PANORAMA - interiör

Adress: Snappertuna kyrkväg 91

Snappertuna korsformade träkyrka är byggd 1689, förhöjd och grundligt reparerad 1797.
Kyrkan har restaurerats grundligt 1958-59 och senast år 2000.
Klockstapeln härstammar från år 1776.

 

Öppethållning:

Sommaren 2019: Snappertuna kyrka är öppen onsdag-söndag kl. 12-16 under tiden 26.6 - 3.8.
Kyrkans öppethållning sköts i samarbete med Hembygdens vänner r.f.

Snappertuna kyrka är öppen året runt under gudstjänster, konserter, förrättningar och sporadiskt även övriga tider när personal finns på plats.

Öppen även enligt överenskommelse. Se kontaktuppgifter invid.

 

Avgifter och hyror