Söndagen den 4.2 öppnas insamlingen Gemensamt Ansvar 2018 i samband med mässor och gudstjänster i vårt land. I Ekenäsnejden sker det:

Kl. 10 Tenala kyrka: Gudstjänst
Kl. 15 Ekenäs kyrka: Stenmässa - en meditativ gudstjänst med nattvard
Kl. 18 Bromarvs kyrka: Kvällsmässa

Dagens kollekter tillfaller insamlingen.
________

Med din hjälp bekämpar vi hunger och fattigdom

Årets insamlingsmål är dels medmänniskor i Sudan, dels i vår egen nejd. Kriget i Sydsudan och i Mellanöstern har drivit miljoner människor till svältgränsen, samtidigt som hungern inte heller är en okänd gäst i Finland. I Ekenäsnejden kanaliseras hjälpen via de lokala matbankerna.

Ugandaweb

Sedan sommaren 2016 har Uganda tagit emot över en miljon flyktingar från Sydsudan.
Foto: Tatu Blomqvist

Läs: Alla har rätt till tillräckligt med mat

EKENÄS MATBANK är ett samarbetsprojektmellan Ekenäsnejdens svenska församling, Raaseporin suomalainen seurakunta, Missionskyrkan, Metodistkyrkan och de lokala livsmedelsaffärerna S-Market, K-Supermarket, K-supermarket Popsi, M-Centrum samt fabriken Delipap. Matbanken verkar i en affärsfastighet på Björknäsgatan 29–31 och har öppet varannan torsdag kl. 14. Matbanken påbörjade sin verksamhet i maj 2015 och den grundläggande idén var att ta hand om matsvinnet från butikerna. Besökarantalet rör sig mellan 50–70 personer varje gång; arbetslösa, pensionärer, familjer, invandrare och studerande. Varje vecka arbetar 40 frivilliga med att hämta mat och hjälpa till vid ut delningarna.


TENALA MATBANK är ett samarbete mellan Ekenäsnejdens svenska församling, Sale, Carl-de-Mumma och Metro/Pikatukku. Tenala Matbank startade 2016 och har öppet varje torsdag kl. 14 i Tenala församlingshem.

________

VAD ÄR GEMENSAMT ANSVAR?
Insamlingen Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för kärleken till nästan. Den är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda människor i Finland och i utvecklingsländerna utan att se till etnicitet, religion eller politisk övertygelse.

INSAMLINGSKOSTNADERNA
Av varje given euro går ca 80 % till att hjälpa. Resten används till påverkansarbete, administrationen och stödfunktionerna för att samla in följande euro.

Insamlingen pågår hela året men koncentreras i huvudsak till februari - april.

Insamlingstillståndet RA/2016/785 gäller för tiden 1.9.2017- 31.8.2019, Finland utom Åland. Tillståndet är beviljat av Polisstyrelsen 18.8.2017.
Som insamlingens beskyddare fungerar republikens president. Insamlingsförman 2018 är biskopen i St Michel Seppo Häkkinen.


Gemensamt Ansvar i nejden

Välkommen till våra evenemang!
Intäkterna går till insamlingen.

 

EKENÄS

 • 8.3 kl. 19 Fantastisk konsert till förmån för Gemensamt Ansvar.
  Ett unikt tillfälle att lära känna den nya psalmbokens låtar och församlingens eminenta musiker & kör. Och dessutom blir det roligt!
  Inträde 10 € (inkluderar kaffe med dopp).

 

TENALA

 • 13.2 Ärtsoppa på fastlagstisdagen i Tenala församlingshem kl. 11–13. Missionskretsens ärtsoppa säljs till förmån för insamlingen, 5 €/portion. Lotteri.
 • 18.2 kl. 16 Önskesångskonsert i kyrkan med efterföljande vänkaffe i för samlingshemmet.
 • 4.3 kl. 13 Ansvarslunch i församlingshemmet. Det bjuds på älggryta, kaffe och dopp för 10 €/vuxen och 4 €/barn (4–15 år). Reserveraplats och mat genom att köpa biljetter avkonfi rmander eller ringa pastorskansliet i Ekenäs, tfn 019-241 1060, senast 26.2 kl. 13.
 • 14.4 Brödförsäljning i Sale i Tenala till förmån för insamlingen. kl. 9–14 Frivilliga försäljare och bagare kan anmälasig till tfn 040-572 9510 senast måndag 26.3.
 • 26.4 kl. 19 ”Så ska det låta på Tenalavis” Programledare Thomas Lundin leder vår musikaliska lagtävling där de medverkande tävlar lekfullt mot varandra. Inträdet 15 €/ vuxen och 5 €/barn och ungdomar under 16 år inkluderar keffe, te, saft med dopp. Platsbegränsning. Det lönar sig att boka snabbt, biljetter säljs fr.o.m. 3.4 på pastorskansliet i Ekenäs och vid olika sammankomster i Tenala.

 

BROMARV

 • 13.2 kl. 18 Vänkaffe och saft med dopp i församlingshemmet med Tenala-Bromarv kyrkokör.
  Inträde 7 € för insamlingen. Lotteri.
 • 25.2 kl. 13 Ansvarslunch i församlingshemmet kl 13 efter gudstjänsten. Det bjuds på älggryta, kaffe och dopp för 10 €/vuxna och 4 €/barn (4–15 år). Kom ihåg att beställa mat genom att köpa biljetter av konfi rmander eller ringa till pastorskansliet i Ekenäs.
 • 18.3 kl. 16 Orgelmusik och texter från flera sekler med anknytning till Marie bebådelsedag
  Anders Storbacka, orgel Ann-Sofi Storbacka, andakt. Kollekt.

 

SNAPPERTUNA

 • 19.4 kl. 19 Församlingsafton i församlingshemmet med Kaj-Mikael Wredlund från Kyrkans Utlandshjälp. Snappertunakören medverkar. Lotteri.

 

GA-evenemangen finns även i händelsekalendern