MED DIN HJÄLP BEKÄMPAR VI MÄNNISKOHANDEL 

Människohandel är förtryck. Människohandel finns överallt, också i Finland, hela tiden.

I år används medlen från insamlingen Gemensamt Ansvar i Finland till att hjälpa offer för människohandel i samarbete med Pro-tukipiste rf, Brottsofferjouren, Flyktingrådgivningen rf och Monika-Naiset liitto rf. Med insamlingsmedlen utvecklas stödpersonsverksamheten och den uppsökande verksamheten och medarbetarnas kompetens i fråga om att identifiera och nå ut till offer för människohandel förbättras. Medlen används också för inkvartering, mat, hygien och kläder, möjlighet att anlita tolk samt för juridisk rådgivning med låg tröskel.

I det internationella arbetet som stöds med insamlingsmedlen ligger fokus framför allt på att hjälpa unga som är bosatta i konfliktområden för att de ska kunna bygga upp ett bra liv och inte falla offer för människosmugglare och människohandel.
I Jordanien fokuserar biståndsarbetet på utbildning och psykosocialt stöd till syriska flyktingar som är mellan 12 och 30 år och bor i läger och lokala samhällen. I Israel och de palestinska områdena stöds fredsfostran för att förbättra de ungas medieläskunnighet och deras kännedom om de mänskliga rättigheterna. Hjälpen går fram via Kyrkans Utlandshjälp.

 

VAD ÄR GEMENSAMT ANSVAR?
Insamlingen Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för kärleken till nästan. Den är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling. Den hjälper nödställda människor i Finland och i utvecklingsländerna utan att se till etnicitet, religion eller politisk övertygelse. Av insamlingens behållning riktas 60 % till utvecklingssamarbete och katastrofhjälp genom Kyrkans Utlandshjälp och 20 % till ett inhemskt ändamål som fastställs årligen. Resterande 20 % riktas till det hjälparbete Kyrkan och församlingarna utför.

 

INSAMLINGSKOSTNADERNA
Av varje given euro går ca 80 % till att hjälpa nödställda i Finland och i utvecklingsländerna. Resten används till påverkansarbete, administrationen och stödfunktionerna för att samla in följande euro.

Insamlingen inleds i februari.

Tillståndet nro RA/2016/344 gäller för tiden 1.9.2016 – 31.8.2017 och på Åland ÅLR/2016/4902 gäller för tiden 1.9.2016 – 31.8.2017. Insamlingens beskyddare är republikens president och förman för insamlingen 2017 är biskopen i Borgå Björn Vikström.

______________________

Välkommen till våra GA-evenemang!

Intäkterna går till insamlingen.

GEMENSAMT ANSVAR I NEJDEN

EKENÄS

 • 14.2 kl. 19 Vändagskaffe i Ekenäs församlingshem med Västnyländska kammarkören och Niels
  Burgmann. Inträde 7 € för GA. Lotteri.
 • 5.3 kl. 16 GA-eftermiddag i Ekenäs församlingshem med Yvonne Terlinden som besökt Jordanien tillsammans med Kyrkans Utlandshjälp. Auktion till förmån för GA där olika ”tjänster” utropas, exempelvis pilgrimsvandring med Monica Cleve, kakbak (hemma hos inroparen) med Niels Burgmann, enkelt sömnadsarbete med Yvonne Lindström, fönstertvätt med...., picnic med.... etc. Kom och ropa på tjänsterna!
 • 25.4 kl. 19 Kaffekonsert i Ekenäs församlingshem med Stora Fröjden och Åsa Westerlund.
  Inträde 7 € för GA. Lotteri.

 

TENALA

 • 5.2 kl. 12.30 Ansvarslunch i församlingshemmet efter familjegudstjänsten som börjar kl. 12 i kyrkan. Älggryta, kaffe och dopp för 10€/vuxen och 4€/barn (4-15 år). Reservera plats och mat genom att köpa biljetter av konfirmander eller ringa till betjäningspunkten i Tenala. Vid lunchen medverkar Yvonne Terlinden som besökt Jordanien tillsammans med Kyrkans Utlandshjälp.
 • 14.2 kl. 19 Vändagskaffe och saft med dopp i församlingshemmet med Tenala-Bromarv kyrkokör Inträde 7€för GA. Lotteri. Ring betjäningspunkten i Tenala senast må 13.2 (förmiddag) om du behöver taxiskjuts.
 • 8.4 kl. 9-14 Brödförsäljning i Sale i Tenala till förmån för GA. Frivilliga försäljare och bagare kan anmäla sig till (tfn 040-8396733) senast måndag 3.4.
 • 20.4 kl.19 ”Så ska det låta på Tenalavis”. Programledare är Thomas Lundin som leder den musikaliska lagtävlingen där de medverkande lekfullt tävlar mot varandra. Inträdet ?? €/vuxen, ?? €/barn under 12 år inkluderar kaffe/te/saft och enkelt tilltugg.

 

BROMARV

 • 12.2 kl. 16 Önskesångskonsert i kyrkan med vändagskaffe efteråt i församlingshemmet. Har du ett eget sångönskemål kan du använda talongen nedan. Den finns också att tillgå i butiken Skafferi Ett.
 • 26.2 kl. 13 Ansvarslunch i församlingshemmet efter familjemässan som börjar kl. 12 i kyrkan. Älggryta, kaffe och dopp för 10€/vuxen och 4€/barn (4-15 år). Reservera plats och mat genom att köpa biljetter av konfirmander eller ringa till betjäningspunkten i Tenala.

 

SNAPPERTUNA

 • 26.3 kl. 18 Musikandakt i kyrkan med Anders och Ann-Sofi Storbacka. Kollekt till förmån för GA.
 • 30.3 kl. 18.30 Församlingsafton i prästgården med Kaj-Mikael Wredlund som
  besökt Jordanien. Snappertunakören medverkar. Lotteri.

GA-evenemangen finns även i händelsekalendern

 

DONERA EN PENNINGSUMMA
genom att använda dig av uppgifterna på insamlingens webbplats
Använd helst följande referensnummer:

305077