En luciakrona med sju tända ljus på ett trägolv.

Vem blir Ekenäs lucia 2021?

Nu är det dags för nominering. I Ekenäsnejdens svenska församling söker vi just nu efter kandidater till årets luciafölje.

Efter luciasäsongen 2020 som begränsades kraftigt av coronapandemin hoppas vi igen på en normalare verksamhet och nu är det tid att utse kandidater till luciaomröstningen 2021!

Den som vill nominera en luciakandidat kan skicka in uppgifter om hennes namn, ålder, musikvitsord och fritidsintressen tillsammans med ett enkelt fotografi samt sina egna kontaktuppgifter, antingen per e-post till yvonne.lindstrom@evl.fi eller per brev till Ekenäsnejdens svenska församling, Larssonsvägen 1, 10600 Ekenäs. Kuvertet bör märkas med ”LUCIA 2021”.

Kandidatnomineringen pågår till och med den 24 oktober. Lämplig som kandidat är flickor fyllda 16 år från hela församlingens område (Ekenäs - Tenala - Snappertuna - Bromarv). Högst fem kandidater har möjlighet att delta och de beaktas i anmälningsordning. Med tanke på att luciaföljet besöker institutioner för såväl barn som mycket gamla personer är det önskvärt att varje kandidat är vaccinerad mot covid-19 med två doser innan december, både för deras och för sin egen trygghets skull. 

Församlingen arrangör sedan 2015

Ekenäsnejdens svenska församling har stått som arrangör för Ekenäs lucia sedan 2015. Under hösten 2020 ordnades ingen luciaomröstning på grund av coronapandemin men i år hoppas vi kunna förverkliga både en nomineringsprocedur, omröstning, kröningskonsert och många konkreta luciabesök på institutioner runt om i Ekenäs.

Hur och varför ordnar vi lucia?

Ekenäs lucia har två huvudmål - att sprida ljus och glädje genom besök, men också genom att ge en ekonomisk guldkant åt behövande. Därför är penninginsamlingen en viktig del av själva luciaverksamheten. Insamlingmedlen kanaliseras till behövande via församlingens eget diakoniarbete.

Luciakröningen på luciadagen den 13 december sker i Ekenäs kyrka.

Vi samarbetar även i år med musikinstitutet och Monica Henriksson som under många år satt ihop luciaföljets repertoar och övat in den med flickorna. Monica har också under en lång räcka år ansvarat för programupplägget under luciadagens konsert med kröning i Ekenäs kyrka.

I år är vi också enormt tacksamma för de sex nya luciamammorna, Kristina, Gitta, Ann, Rita, Camilla och Anne som möjliggör verksamheten genom sina frivilliga insatser.

Boka ett luciabesök

Snart är det också lämpligt för föreningar och institutioner i Ekenäs att boka lucia med tärnor för uppdrag som följet utför från och med den 13.12 och fram till jul. 

Bokningar tas emot per telefon på bokningsnumret 044-755 3610 från och med den 1.11.2021.

Bidrag till luciainsamlingen

Bidrag kan betalas in enligt uppgifterna nedan. Vi tackar varmt å deras vägnar som nås av hjälpen och stödet.

Mottagare: Raseborgs kyrkliga samfällighet
Konto: FI17 5549 6610 0002 87
Obligatoriskt meddelande: Ekenäsnejdens sv. förs./Diakonihjälp/Lucia 

Insamlingstillstånd: RA/2020/1632

Bilden visar församlingens 6 nya luciamammor.
Våra luciamammor fr.v.: Kristina, Rita, Ann, Gitta, Camilla och Anne.

Vill du boka ett besök, använd bokningsnumret i gröna rutan. Har du andra frågor? Kontakta oss!

Informatör
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Diakon
Ekenäsnejdens svenska församling
Anträffbar tisdag-torsdag
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs