Klubb för skolbarn!

on 16.9 kl. 18.00 - on 16.9 kl. 19.00
Österby församlingshem

Välkommen med på klubb i Österby!

Klubb för skolbarn hösten 2020!

Under skolterminerna ordnar vi klubbverksamhet för barn i lågstadieåldern (åk 1 och uppåt). Det är gratis att delta i våra klubbar. Ring Camilla om du vill du veta mera.

Under början av höstterminen kommer klubbverksamheten för skolbarn att ske utomhus och med rådande restriktioner i beaktande. Vid dåligt väder inhiberas klubben. Klubbarna träffas en timme per vecka och leds i första hand av församlingens hjälpledare. Programmet i klubbarna består av lek, spårningar, tävlingar och andra utomhusaktiviteter som passar årstiden och området.

För att vi snabbt och enkelt ska kunna få ut information om t.ex. inhiberingar till föräldrar (och deltagare) kommer varje klubb att ha en egen WhatsApp-grupp. Anmälningar görs via denna länk eller på en blankett som ledaren delar ut i klubben. 

Vi ber er beakta att barnen bör vara friska för att få delta i verksamheten, för att minska risken för smittspridning. 

Välkommen med!


Arrangör

Ekenäsnejdens svenska församling

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs