Sommarklubb i Österby församlingshem

må 5.6 kl. 9.00
bild från sommarklubben

Österby församlingshem

I sommarklubben brukar vi leka, pyssla, umgås och njuta av sommaren!

Sommarklubb (dagsläger) i Österby församlingshem: 5-9.6 och 12-16.6

Sommarklubben ordnas som dagsläger, måndag till fredag kl. 9-15, i Österby församlingshem, Rusthållsgränden 2, under de två första veckorna av sommarlovet. Sommarklubben är främst tänkt för barn som gått ut åk 1-4, men äldre och yngre kan delta om det finns plats.

Sommarklubben kostar 30€/barn/vecka, i priset ingår lunch och mellanmål. Vi vill gärna bereda plats för så många barn som möjligt att få delta, därför anmäler du ditt barn till endera veckan, och ifall det finns plats så kan ditt barn delta båda veckorna.

Anmälningar tas emot från 27.3 till 30.4. Anmälningsblanketten finns härÖppna länk i ny flik.

Frågor? Kontakta Camilla!

  • Barn och familj Barn och familj

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs