Alexandra Lundin är Ekenäs lucia 2022! 

Nr 2 av luciakandidaterna fick mest röster - vi gratulerar!

Alexandra beskriver sig själv som en trevlig, hjälpsam och positiv person, som på fritiden spelar piano, sjunger i kör och umgås med sina vänner. Musikvitsord 10.
Lucia som lyser upp vintermörkret har alltid inneburit en speciell tid för Alexandra, en mysig väntan på julen. Som liten firade hon lucia med sin mormorsmor, som hon minns särskilt i luciatider.
Alexandra hoppas kunna arbeta inom vården i framtiden och på så sätt kunna hjälpa människor.

De här är våra fina luciatärnor:

Ella Lindström, 16 år (första från vänster)
I  beskrivningen av sig själv säger Ella att hon är kreativ, positiv, glad, vänlig och lite envis. Hon sjunger i kör, tar sånglektioner och spelar en del instrument på egen hand. Hon trivs också med att vara ute och promenera och att lyssna på musik. Musikvitsord 9.
Ella har sjungit i luciakören så länge hon kan minnas och lucia betyder mycket för henne - en mysig och fin tid.
Miljöfrågor och kvinnors och djurs rättigheter är något som intresserar henne och något hon hoppas kunna påverka i framtiden.

Minea Korenius, 17 år (andra från vänster)
Hon beskriver sig själv som hjälpsam, vänlig och artig och på fritiden spelar hon gitarr, tar sånglektioner och sjunger i kör. Musikvitsord 10.
För Minea, som har firat lucia ända sedan hon var liten, har traditionen alltid stått hennes hjärta nära. Lucia för med sig värme, ljus och hopp och är en viktig tradition som skapar lugn.
Minea vill påverka framtiden genom att hjälpa andra och bidra till att göra världen till en bättre plats för alla.

Agnes Kvarnström, 16 å (tredje från vänster)
Agnes beskriver sig som en vänlig, omtänksam, kreativ och ivrig men lugn person. Hon spelar violin och sysslar mycket med musik på fritiden. Hon tycker om att simma och sitter också i Raseborgs ungdomsfullmäktige. Musikvitsord 10. 
För Agnes ligger luciatraditionen nära hjärtat. Hon har följt den sedan hon var liten och under flera år har hon sett på lucia tillsammans med farmor. Lucia sprider ljus i vinterns mörker och skapar en värme som kan delas med andra.
Hon vill jobba för att alla skall få vara sig själva och ingen skall behöva vara ensam. Hon inser att hon inte kan lösa de stora världsproblemen, men önskar ändå kunna göra världen till en bättre plats genom att ställa upp för andra och sprida glädje.

Emelia Orre, 16 år (första från höger)
Emelia beskriver sig själv som ambitiös och varmhjärtad. På sin lediga tid sjunger hon både solo och i kör. Hon är också aktiv scout och tycker om att träna. Dessutom trivs hon med att umgås med sin familj. Musikvitsord 9.
För Emelia innebär lucia en högtid av kärlek, vilket är det viktigaste av allt och betyder att man tar hand om dem man har kring sig och ger ensamma stöd.
I framtiden vill hon hjälpa andra att få sin röst hörd. Hon vill kämpa för att hemlösa, flyktingar och utsatta skall få den hjälp de behöver.

 

Boka ett luciabesök

Ett luciabesök kan bokas av föreningar och institutioner som verkar i Ekenäs och besöken sker under tiden 13.12 fram till jul.

Bokningar tas emot per telefon på bokningsnumret 044-755 3610.

Bidrag till luciainsamlingen

Bidrag kan betalas in enligt uppgifterna nedan. Vi tackar varmt å deras vägnar som nås av hjälpen och stödet.

Mottagare: Raseborgs kyrkliga samfällighet
Konto: FI17 5549 6610 0002 87
Obligatoriskt meddelande: Ekenäsnejdens sv. förs./Diakonihjälp/Lucia 

Insamlingstillstånd: RA/2020/1632

Välkommen till lucias kröningskonsert!

Tisdagen den 13 december - på Luciadagen - bjuder vi in till luciakonsert kl. 18 i Ekenäs kyrka.

I konserten medverkar musikinstitutets barnkörer, gosskör och ungdomskör under Monica Henrikssons ledning. Kyrkoherde Anders LIndström håller i trådarna och talar till lucia  med tärnor medan fjolårets Ekenäs lucia - Felicia Sundström - på redan traditionellt vis hänger luciasmycket runt lucias hals.

Under kvällen bärs det upp en kollekt för luciainsamlingen i vår nejd.

Kextv filmar konserten.

Våra arbetssamma och duktiga lucia-mammor

Våra luciamammor i år heter Camilla Stenström, Vive Nyström, Ann Nervander och Rita Lindqvist. Utan deras hjälp skulle det vara omöjligt att bedriva den luciaverksamhet som genomförs i församlingens regi redan för åttonde året.

Luciamammorna håller reda på bokningskalendern, ser till att luciaföljet dyker upp på rätt plats på rätt klockslag, sköter om att flickorna får i sig mellanmål och mat mellan varven, att kläderna ser snygga ut och att allt praktiskt förlöper som det ska. 

Vi är mer än tacksamma för att de ställt sig till förfogande!

Tre luciaflickor med ljus i händerna.

Tag kontakt

Informatör (deltid)
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

KOMMUNIKATION

- Kommunikationsplanering
- Församlingstidningen Mitt i livet, redaktör
- Webbplats, chefredaktör
- Grafiska produkter
- Annonser

Diakon
Ekenäsnejdens svenska församling
Anträffbar måndag-fredag
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs