Välkommen till våra kyrkor och lokaler!

I Ekenäsnejden finns fyra kyrkor som huvudsakligen används för gudstjänster, andakter, förrättningar och konserter. Högmässa firas i regel varje sön- och helgdag kl. 10 i Ekenäs kyrka. I Ekenäs firas också flera gånger i terminen en mera meditativt utformad stenmässa.

Övriga gudstjänstplatser är Tenala kyrka, Snappertuna kyrka och Bromarvs kyrka där gudstjänst inte firas alla söndagar och där gudstjänsttider kan variera. Vissa söndagar firas högmässa kl. 10 eller 12, kvällsmässa kl. 18 och ibland erbjuds en musikandakt kl. 16 eller 18.

Familjekyrka och/eller nallekyrka hålls vår och höst.

Våra kyrkor kan också bokas för evenemang och konserter. 

Länk till information om bokning av kyrka

Länk till fastighetsväsendets avgifter

Begravningsplatsen i Bromarv med det gamla klocktornet.

Begravningsplatsen i Bromarv

Bromarvvägen 1850, 10570 Bromarv

Begravningsplatsen i Snappertuna

Begravningsplatsen i Snappertuna

Snappertuna kyrkväg 91, 10710 Snappertuna

Bromarvs församlingshem

Bromarvs församlingshem

Bromarvvägen 1844, 10570 Bromarv

Bromarvs kyrka.

Bromarvs kyrka

Bromarvvägen 1850, 10570 Bromarv

Bromarvs kyrka är öppen året runt under gudstjänster, konserter, förrättningar samt enligt överenskommelse.

Begravningskapellet på nya begravningsplatsen i Ekenäs.

Ekenäs begravningskapell

Raseborgsvägen 33, 10650 Ekenäs

Ekenäs församlingshem

Ekenäs församlingshem

Larssonsvägen 1, 10600 Ekenäs

Ekenäs kyrka

Ekenäs kyrka

Lilla kyrkogatan 3 (vid Stora kyrkogatan), 10600 Ekenäs

Under sommaren är kyrkan öppen för besök dagligen kl. 11-17. Övriga tider är den öppen vid gudstjänster, förrättningar och konserter eller enligt överenskommelse.

Karis församlingshem

Karis församlingshem

Centralgatan 23, 10300 Karis

Måndag - Torsdag kl. 9 - 13, Fredagar stängt

Karis kyrka

Karis kyrka

Lärkkullavägen 26, 10300 Karis

Pojo församlingshem

Flemingsvägen 6, 10420 Skuru

Pojo kyrka

Pojo kyrka

Gamla Åbovägen 79, 10420 Skuru

Ramsdal lägergårds huvudbyggnad

Ramsdal lägergård

Ramsdal 39, 10820 Lappvik

Snappertuna församlingshem

Snappertuna församlingshem

Snappertuna kyrkväg 87, 10710 Snappertuna

Snappertuna kyrka.

Snappertuna kyrka

Snappertuna kyrkväg 91, 10710 Snappertuna

Kyrkan är öppen året om under gudstjänster, konserter, förrättningar samt enligt överenskommelse.

Tenala församlingshem

Tenala församlingshem

Sockenvägen 13, 10520 Tenala

Tenala gamla begravningsplats

Tenala gamla begravningsplats

Sockenvägen 15, 10520 Tenala

Tenala kyrka.

Tenala kyrka

Sockenvägen 15, 10520 Tenala

Tenala kyrka är i bruk året om under gudstjänster, konserter, förrättningar samt enligt överenskommelse.

Österby församlingshem

Österby församlingshem

Rusthållsgränden 2, 10620 Ekenäs