Släktforskning

I Ekenäsnejdens svenska församling finns kyrkböcker från tidigare Ekenäs, Tenala, Bromarv och Snappertuna församlingar från och med cirka år 1860. Kyrkböckerna finns på mikrofilm och det finns en läsapparat för mikrofilm som släktforskare kan utnyttja under öppethållningstiderna. Det är säkrast att reservera apparaten på förhand genom att kontakta:

Pastorskansliet i Ekenäs
Öppet vardagar kl. 9-13

Tfn 019-241 1060
ekenasnejdens.forsamling@evl.fi

Besöksadress:
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Pastorskansliet betjänar även släktforskare genom att utfärda avgiftsbelagda intyg för släktforskning. Forskningen görs inom ramen för våra personalresurser och därför kan längre fördröjningar ibland uppstå i leveranstiderna. 

Att notera!

För att släktforskning ska kunna göras behövs tillräcklig information om huvudpersonen: namn (även tidigare namn om man känner till dem), födelsedatum och gärna också födelseort. Ange information om när personen i fråga har flyttat till/från någon av de fyra församlingarna i Ekenäsnejden och till/från vilken av församlingarna. Ange också i vilken omfattning information önskas (hur många generationer framåt eller bakåt man önskar få utrett) eller om du vill begränsa den tid som används för utredningen till x-antal timmar/minuter.