En kantorstjänst

Ekenäsnejdens svenska församling ledigförklarar en B-kantorstjänst.

Behörighetskraven för B-kantorstjänsten är i enlighet med Kyrkostyrelsen beslut, d.v.s. högre högskoleexamen (B-nivå) och för vilken någon av följande examina krävs:

  1. magistersexamen i musik
  2. magistersexamen i filosofi eller pedagogik med musikpedagogik som huvudämne
  3. yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, musiker (högre YH) eller musikpedagog (lägre YH)

Övriga kriterier:

  • utmärkta kunskaper i svenska
  • en förtrogenhet med den finlandssvenska kyrkliga traditionen och Borgå stift är en merit
  • god samarbetsförmåga i arbetsteamet samt förmåga att utveckla samverkan med övriga musikaktörer på församlings område är även de meriter
  • den sökandes omfattande av församlingen mål och vision är en grundförutsättning när det gäller skötsel av kantorsuppdraget
  • medlemskap i Finlands ev.luth. kyrka

På anställningen tillämpas 6 månaders prövotid.
Arbetsuppgifterna förutsätter användning av egen bil.

Tjänsten söks senast 7.10.2023.

Kontakt: Anders Lindström, kyrkoherde tfn. 040-0527488 anders.lindstrom@evl.fi

Länk till närmare info om ansökningsförfarande etc.

En stiliserad g-klav med ett tangentbord.
Ekenäs kyrktorn sett från Basatorget.

Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs