Eftermiddagskaffe med vändagstema

on 14.2 kl. 13.30 – 15.00
Affisch, texten finns i evenemanget.

Bromarvs församlingshem

En gång i månaden samlas vi till dagledigas träff där alla är välkomna att delta! Skjuts från Tenala eller inom Bromarv.

Vi dricker kaffe, samlas till en liten andakt och umgås med varandra. På plats finns någon av församlingens
diakoniarbetare och kantor. 

OBS! Skjuts för dem som bor i Bromarv-Tenalaområdet ordnas vid behov, kontakta Daniela (tfn 044-755 3604) senast 3 dagar före.

  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

Diakoniassistent
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs