Kom och sommarjobba som kyrkvakt!

För sommaren 2021 erbjuder vi sommarjobb som kyrkvakt i Ekenäs kyrka.

 

Till arbetsuppgifterna hör bland annat att 

  • förevisa kyrkan 

  • handha försäljning av vykort och böcker 

  • tillhandahålla material för olika evenemang och aktiviteter 

  • se till att det är snyggt och rent för besökare  i kyrkorummet och vid ingången 

 

Vi prioriterar dig som kan jobba längre och enhetligare perioder.

Vi ser gärna att du fyllt minst 16 år, är positivt inställd till att möta människor och är inriktad på att betjäna. Likaså är du medlem av evangelisk-lutherska kyrkan.

Eventuella frågor riktas till Anders Lindström (kyrkoherde) 0400-527488 eller Tove Holmström (församlingsmästare) 040-761 5072, vilka kan ge tilläggsinformation.

Fritt formulerad skriftlig ansökan riktas senast onsdag 21.4 till:

Kyrkoherde
Anders Lindström
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Eller till:

anders.lindstrom@evl.fi

Flygfoto av Ekenäs kyrkas torn med omgivande gamla stan.
Ekenäs kyrka