I den kristna traditionen har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud och en livets och glädjens fest. I dopet blandas förundran, oro och bävan med glädje, ödmjukhet och tacksamhet. Allt detta buret i Guds barmhärtighet och kärlek, uttryckt i löftet om att Gud är med under livets alla dagar oavsett vad som händer.

I dopet sluter Gud oss i sin famn och vi blir delaktiga av löftet om att Gud vill vara oss nära livet igenom, han vill befria oss från allt som förtar livsmodet och binder oss och ständigt förnya våra livsmöjligheter.

      

  

 

Ett litet barn har kommit till världen. Ett litet barn, som innebär en omställning på många sätt - praktiska saker skall skötas, nya ut­maningar mötas.

Glädjen, tacksamheten och ödmjukheten inför det nya livet vill vi gärna dela. För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet för att du har fått bli förälder till just denna lilla människa. 

Från församlingens sida vill vi erbjuda vårt bästa möjli­ga stöd och vår hjälp gällande dopet, dess praktiska utformning och innehållsliga grund. För överenskommelse om tid och plats för dopet kan du kontakta pastorskansliet/betjäningspunkten för att höra dig för om lämpliga tider. Sedan kan du kontakta någon av församlingens präster. Du kan även vända dig direkt till någon av prästerna för att diskutera doptidpunkt.

De flesta dop äger rum i en kyrka, men dop förrättas även hemma, på församlingshemmen eller på någon annan lämplig plats. Ibland döps vuxna eller ungdomar i en sjö eller i havet, t.ex. vid församlingens lägergård i samband med ett konfirmandläger.

 

Tag kontakt med en präst

Hyr ett utrymme för dopfesten