Ekenäs lucia i annan tappning i år

Efter noggrant övervägande har vi som arrangör för luciaverksamheten i Ekenäs kommit fram till att den traditionella processen att vaska fram Ekenäs lucia får ta en paus i år.

Det är den aktuella coronasituationen som bestämmer. Osäkerheten är för stor och smittspridningen som för tillfället har tagit fart gör hela verksamheten osäker. Med tanke på att kandidatnomineringen borde komma i gång drygt två månader innan det egentliga luciauppdraget startar i december innebär det att läget i värsta fall hinner förvärras ytterligare.

Redan nu är besök på äldreboenden och institutioner för äldre och yngre begränsade och föreningsjulfester och andra samlingar som lucia brukar besöka kommer sannolikt inte alls, eller mycket begränsat, att ordnas i år.

Virtuellt alternativ

Trots pausen utlovas ändå ett alternativ till ljusspridning i Ekenäs. Under de år som Ekenäsnejdens svenska församling varit luciaarrangör har samarbetet med Monica Henriksson och körerna vid kulturinstitutets musikinstitut fungerat väl. Samarbetet fortsätter i år när körerna under Henrikssons ledning kommer att bjuda på en virtuell luciakonsert. Den bandas i förväg av KEXTV och sänds på luciakvällen den 13 december i deras kanal. Konserten kan också ses efteråt i församlingens youtubekanal.

Ungdomskören kommer också att medverka med luciaprogram vid några få framträdanden utomhus om coronarestriktionerna inte skärps ytterligare. Vi följer myndigheternas rekommendationer och ställer in om så krävs.

Uppskjuten nominering

De flickor som gärna hade ställt upp i årets kandidatomröstning hälsar vi välkomna igen hösten 2021 när vi hoppas och tror att situationen har normaliserats.

Bidrag till luciainsamlingen

Trots att luciaverksamheten bantas ner är behovet av diakonihjälp till behövande minst lika stort som tidigare. Den som vill bidra med en valfri summa till församlingens diakonihjälp kan göra en inbetalning till:

Mottagare: Raseborgs kyrkliga samfällighet
Konto: FI17 5549 6610 0002 87
Obligatoriskt meddelande: Ekenäsnejdens sv. förs./Diakonihjälp/Lucia

 

Ett anonymt luciafölje med tre tända ljus.