Lediga jobb

1. INFORMATÖR   |   2. KYRKVAKTER

1.

Ekenäsnejdens svenska församling lediganslår tjänsten som

INFORMATÖR

OBSERVERA: Ansökningstiden är avslutad!

Vi söker en kunnig och samarbetsvillig informatör till vårt medarbetarteam.

Som informatör i församlingen har du en central roll för den externa och interna kommunikationen, som du har möjlighet att utforma både sakligt, engagerande, inkluderande och mångsidigt.

Till dina huvudsakliga uppgifter hör att ansvara för informationssektorns arbete bland annat genom redaktörskap för församlingstidningen Mitt i Livet samt genom utformning av innehållet på webbplatsen, i grafiska produkter och annonser.

Till dina arbetsuppgifter hör även att hålla dig uppdaterad gällande trender i samhället och inom ev.-luth. kyrkan i Finland, samt att följa med kyrkliga kampanjer. Till uppgifterna hör också att upprätthålla en positiv närvaro för församlingen i sociala medier, samt att stå i kontakt med lokala nyhetsmedier.

 

Kompetenskraven är:

  • lämplig högskoleexamen eller motsvarande
  • insikter i teologi samt ingående kännedom om kyrkans liv och tradition
  • erfarenhet av arbete med kommunikation
  • kunskaper i dataprogram för layout och textbehandling
  • utmärkta språkkunskaper i svenska (arbetsspråket)

Som merit räknas övriga språkkunskaper samt erfarenhet av arbete med grafisk framställning och video.

Medlemskap i den evangelisk-lutherska kyrkan är en förutsättning.

 

Tjänsten besätts tills vidare fr.o.m. 16.5.2024 med en prövotid på 6 månader.

Lön enligt kompetens och erfarenhet, kravgrupp 503-601 i KyrkTAK. Lönen fastställs slutligt i samråd med samfällighetens löneombud.

Ansökan görs senast 22.2.2024 kl. 16.00 via https://kirkkorekry.fi/se/Öppna länk i ny flik

Länk till ansökningsblankettenÖppna länk i ny flik

Till ansökan bifogas meritförteckning samt arbetsintyg.
Den som väljs till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande över sitt hälsotillstånd.

 

Har du frågor?
Vi svarar:

Informatör Yvonne Lindström (må-to), tfn 044-508 1527 yvonne.lindstrom@evl.fi
Kyrkoherde Anders Lindström, tfn 0400-527 488 anders.lindstrom@evl.fi

______________________________________________

2.

Sommarjobb:

KYRKVAKTER I EKENÄS KYRKA

För sommaren 2024 erbjuder vi sommarjobb för kyrkvakter i Ekenäs kyrka.

Till arbetsuppgifterna hör bland annat att

  • förevisa kyrkan
  • handha försäljning av vykort och böcker
  • tillhandahålla material för olika evenemang och aktiviteter
  • se till att det är snyggt och rent kring ingången till kyrkan 

Vi förutsätter att du är medlem i evangelisk-lutherska kyrkan.

Vi ser gärna att du fyllt minst 16 år, är positivt inställd till att möta människor och är inriktad på att betjäna. Som merit räknas språkkunnighet i svenska/finska/engelska. 

Vi prioriterar dig som kan jobba längre och enhetligare perioder.
Arbetet utförs under tiden 15.5.2024 - 25.8.2024 och delas upp mellan flera personer.

Eventuella frågor riktas till:

Kyrkoherde Anders Lindström (kyrkoherde) 0400-527488
Församlingsmästare Tove Holmström (församlingsmästare) 040-761 5072 (tilläggsinformation)

ANSÖKNINGARNA
bör vara oss tillhanda senast onsdag 28.2 kl. 16.00.

Alternativ 1. Ansökan via KirkkoRekry: Länk till ansökningsblanketten

Alternativ 2. Skriftlig ansökan skickas eller lämnas in till:

Ekenäsnejdens sv. församling/Anders Lindström
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

 

Ekenäs kyrktorn sett från Basatorget.

Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Informatör (deltid)
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

KOMMUNIKATION

- Kommunikationsplanering
- Församlingstidningen Mitt i livet, redaktör
- Webbplats, chefredaktör
- Grafiska produkter
- Annonser