Stenmässa - ljusmässa

sö 5.2 kl. 16.00 – 17.30
Affisch, texten finns i evenemanget.

Ekenäs kyrka

Välkommen med från alla delar av vår församling!

Kyndelsmässodagen är en ljushögtid. 
Kyndelsmässodagens namn kommer från den medeltida seden att den här dagen välsigna alla de ljus som skulle användas i kyrkan under det kommande året. Dagen firas också till minnet av att Maria och Josef bar fram barnet Jesus i templet 40 dagar efter födelsen. Även de redan gamla Symeon och Hanna har en viktig roll i berättelsen. Dagen firas den 2 februari eller söndagen närmast därefter. Om den dagen är fastlagssöndag firas kyndelsmässodagen en vecka tidigare. I år firas kyndelsmässodagen den 5 februari. I Ekenäsnejden bjuder vi in till: 

Stenmässa – ljusmässa kring stenkorset kl. 16 i Ekenäs kyrka. Kyrkkaffe och te efteråt i kyrkan. Du är varmt välkommen till samvaron i våra kyrkor!

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

Församlingsmästare Ekenäs/Snappertuna
Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs