Första advent - mässor och gudstjänster

sö 27.11 kl. 10.00
Ett ljus som brinner.

Bromarvs kyrka, Ekenäs kyrka, Snappertuna kyrka, Tenala kyrka

Kom och sjung med i Hosianna-hymnen!

Mässor och gudstjänster för alla åldrar:

kl. 10 i Ekenäs kyrka, kyrkokören deltar
kl. 10 i Tenala kyrka, kyrkokören deltar
kl. 13 i Bromarvs kyrka
kl. 13 i Snappertuna kyrka

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar
  • Musik Musik

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingsmästare Ekenäs/Snappertuna
Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs