Stenmässa

sö 9.10 kl. 18.00 – 19.00
Stenar och ljus, bild tagen från en stenmässa.

Ekenäs kyrka

Välkommen till en meditativ gudstjänst!

Stenmässa kl. 18 i Ekenäs kyrka med kyrkoherde Anders Lindström och kantor Inkeri Aittola.

En stillhetens, eftertankens, bönens och gemenskapens gudstjänst med nattvard. 

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Ekenäsnejdens svenska församling

Tag kontakt

Församlingsmästare Ekenäs/Snappertuna
Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs