Klubbar för barn i skolåldern

ti 18.1 kl. 18.00

Klubbar för barn i skolåldern

Klubbarna för barn i skolåldern startar igen från och med vecka 2. Aktuell info för respektive klubb fås av Camilla Österberg eller via klubbens WhatsApp-grupp.