Typer av ämbetsbevis

Medlemsregister och kyrkböcker
Den 1.10.1999 tog Finlands evangelisk-lutherska kyrka i bruk ett gemensamt medlemsregister. Registret innehåller uppgifter om kyrkans samtliga medlemmar. Det motsvarar informationen i befolkningsregistret och innehåller uppgifter om medlemmarna och deras anhöriga (äktenskap, barn, föräldrar).
Medlemsregistret innehåller tillsvidare inte heltäckande uppgifter om gamla händelser. För uppgifter äldre än 1.10.1999 används fortfarande familjeblad och/eller gamla kyrkböcker, vilka hanteras manuellt.

1. Ämbetsbetyg med grundläggande personuppgifter

I ämbetsbetyget kan antecknas även grundläggande uppgifter om levande makas/makes, barns och/eller föräldrars grundläggande personuppgifter.

Leveranstid och avgifter:

 • Ämbetsbetyg med enbart grundläggande personuppgifter om enskild levande person, levereras direkt och postas samma eller följande dag.
  Ex. för stipendieansökan, tjänsteansökan.
  Avgift 9 €.
 • Ämbetsbetyget med uppgifter om en levande persons in- och utflyttningar, make/maka och barn.
  Ex. för bouppteckning.
  Avgift 9 €.
 • Flerspråkigt ämbetsbetyg.
  Ex. för utländsk myndighet.
  Avgift 9 €.

2. Ämbetsbetyg i form av släktutredning

I ämbetsbetyget antecknas grundläggande personuppgifter och information om flyttning samt om maka/make och barn. Om personen i fråga är barnlös antecknas uppgifter om föräldrar och syskon.

Leveranstid och avgifter:

 • Släktutredning, som i allmänhet behövs för bouppteckning och skötsel av övriga ärenden i samband med ett dödsbo, levereras inom 1-3 veckor.
  Avgiften är 9 € om

- uppgifterna hämtats från medlemsregistret eller från familjebladen (manuell behandling)
- uppgifterna hämtats från kyrkböcker i bokform (manuell behandling) och där uppgifterna gäller endast huvudpersonens äktenskap, flyttning, död eller kyrkliga förrättningar

 • Släktutredning där uppgifterna hämtats från kyrkböcker i bokform (manuell behandling) och gäller också andra personer än huvudpersonen, deras äktenskap, flyttning, död eller kyrkliga förrättningar.
  Avgift 30 €.
 • Släktutredning för släktforskning levereras enligt lokala tidsresurser, vanligtvis inom 4 månader.
  Avgiften för de inledande 30 minuterna är 45 €, därefter tillkommer en tilläggsavgift på 20 € för varje påbörjad 30-minutersperiod.
 • Släktutredning för vetenskaplig forskning levereras inom en månad.
  Avgiften är 45 € för de inledande 30 minuterna, därefter tillkommer en tilläggsavgift på 20 € för varje påbörjad 30-minutersperiod.

Övriga avgifter:

• Kopia på redan existerande släktutredning kostar 9 €.
• För ett intyg tas det oberoende av leveranssätt ut en expeditionsavgift 5,50 €, som också inkluderar fakturering.