Pastorskansliet i Ekenäs är öppet vardagar kl. 9-13. 

Betjäningspunkten i Tenala är öppen helgfria måndagar kl. 10-12 med kanslist på plats.

Grupper, kretsar, klubbar, familjekaféer och körer inleder sin hösttermin vecka 35 eller 36. Se utbudet i Mitt i livet nr 3/2019 som delas ut till medlemshushållen denna vecka.


OKTOBER

Konsert - Birger’s Ragtime Band med voc. Carolina Wendelin fr 18.10 kl. 18 i Ekenäs kyrka. Fritt inträde, program 15€ vid dörren.

Högmässor sö 20.10:
kl. 10 i Ekenäs kyrka, Lindström, Lindroos.
kl. 12 i Bromarvs kyrka, Lindström, Lindroos.
kl. 18 i Ekenäs kyrka, stenmässa, Lindström, Edman, Aittola. En stillhetens, eftertankens, bönens och gemenskapens gudstjänst med nattvard.

Missionskretsens soppservering ti 22.10 kl. 11-13 i Tenala förs.hem. Köttsoppa 5€/pers. säljs till förmån för församlingens missionsprojekt.

Storsamling för alla konfirmander to 24.10 kl. 18-20 i Ekenäs kyrka och församlingshem.

Gemensam bön lö 26.10 kl. 9.30 i Ekenäs förs.hem.

Stickweekend 26-27.10 på Ramsdals lägergård tillsammans med Västra Nylands Marthadistrikt. Både för nybörjare och proffs, delta en eller två dagar för 20€/dag. Anm. senast 22.10 till I. Mannström, tfn 040-5076465.

Högmässor sö 27.10:
kl. 10 i Ekenäs kyrka, Westerholm, Nygård.
kl. 12 i Snappertuna kyrka, Edman, Nygård.

Musikandakt sö 27.10 kl. 16 i Tenala kyrka. Tema: "Otroligt", S. Lindroos, orgel & piano, Jenny Backman-Pråhl, flöjt, W.Westerholm, andakt.

Konsert - Mozart Requiem ti 29.10 kl. 19 i Ekenäs kyrka. Tuuli Lindeberg, sopran, Essi Luttinen, alt, Juho Punkeri, tenor, Jari Parviainen, bas, Vichtis kammarkör, Laurentius-kören, Lojo stadsorkester. Dir. Jorma Hannikainen. Biljetter: NetTicket 25/20€, vid dörren 30€.


Dags att anmäla kandidater till Ekenäs lucia 2019. Känner du en eller flera flickor i nejden i åldern 16-23 år som du tycker skulle passa som lucia/luciatärna? Kandidater kan anmälas under tiden 7-20.10 och tas emot i den ordning deras foton och kontaktuppg. anländer till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller till pastorskansliet i Ekenäs. Fem kandidater ryms med i vårt luciafölje.


Förbönsgruppen samlas udda veckors torsdagar kl. 10-11 i Ekenäs förs.hem. Vill du att vi ber för något speciellt? Lämna då in en lapp med förbönsämnet i ett kuvert på pastorskansliet. Du är också välkommen som medlem i gruppen.


Vill du veta mera om frivilligverksamheten i församlingen? Vill du erbjuda dig själv till frivilligarbete? Har du behov av frivilliga tjänster? Ring koordinator R. Mieronkoski tisdagar kl. 10-11, tfn 040-572 8075.


Matbankerna i Ekenäs och Tenala
Utdelning i Ekenäs varannan torsdag kl. 14 (jämna veckor)
Utdelning i Tenala varje torsdag kl. 14-15


Församlingstidningen MITT I LIVET  nr 3/2019 Höst utkommer och postas till alla medlemshushåll i vecka 35. I tidningen ingår uppgifter om tid, plats och startdatum för samtliga regelbundna grupper. Kontakta om  tidningen uteblivit, per e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  eller telefon: 044-508 1527.


Klubbar, kretsar, grupper pågår under terminerna. Kolla de olika startdatumen i församlingstidningen Mitt i livet och/eller här nedanför.

REGELBUNDEN VERKSAMHET
Klubbar, grupper och kretsar startar sin hösttermin vecka 36/2019. Nya deltagare är alltid välkomna!

Tenala
Öppet dagis ti kl. 9.30-12.30 i församlingshemmet (FH). 
Klubb för skolbarn (7+) varannan on kl. 14-15 i församlingshemmet.
Ungdomskväll to kl. 18-20.30 i Downstairs FH/nedre våningen.
Tenala-Bromarvs kyrkokör udda ti kl. 19-20.30 i Tenala FH och jämna ti i Bromarv FH.
Bönekväll en må/månad kl. 18-20 i FH (diak.utr.)
Missionskretsen varannan ti kl.13-15 FH. 
Pensionärsträff tredje on i månaden kl. 14 i FH.
Öppet hus kl. 10-12 med torsdagssoppa (kl. 11, pris 4€) varje torsdag i församlingshemmet.
Karlagruppen träffas till sin första träff on 2.10 kl. 17 i FH.

Bromarv
Klubb för skolbarn (7+) fr kl. 12.20-13.20 i Bromarvs FH.
Tenala-Bromarvs kyrkokör udda ti kl. 19-20.30 i Tenala FH och jämna ti i Bromarv FH.
Pensionärsträff första on i månaden kl. 13.30-15.30 i FH.

Snappertuna
Klubb för skolbarn ti 18-19 i Prästgården
Familjecafé fr kl. 9.30-12 i Prästgården.
Snappertunakören to kl. 19-21 i FH.
Dagträff andra to i månaden kl. 13.30 i FH.

Ekenäs
Dagklubb (3-5 år) må och/eller to kl. 9-12 i FH.
Familjecafé Drop-in on kl. 9.30-11.30 i FH.
Familjecafé Droppen fr kl. 9.30-11.30 i Österby FH.
Familjekväll en on/mån kl. 17.30-19.30 i FH.
Klubb för skolbarn (7+) må kl. 18-19 i FH.
Klubb för skolbarn (7+) on kl. 18-19 i Österby FH.
Klubb för skolbarn (7+) ti kl. 18-19 Västerby skola.
Ungdomskväll on kl. 18-21 i Kulan.
Solkransen jämna veckors ti kl. 17.30-19 i Kulan. I samarbete m. Raaseporin suom. srk.
Ekenäs kyrkokör on kl. 13 i FH.
Allsångsstunder första onsdagen i mån.  kl. 17.30 i FH.
Dagträff med lunch tredje on i månaden kl. 12 i FH, avgift 8 €.
Onsdagslunch en on/mån kl. 12 i FH, avgift 4 €.
Diakoni- och missionskretsen må kl. 13 i FH. 
Kenya-missionskretsen må kl. 15 i FH. 
Ekenäs stödgrupp för minnessjuka och närstående en ti/mån kl. 14-15.30 i FH. 
Kyrkobröderna i regel första må i mån. kl. 18 i FH.
Bokslukarna i regel sista on i månaden kl. 17-19 i FH.
På djupet-bibelsamtalsgrupp i regel sista to i mån. kl. 19 i FH.
Förbönsgruppen udda veckors to kl. 10 i FH.
Kvinnogruppen Kvinnokraft en gång i månaden på olika ställen i Raseborg. Samarbete med Karis-Pojo sv förs.