Högmässa med konfirmation

sö 11.6 kl. 10.00 – 11.30
Ekenäs kyrka

Ekenäs kyrka

Välkommen till Ekenäs kyrka!

Högmässa med konfirmation kl. 10 i Ekenäs kyrka tillsammans med kyrkoherde Anders Lindström, kantor Pia Nygård och ungdomsarbetsledare Kjell Wikström.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

Församlingsmästare Ekenäs/Snappertuna
Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs