Silverdag i Ekenäs kyrka

lö 31.7 kl. 10.30 - 13.00
Affisch, texten finns i evenemanget.
Ekenäs kyrka

Välkommen på föreläsningar och värdering!

I anslutning till "Gamla stan lever"-dagen håller silverexperten Arthur Aminoff två korta föreläsningar kl. 11 och kl. 12 där han bl.a. berättar om Ekenäs kyrkas silverklenoder. 

Även silvervärdering så långt tiden tillåter. 

Fritt inträde. 

Tillställningen ordnas i samarbete med föreningen Gamla Stan i Ekenäs rf. 


Arrangör

Ekenäsnejdens svenska församling

Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingsmästare Ekenäs/Snappertuna
Ekenäsnejdens svenska församling Raseborgs kyrkliga samfällighet
Vaktmästeri
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs