Ordförande i Gemensamma kyrkofullmäktige 2015-2016 är Martin Glader

Ordförande i Gemensamma kyrkorådet 2015-2016 är khde Anders Lindström (Ekenäsnejdens sv. förs.)

Ordförande i Gemensamma kyrkorådet 2017-2018 är khde Pentti Raunio (Karis - Pojo sv. förs.)

 

Mötesbeslut i Gemensamma kyrkofullmäktige och Gemensamma kyrkorådet.