Begravning

I och med bortgången av en av våra närmaste står vi inför livets yttersta gränser. Livet stannar upp och sorgen och de många tankarna om livets skönhet och skörhet uppfyller vardagen. Vi upplever hur begränsat vårt eget liv är. Småningom blir det dags att ta itu med de praktiska arrangemangen kring begravning och jordfästning och eventuell minnesstund.

Sorgens uttryck är många, vi får med frimodighet inse och acceptera att vi människor hanterar vår sorg olika. Begravningen är en möjlighet till gemensam sorg och tröst. Med tacksamhet för den tid vi upplevt tillsammans får vi följa den bortgångna på hans/hennes sista färd. Vi tar avsked av den bortgångna med bekanta psalmer och tröstande bibelställen. Tillsammans får vi be Gud om kraft i saknaden och sorgen.

Kontakta församlingen

Det bästa är om de anhöriga själva kontaktar församlingen. Har man ett speciellt önskemål om förrättande präst är det bra att vända sig till den prästen så fort som möjligt. Då kan man tillsammans boka datum och plats för jordfästningen och de anhöriga vet från början vilken präst som kan förrätta jordfästningen.

Präst och tid för jordfästning behöver inte bokas genom en begravningsbyrå. Ta gärna direkt kontakt med församlingen. Församlingen sköter även om minnesstunden om man önskar att den hålls på något av församlingshemmen. Gällande dess utformning och planering kan man vända sig till våra värdinnor.

Andra praktiska arrangemang gällande t.ex. kista, kistläggning och transporter sköts lämpligast via begravningsbyrån.

Samtal med präst eller diakon/diakonissa

Inför döden är det naturligt att osäkerhet och rädsla gör sig påminda. När vi drabbas av sorg och död reagerar både kropp och själ. Ibland kan sorgen kännas alltför tung att bära på egen hand.

Prästerna och diakonen/diakonissan är vana att möta människor i svåra situationer och de har tystnadsplikt. Vänd dig gärna till församlingens medarbetare. Länk till kontaktuppgifter hittas nedan.

En kista före jordfästningen i Ekenäs begravningskapell.

Tag kontakt

Pastorskansliet (öppet vardagar kl. 9-13)
Tfn 019-241 1060
ekenasnejdens.forsamling@evl.fi

Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Grav-/kremeringsärenden:

Trädgårdsmästare t.f.
Maija-Liisa Räihä 
Tfn 040-523 1648
m-l.raiha@evl.fi

Chef för begravningsväsendet t.f.
(till 4.1.2022)
Charlotta Laukkanen
Tfn 0400-540022
charlotta.laukkanen@evl.fi

Det finns rätt så olika lokala traditioner. Ordningsföljden i programmet kan också variera. 

Läs hur begravningen går till

Efter jordfästningen brukar man hålla en minnesstund. Man samlas för att minnas den avlida.

Läs om minnesstunden

Alla som bor på en ort har rätt till en gravplats där.

Läs om gravplats

Söndagen efter begravningen nämner man den avlidnas namn i gudstjänsten.

Läs om tacksägelsen

Kanske du ännu funderar över något? Kolla då här.

Läs vanliga frågor om begravning

Sorg känner vi när vi har förlorat någon som har stått oss nära. Känslorna är ofta starka. Och ibland förvirrande och oväntade.

Stöd i sorg och i kris