Vi har en ledig tjänst inom diakonisektorn!

Om du vill jobba i ett större arbetsteam med vilja till nytänkande men samtidigt välrotad i kyrkans liv och tradition är du kanske den person vi söker.

Vi erbjuder dig ett omväxlande församlingsarbete i en dynamisk och innovativ arbetsgemenskap. Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör traditionellt diakoniarbete med möjlighet till nytänkande och skapande av olika grupper och mötesplatser samt att vara med om att utöka samverkan mellan sektorerna och utåt i samhället mellan församlingen och olika aktörer.

Behörighetskrav är diakonissa eller diakon.

Som merit räknas tidigare erfarenhet av de till befattningen hörande arbetsuppgifterna eller arbetsområdet samt en positiv förtrogenhet med församlingens övergripande målsättning.

Församlingens språk är svenska vilket innebär att tjänsteinnehavaren bör behärska och obehindrat använda sig av svenska språket i tjänstens utövande. Nöjaktiga kunskaper i finska är en merit.

Vi förutsätter att du är medlem av den ev. lutherska kyrkan.

Lön enligt kravgrupp 503 när kompetens- och meritkraven är uppfyllda.

På anställningen tillämpas en prövotid på 6 månader.

 

Skicka din ansökan jämte bilagor till:

Ekenäsnejdens svenska församling/ Församlingsrådet PB 68 10601 Ekenäs
Märke: Diakoniarbetare

Senast 1.10.2021 vill vi ha din ansökan.

 

Närmare info:
Khde Anders Lindström tfn 0400-527488
E-post: anders.lindstrom@evl.fi

_______________________________________________________________