Ämbetsbevis och släktutredning

Ekenäsnejdens svenska församling utställer ämbetsbetyg för sina egna medlemmar samt för medlemmar i Raaseporin suomalainen seurakunta, vilka är bosatta på Ekenäsnejdens område. Via denna länk kan du beställa ämbetsbetyg från Ekenäsnejdens svenska församling.Öppna länk i ny flik

Medlemsregister och kyrkböcker

Den 1.10.1999 tog Finlands evangelisk-lutherska kyrka i bruk ett gemensamt medlemsregister. Registret innehåller uppgifter om kyrkans samtliga medlemmar. Det motsvarar informationen i befolkningsregistret och innehåller uppgifter om medlemmarna och deras anhöriga (äktenskap, barn, föräldrar).
Medlemsregistret innehåller tillsvidare inte heltäckande uppgifter om gamla händelser. För uppgifter äldre än 1.10.1999 används fortfarande familjeblad och/eller gamla kyrkböcker, vilka hanteras manuellt.

Beställning av ämbetsbetyg

Ämbetsbetyg kan beställas genom att kontakta pastorskansliet i Ekenäs vardagar kl. 9-13, antingen personligen eller per telefon eller e-post.

Tfn 019-241 1060
ekenasnejdens.forsamling@evl.fi

Besöksadress:
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Ämbetsbetyg kan också beställas genom att fylla i ett elektroniskt formulärÖppna länk i ny flik
- Ämbetsbetyg med enbart grundläggande personuppgifter om enskild levande person, levereras direkt och postas samma eller följande dag.
- Släktutredning, som i allmänhet behövs för bouppteckning och skötsel av övriga ärenden i samband med ett dödsbo, levereras inom 1-3 veckor.