de helger som samlar allra mest människor till kyrkorna. Huvudtexten för den här högtiden är enligt traditioner från medeltiden berättelsen om när Jesus red in i Jerusalem på en åsna.

Texten hör också till palmsöndagens tema. På det här sättet knyts advent och jul till händelserna på palmsöndagen och på påsken.

En glädjefest

Hos oss har första söndagen i advent med tiden blivit en glädjefest. Den liturgiska färgen är vit. Hymnen "Hosianna" har kommit att bli en oskiljaktig del av den här högtiden. 

Utropet ”hosianna!” är ursprungligen en bön: ”Herre, hjälp, fräls!” Redan i den judiska traditionen före Jesu tid började människorna använda utropet som ett allmänt jubelrop.

Ett nytt kyrkoår börjar

Adventstiden inleder ett nytt år i kyrkan. Det var mot slutet av medeltiden som man inom den västerländska kristenheten började räkna kyrkoårets början från och med första söndagen i advent. Ordet advent kommer från det latinska uttrycket adventus Domini och betyder "Herrens ankomst".

Läs mer om adventstiden via den här länken

En tänd adventsstjärna som speglar sig i ett fönster.

Advent i Ekenäsnejden 

Söndag 5.12 - andra advent  

  • kl. 10 högmässa i Ekenäs kyrka

Söndag 12.12 - tredje advent 

  • kl. 10 högmässa i Ekenäs kyrka
  • kl. 13.30 teckenspråkig högmässa i Ekenäs kyrka
  • kl. 16 musikandakt med De vackraste julsångerna i Tenala kyrka

Söndag 19.12 - fjärde advent

  • kl. 10 högmässa i Ekenäs kyrka
  • kl. 10 högmässa i Tenala kyrka
  • kl. 16 adventsandakt med De vackraste julsångerna i Skogby, Furuborg
  • kl. 16 musikandakt med De vackraste julsångerna i miniformat
  • kl. 16 julkonsert i Bromarvs kyrka

Länk till gudstjänsterna och sångeventen i evenemangskalendern