Församlingsvalets vinjett mot en pink-orange bakgrund.

Församlingsvalet 2022

Församlingsval har hållits i evangelisk-lutherska kyrkan den 20.11. Förhandsröstningen har pågått fem dagar och arrangerades den 8-12 november. Alla medlemmar i församlingen, vilka fyllt 16 år har fått rösta i valet.

Församlingsvalet går olika till beroende på om en församling är självständig eller ingår i en kyrklig samfällighet. Om det finns flera församlingar i samma kommun hör de till en samfällighet. Samfälligheten sköter församlingarnas gemensamma ärenden.

Två val

Ekenäsnejdens svenska församling hör till Raseborgs kyrkliga samfällighet och därför hålls två val samtidigt:

  • I det ena valet väljer man medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige, som leder samfälligheten.
    Gemensamma kyrkofullmäktige består av invalda representanter från alla tre församlingar i samfälligheten.
  • I det andra valet väljer man medlemmar i församlingsrådet i hemförsamlingen.
    Församlingsrådet leder verksamheten i den egna församlingen (hemförsamlingen) i samfälligheten.

 

Valresultat 2022

Följ länken ovan för att komma till resultatet eller välj Valresultat församlingsvalet 2022 i menyn till vänster.

Valkompassen - hitta din kandidat!

I Valkompassen hittar du alla kandidater som ställer upp i församlingsvalet i Ekenäsnejdens svenska församling. Jämför dina egna värderingar med kandidaternas och hitta den som matchar dig bäst.
Direktlänk till ValkompassenÖppna länk i ny flik

Kandidatlistorna:

Länk till Kandidaterna till Gemensamma kyrkofullmäktige i Raseborg
Länk till Kandidaterna till Församlingsrådet i Ekenäsnejdens svenska församling

Öppna länk i ny flikÖppna länk i ny flikÖppna länk i ny flik

Kandidatlistorna utan numrering:
Länk till webbnyheten.Öppna länk i ny flik

Viktiga datum

Förhandsröstning har ordnats den 8–12.11.2022
Det har gått att förhandsrösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland. 

Förhandsröstningsställen i Ekenäsnejden:

Tisdag - lördag kl. 9-18 på pastorskansliet, 
Larssonsv. 1, 10600 Ekenäs, tfn 019-241 1060

Tisdag 8.11.2022
Kl. 10-12    Ekenäs gymnasium
Kl. 10-18    S-Market, Ekenäs

Onsdag 9.11.2022
Kl. 10-13.30     Valv Ett, Bromarv
Kl. 15-18    Sale, Tenala    
Kl. 16-18    Lilla Skärgårdsbageriet & Bistro, Skåldö

Torsdag 10.11.2022
Kl. 10-13     K-Supermarket Popsi, Ekenäs
Kl. 10-11.30     Tenala församlingshem 
Kl. 12-13.30     Snappertuna församlingshem
Kl. 15-18    Österby församlingshem
Kl. 16-18    K-Supermarket, Ekenäs
Kl. 18-19     Ekenäs församlingshem

Fredag 11.11.2022
Kl. 10-13    K-Supermarket, Ekenäs
Kl. 12-14    Bromarvs kyrka

Lördag 12.11.2022
Kl. 9-12     Tenala församlingshem

Länk till förhandsröstningsställen med adresser på Ekenäsnejdens svenska församlings område.Öppna länk i ny flik

Valdagen den 20.11.2022

På valdagen den 20.11 har man endast kunnat rösta i vallokalen i sin hemförsamling. Ekenäsnejdens svenska församling utgör ett (1) röstningsområde och röstningen på valdagen har skett i Ekenäs kyrkaÖppna länk i ny flik (Lilla kyrkogatan 3, 10300 Ekenäs).  Röstningen inleddes direkt efter högmässan som började kl. 10 och röstningen pågick kl. 11–20.

Kungörelser & annonser

Kungörelse 1/2022 - framlagd till påseende senast fr.o.m. den 9.8.2022, publicerad i E-U 4.8.2022

Länk till Kungörelse om kandidatuppställningen

Kungörelse 2/2022 - framlagd till påseende senast fr.o.m. den 23.8.2022, publicerad i E-U 25.8.2022

Länk till kungörelse om förteckningen över röstberättigade

Kungörelse 3/2022 - framlagd till påseende senast fr.o.m. den 31.10.2022, publicerad i E-U 27.10.2022

Länk till kungörelse om förhandsröstningenÖppna länk i ny flik

Kungörelse 4/2022 - framlagd till påseende senast fr.o.m. den 12.11.2022, publicerad i E-U 10.11.2022

Länk till kungörelse om valdagenÖppna länk i ny flik

Annons om sammanställningen av kandidatlistorna - publicerad i E-U 27.10.2022

Länk till annons om sammanställningen av kandidatlistornaÖppna länk i ny flik

Annons om förhandsröstningen - publicerad i VN 4.11.2022

Annons om valdagen - publicerad i VN 18.11.2022

Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingssekreterare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Kyrkoherdens sekreterare och sekreterare i församlingsrådet, bokningar, info, annonser

Informatör (deltid)
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

KOMMUNIKATION

- Kommunikationsplanering
- Församlingstidningen Mitt i livet, redaktör
- Webbplats, chefredaktör
- Grafiska produkter
- Annonser