Första advent

sö 3.12 kl. 10.00 – 13.00
Affisch, texten finns i evenemanget.

kl. 10 i Ekenäs och Tenala kyrka, kl. 13 i Bromarv och Snappertuna kyrka

Kom och sjung med i Hosianna-hymnen!

- kl. 10 i Ekenäs kyrka, Lindström, Nygård, kyrkokören medverkar. Kantor Inkeri Aittola välsignas till sin tjänst.
- kl. 10 i Tenala kyrka, A-S. Storbacka, Lindén, kyrkokören medverkar
- kl. 13 i Bromarvs kyrka, Westerholm, Lindén
- kl. 13 i Snappertuna kyrka, Yliportimo, Aittola

I högmässan i Ekenäs kyrka välsignas Inkeri Aittola till sin ordinarie B-kantorstjänst i församlingen. 

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Kaplan
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingsmästare Ekenäs/Snappertuna
Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingsmästare Tenala/Bromarv
Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri
Sockenvägen 13
10520 Tenala