Söndagen den 4.2 öppnas insamlingen Gemensamt Ansvar 2018 i samband med mässor och gudstjänster i vårt land. I Ekenäsnejden sker det:

Kl. 10 Tenala kyrka: Gudstjänst
Kl. 15 Ekenäs kyrka: Stenmässa - en meditativ gudstjänst med nattvard
Kl. 18 Bromarvs kyrka: Kvällsmässa

Dagens kollekter tillfaller insamlingen.
________

Med din hjälp bekämpar vi hunger och fattigdom

Årets insamlingsmål är dels medmänniskor i Sudan, dels i vår egen nejd. Kriget i Sydsudan och i Mellanöstern har drivit miljoner människor till svältgränsen, samtidigt som hungern inte heller är en okänd gäst i Finland. I Ekenäsnejden kanaliseras hjälpen via de lokala matbankerna.

Ugandaweb

Sedan sommaren 2016 har Uganda tagit emot över en miljon flyktingar från Sydsudan.
Foto: Tatu Blomqvist

Läs: Alla har rätt till tillräckligt med mat

EKENÄS MATBANK är ett samarbetsprojektmellan Ekenäsnejdens svenska församling, Raaseporin suomalainen seurakunta, Missionskyrkan, Metodistkyrkan och de lokala livsmedelsaffärerna S-Market, K-Supermarket, K-supermarket Popsi, M-Centrum samt fabriken Delipap. Matbanken verkar i en affärsfastighet på Björknäsgatan 29–31 och har öppet varannan torsdag kl. 14. Matbanken påbörjade sin verksamhet i maj 2015 och den grundläggande idén var att ta hand om matsvinnet från butikerna. Besökarantalet rör sig mellan 50–70 personer varje gång; arbetslösa, pensionärer, familjer, invandrare och studerande. Varje vecka arbetar 40 frivilliga med att hämta mat och hjälpa till vid ut delningarna.


TENALA MATBANK är ett samarbete mellan Ekenäsnejdens svenska församling, Sale, Carl-de-Mumma och Metro/Pikatukku. Tenala Matbank startade 2016 och har öppet varje torsdag kl. 14 i Tenala församlingshem.

________

VAD ÄR GEMENSAMT ANSVAR?
Insamlingen Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för kärleken till nästan. Den är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda människor i Finland och i utvecklingsländerna utan att se till etnicitet, religion eller politisk övertygelse.

INSAMLINGSKOSTNADERNA
Av varje given euro går ca 80 % till att hjälpa. Resten används till påverkansarbete, administrationen och stödfunktionerna för att samla in följande euro.

Insamlingen pågår hela året men koncentreras i huvudsak till februari - april.

Insamlingstillståndet RA/2016/785 gäller för tiden 1.9.2017- 31.8.2019, Finland utom Åland. Tillståndet är beviljat av Polisstyrelsen 18.8.2017.
Som insamlingens beskyddare fungerar republikens president. Insamlingsförman 2018 är biskopen i St Michel Seppo Häkkinen.


Gemensamt Ansvar i nejden

Välkommen till våra evenemang!
Intäkterna går till insamlingen.

 

EKENÄS

 • 8.3 kl. 19 Fantastisk allsångskonsert till förmån för Gemensamt Ansvar.
  Ett unikt tillfälle att lära känna den nya psalmbokens låtar och få sjunga tillsammans med band och försångare. Och dessutom blir det roligt!
  Inträde 10 € (inkluderar kaffe med dopp).

 

TENALA

 • 13.2 Ärtsoppa på fastlagstisdagen i Tenala församlingshem kl. 11–13. Missionskretsens ärtsoppa säljs till förmån för insamlingen, 5 €/portion. Lotteri.
 • 18.2 kl. 16 Önskesångskonsert i kyrkan med efterföljande vänkaffe i för samlingshemmet.
 • 4.3 kl. 13 Ansvarslunch i församlingshemmet. Det bjuds på älggryta, kaffe och dopp för 10 €/vuxen och 4 €/barn (4–15 år). Reserveraplats och mat genom att köpa biljetter avkonfi rmander eller ringa pastorskansliet i Ekenäs, tfn 019-241 1060, senast 26.2 kl. 13.
 • 14.4 Brödförsäljning i Sale i Tenala till förmån för insamlingen. kl. 9–14 Frivilliga försäljare och bagare kan anmälasig till tfn 040-572 9510 senast måndag 26.3.
 • 26.4 kl. 19 ”Så ska det låta på Tenalavis” Programledare Thomas Lundin leder vår musikaliska lagtävling där de medverkande tävlar lekfullt mot varandra. Inträdet 15 €/ vuxen och 5 €/barn och ungdomar under 16 år inkluderar keffe, te, saft med dopp. Platsbegränsning. Det lönar sig att boka snabbt, biljetter säljs fr.o.m. 3.4 på pastorskansliet i Ekenäs och vid olika sammankomster i Tenala.

 

BROMARV

 • 13.2 kl. 18 Vänkaffe och saft med dopp i församlingshemmet med Tenala-Bromarv kyrkokör.
  Inträde 7 € för insamlingen. Lotteri.
 • 25.2 kl. 13 Ansvarslunch i församlingshemmet kl 13 efter gudstjänsten. Det bjuds på älggryta, kaffe och dopp för 10 €/vuxna och 4 €/barn (4–15 år). Kom ihåg att beställa mat genom att köpa biljetter av konfi rmander eller ringa till pastorskansliet i Ekenäs.
 • 18.3 kl. 16 Orgelmusik och texter från flera sekler med anknytning till Marie bebådelsedag
  Anders Storbacka, orgel Ann-Sofi Storbacka, andakt. Kollekt.

 

SNAPPERTUNA

 • 19.4 kl. 19 Församlingsafton i församlingshemmet med Kaj-Mikael Wredlund från Kyrkans Utlandshjälp. Snappertunakören medverkar. Lotteri.

 

GA-evenemangen finns även i händelsekalendern