Familjekyrka med små och stora

Familjekyrkor firas vår och höst, ofta i samband med Kyndelsmässodagen, Marie bebådelsedagen, påsken, Mikaelidagen och/eller första advent. De korta gudstjänsterna är anpassade för barn och utformade med rikligt sång- och musikinnehåll, dockteater, bibelberättelser, pyssel, såpbubblor och ballonger m.m. 

Familjekyrka med lunch

Från och med vårterminen 2022 ändrar vi på familjekyrkans koncept för att bättre passa småbarnsfamiljernas tidtabell och behov. Med konceptet kyrka + lunch vill vi ge hela familjen möjlighet att då och då även komma till dukat lunchbord. Från att tidigare ha firats i kyrkor flyttar familjekyrkan nu till ett församlingshem. Klockslaget har slagits fast till kl. 11.00 för att fungera ihop med barnfamiljernas lunchtid. 

Varmt välkomna med hela familjen!

Nallekyrka med kramdjur

Ibland firar vi också nallekyrka för de allra minsta. Till nallekyrkan, som följer ett eget formulär, är alla barn och kramdjur välkomna. Vi bär också upp en kollekt, som kan bestå av en liten slant eller en liten begagnad leksak som sedan föremedlas vidare till ett barn i Lettland via församlingens biståndsarbete.

Barnens påskkyrka och julkyrka

Lagom till påsk och inför jul bjuder vi alla barn under skolåldern till påsk- och julandakt i församlingens fyra kyrkor. Det är vanligt att ortens daghemsgrupper deltar. Också barn i familjedagvård och barn som sköts hemma är välkomna till dessa småbarnsandakter.

Länk till våra kommande gudstjänsterÖppna länk i ny flik.

 

Barn i kyrkan som deltar i församlingens julkyrka.

Tag kontakt

Ledare för barnverksamheten (deltid)
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs