Stenmässa

sö 10.3 kl. 18.00 – 19.00
Stenar och ljus, bild tagen från en stenmässa.

Ekenäs kyrka

En stillhetens, eftertankens, bönens och gemenskapens gudstjänst med nattvard, välkommen!

Stenmässa kl. 18 i Ekenäs kyrka med kyrkoherde Anders Lindström, kaplan Wille Westerholm, kantor Inkeri Aittola och ungdomsarbetsledare Kjell Wikström.

Ingen högmässa kl. 10 i Ekenäs denna dag. 

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

Församlingsmästare Ekenäs/Snappertuna
Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs