Välkommen till församlingen mitt i livet

Ekenäsnejdens svenska församling representerar Finlands evangelisk-lutherska kyrka på svenska på området Bromarv – Tenala – Ekenäs – Snappertuna. Församlingen grundades 1.1.2015 när de tidigare tvåspråkiga församlingarna på respektive orter gick samman i en enda svenskspråkig på hela området. Församlingen är den största av tre i Raseborgs kyrkliga samfällighet. Medlemsantalet uppgick till knappt 9 400 vid ingången av 2020. Församlingen leds av kyrkoherde och kontraktsprost Anders Lindström.

I Ekenäsnejdens svenska församling talar vi frimodigt om Gud, vi värnar och utvecklar den kristna traditionen och sprider det kristna budskapet. Vi lyfter gärna fram vår kyrkas andliga arv och dess historiska och kulturella betydelse.

Ett stöd mitt i livet

Det är ett angeläget uppdrag för oss att skapa mötesplatser och inbjuda till personliga möten, samhörighet och gemenskap där vi ger rum för förundran och helighet. Vi vill finnas för våra nuvarande och kommande medlemmar under vanliga grå vardagar lika väl som under dagar när glädjen står högt i tak eller när sorgen drabbar. Vi vill vara verksamma mitt i livet.

Så här hittar du vår verksamhet

Högmässa firas varje söndag eller helgdag klockan 10 i Ekenäs kyrka, nästan utan undantag. Utöver det firas olika slag av mässor och/eller andakter i en eller flera av de övriga kyrkorna på församlingens område.

Församlingstidningen Mitt i livet, som utkommer 4-5 gånger i året är en viktig länk mellan församlingen och dess medlemmar. Ett urval av verksamheten annonseras varje vecka i tidningarna Etelä-Uusimaa och Perniönseudun lehti och månatligen i Västra Nyland. Uppdaterad information om hela verksamheten finns på den här webbplatsen.

Ta kontakt!

I vår verksamhet och administration strävar vi efter tydlighet och genomskinlighet och vi vill att dialog och interaktivitet ska prägla vår kommunikation. Tveka inte att kontakta oss om du har något på hjärtat.

 

Personalens kontaktuppgifter