Högmässa

sö 15.5 kl. 10.00 – 11.00
Ekenäs kyrka

Ekenäs kyrka

Välkommen till Ekenäs kyrka!

Högmässa kl. 10 i Ekenäs kyrka med präst Anders Lindström och kantor Pia Nygård. 

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar


Arrangör

Ekenäsnejdens svenska församling

Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingsmästare Ekenäs/Snappertuna
Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs