Betjäningspunkten i Tenala är öppen måndagar och torsdagar kl. 10-12. Kanslist på plats måndagar, diakoniarbetare eller präst på torsdagar.

Öppet hus med torsdagssoppa i regel varje vecka kl. 10-12 i Tenala förs.hem.

Ekenäs lucia 2018 Donationer till insamlingen för julhjälp: FI17 5549 6610 0002 87/ Raseborgs kyrkliga samfällighet. Meddelande: Ekenäs lucia 2018/julhjälp.

Fyndas julförsäljning inleds ti 20.11!
Secondhandbutiken för bistånd o. mission är öppen ti & to kl. 14-18 och lö kl. 10-14, Trollbergsv. 12, Ekenäs.

 

Julfamiljecafé ti 11.12 kl. 9.30-12.30 i Tenala förs.hem. Ringdans m.m.

Stödgrupp för minnessjuka och närstående ti 11.12 kl. 14-15.30 i Ekenäs förs.hem, Mieronkoski.

De vackraste julsångerna ti 11.12 kl. 18 i Österby förs.hem i samband med familjernas julfest. Lindgren, Wikström, Blomfelt.

Pensionärsträffens julfest on 12.12 kl. 13 i Tenala förs.hem, Westerholm, Lindvik, Lindroos.

Julkonsert on 12.12 kl. 19 i Ekenäs kyrka med Flottans musikkår, dir. Petri Junna, Mika Pohjonen, tenor. Fritt inträde, program 5€.

Dagträff to 13.12 kl. 13.30 i Snappertuna förs.hem. Julfest med lucia och julgröt. Lindström, Mieronkoski, Nygård.

Kröningskonsert - Ekenäs lucia 2018 to 13.12 kl. 18 i Ekenäs kyrka. Barnkörerna Primo o. Secondo, ungdomskören, cellist från musikinstitutet deltar under M. Henrikssons ledn. Kollekt för församlingens julhjälp.

Julfamiljecafé fr 14.12 kl. 9.30-11.30 i Österby förs.hem. Ringdans m.m.

Högmässa sö 16.12 kl. 10 i Ekenäs kyrka, Cleve, Hätönen

De vackraste julsångerna sö 16.12 kl. 16 i Snappertuna kyrka, Yliportimo, Nygård. Kollekt för FMS.

”Tid för jul” – konsert sö 16.12 kl. 16 i Bromarvs kyrka, Susann Sonntag med familj. Fritt inträde, arr. i samarb. med Sparbanksstiftelsen i Bromarv.

Cajornas julkonsert sö 16.12 kl. 18 i Ekenäs kyrka, dir. S. Selenius, T. Granroth och Finlands lucia medv. Fritt inträde, program 10€ till förmån för luciainsamlingen & församlingens julhjälp.

Barnens julkyrka ti 18.12 kl. 9 och 9.45 i Ekenäs kyrka, Lindström, Nylund, Hätönen.

Julkonsert ti 18.12 kl. 19 i Ekenäs kyrka. Musikinstitutet vid Raseborgs kulturinstitut. Fritt inträde, program 5€.

De vackraste julsångerna ti 18.12 kl. 19 i Tenala kyrka, Tenala-Bromarv kyrkokör, dir. S. Lindroos och Tenala-Bromarv lucia medv. Kollekt för FMS.

Barnens julkyrka on 19.12 kl. 9 i Tenala kyrka, Yliportimo, Nylund, Lindroos.

De vackraste julsångerna on 19.12 kl. 19 i Ekenäs kyrka, Ekenäs kyrkokör & Snappertunakören, dir. P. Nygård medv. Kollekt för FMS.

Anmälningar till julafton för alla må 24.12 kl. 12 i Tenala förs.hem tas emot ännu 14.12 före kl. 13 på numret 019-2411060.

 


Förbönsgruppen samlas udda veckors torsdagar kl. 10-11 i Ekenäs förs.hem. Vill du att vi ber för något speciellt? Lämna då in en lapp med förbönsämnet i ett kuvert på pastorskansliet. Du är också välkommen som medlem i gruppen.


Vill du veta mera om frivilligverksamheten i församlingen? Vill du erbjuda dig själv till frivilligarbete? Har du behov av frivilliga tjänster? Ring koordinator R. Mieronkoski tisdagar kl. 10-11, tfn 040-572 8075.


Matbankerna i Ekenäs och Tenala
Utdelning i Ekenäs varannan torsdag kl. 14 (jämna veckor)
Utdelning i Tenala varje torsdag kl. 14-15


Församlingstidningen MITT I LIVET  nr 4/2018 har utkommit och postats till alla medlemshushåll. I tidningen ingår uppgifter om tid, plats och startdatum för samtliga regelbundna grupper. Kontakta om  tidningen uteblivit, per e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  eller telefon: 044-508 1527.


Klubbar, kretsar, grupper pågår under terminerna. Kolla de olika startdatumen i församlingstidningen Mitt i livet och/eller här nedanför.

REGELBUNDEN VERKSAMHET
Klubbar, grupper, körer och kretsar startar vecka 36.

Tenala
Öppet dagis ti kl. 9.30-12.30 i församlingshemmet (FH). 
Juniorklubb on kl. 15-16 i församlingshemmet.
Ungdomskväll on kl. 18.30-21 i FH.
Tenala-Bromarvs kyrkokör udda ti kl. 19-20.30 i Tenala FH och jämna ti i Bromarv FH.
Bönekväll en må/månad kl. 18-20 i FH (diak.utr.)
Missionskretsen varannan ti kl.13-15 FH. 
Pensionärsträff tredje on i månaden kl. 14 i FH.
Öppet hus kl. 10-12 med torsdagssoppa (kl. 11, pris 4€) varje torsdag i församlingshemmet.

Bromarv
Juniorklubb Lek & Rörelse fr kl. 12.20-13.20 i Bromarv skola.
Tenala-Bromarvs kyrkokör udda ti kl. 19-20.30 i Tenala FH och jämna ti i Bromarv FH.
Pensionärsträff första on i månaden kl. 13.30-15.30 i FH.

Snappertuna
Familjecafé fr kl. 10-12 i Prästgården.
Snappertunakören to kl. 19-21 i Prästgården.
Dagträff andra to i månaden kl. 13.30 i Prästgården.

Ekenäs
Dagklubb (3-6 år) to kl. 9-12 i FH.
Dagklubb (4-6 år) må kl. 9-12 i FH.
Familjecafé Drop-in on kl. 9.30-11.30 i FH.
Familjecafé Droppen fr kl. 9.30-11.30 i Österby FH.
Familjekväll on kl. 17.30-19 i FH.
Juniorklubb må kl. 18-19 i FH.
Juniorklubb ti kl. 18-19 i Österby FH.
Juniorklubb to kl. 18-19 Västerby skola.
Ungdomskväll on kl. 18-22 i Kulan.
Solkransen jämna veckors ti kl. 17.30-19 i Kulan. I samarbete m. Raaseporin suom. srk.
Ekenäs kyrkokör on kl. 18.30-20 i FH.
Allsång ur Sionsharpan första onsdagen i mån.  kl. 17.30 i FH.
Dagträff med lunch tredje on i månaden kl. 12 i FH, avgift 8 €.
Onsdagslunch on kl. 12 i FH, avgift 4 €.
Diakoni- och missionskretsen må kl. 13 i FH. 
Kenya-missionskretsen må kl. 15 i FH. 
Ekenäs stödgrupp för minnessjuka och närstående ti kl. 14-15.30 i FH. 
Kyrkobröderna i regel första må i mån. kl. 18 i FH.
Bokslukarna i regel sista on i månaden kl. 17-19 i FH.
På djupet-bibelsamtalsgrupp i regel sista to i mån. kl. 19 i FH.
Förbönsgruppen udda veckors to kl. 10 i FH.