Betjäningspunkten i Tenala är öppen måndagar och torsdagar kl. 10-12. Kanslist på plats måndagar, diakoniarbetare eller präst på torsdagar.

 

AUGUSTI

Stödgrupp för minnessjuka och närstående ti 14.8 kl. 14-15.30 i Ekenäs förs.hem. Mieronkoski.

Dagsutfärd till Ramsdal to 16.8. Pris 10€ för kaffe med tilltugg och transport. Transport från Bromarvs kyrka kl. 12, Tenala kyrka kl. 12.20, Ekenäs förs.hem kl. 12.40. Hemfärd kl. 16. Skjutsbehov till bussen meddelas samtidigt med anmälningen. Anmälning senast 9.8: Pastorskansliet tfn 019-2411060 vardagar kl. 9-13.

Högmässa/gudstjänst i det fria/kvällsmässa sö 19.8:
Kl. 10 i Ekenäs kyrka. Lindström, Nygård.
Kl. 12 vid fontänen på Bromarvs kyrkogård. Westerholm, Lindroos.
Kl. 18 i Snappertuna kyrka. Yliportimo, Lindroos.

Anmälan till årets hjälpledarutbildning för området Ekenäs-Snappertuna on 22.8 kl. 19 i Kulan.

Utfärd till prosteriets missionsdag i Hangö ti 4.9. Gemensam transport ordnas, start kl. 17.15 från Ekenäs förs.hem. Anmälan senast 31.8 till pastorskansliet, tfn 019-2411 060 vardagar 9-13.

 


Förbönsgruppen samlas udda veckors torsdagar kl. 10-11 i Ekenäs förs.hem. Vill du att vi ber för något speciellt? Lämna då in en lapp med förbönsämnet i ett kuvert på pastorskansliet. Du är också välkommen som medlem i gruppen.


Vill du veta mera om frivilligverksamheten i församlingen? Vill du erbjuda dig själv till frivilligarbete? Har du behov av frivilliga tjänster? Ring koordinator R. Mieronkoski tisdagar kl. 10-11, tfn 040-572 8075.


Matbankerna i Ekenäs och Tenala
Utdelning i Ekenäs varannan torsdag kl. 14 (jämna veckor)
Utdelning i Tenala varje torsdag kl. 14-15


Församlingstidningen MITT I LIVET  nr 2/2018 har utkommit och postats till alla medlemshushåll. I tidningen ingår uppgifter om tid, plats och startdatum för samtliga regelbundna grupper. Kontakta om  tidningen uteblivit, per e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  eller telefon: 044-755 3603.


Klubbar, kretsar, grupper pågår under terminerna. Kolla de olika startdatumen i församlingstidningen Mitt i livet och/eller här nedanför.

REGELBUNDEN VERKSAMHET
Klubbar, grupper och kretsar startar i regel vecka 36, körerna startar vecka 36.

Tenala
Öppet dagis ti kl. 9.30-12.30 i församlingshemmet (FH).
Juniorklubb on kl. 15-16 i församlingshemmet.
Ungdomskväll on kl. 18.30-21 i FH.
Tenala-Bromarvs kyrkokör udda ti kl. 19-20.30 i Tenala FH och jämna ti i Bromarv FH.
Bönekväll en må/månad kl. 18-20 i FH (diak.utr.). Start 10.9.
Missionskretsen varannan ti kl.13-15 FH. Start 11.9.
Pensionärsträff tredje on i månaden kl. 14 i FH.
Öppet hus kl. 10-12 med torsdagssoppa (kl. 11, pris 4€) varje torsdag i församlingshemmet.

Bromarv
Juniorklubb Lek & Rörelse fr kl. 12.20-13.20 i Bromarv skola.
Tenala-Bromarvs kyrkokör udda ti kl. 19-20.30 i Tenala FH och jämna ti i Bromarv FH.
Pensionärsträff första on i månaden kl. 13.30-15.30 i FH.

Snappertuna
Familjecafé fr kl. 10-12 i Prästgården.
Snappertunakören to kl. 19-21 i Prästgården.
Dagträff andra to i månaden kl. 13.30 i Prästgården.

Ekenäs
Dagklubb (3-6 år) to kl. 9-12 i FH.
Dagklubb (4-6 år) må kl. 9-12 i FH.
Familjecafé Drop-in on kl. 9.30-11.30 i FH.
Familjecafé Droppen fr kl. 9.30-11.30 i Österby FH.
Familjekväll on kl. 17.30-19 i FH.
Juniorklubb må kl. 18-19 i FH.
Juniorklubb ti kl. 18-19 i Österby FH.
Juniorklubb to kl. 18-19 Västerby skola.
Ungdomskväll on kl. 18-22 i Kulan.
Solkransen jämna veckors ti kl. 17.30-19 i Kulan. I samarbete m. Raaseporin suom. srk.
Ekenäs kyrkokör on kl. 18.30-20 i FH.
Allsång ur Sionsharpan första onsdagen i mån.  kl. 17.30 i FH.
Dagträff med lunch tredje on i månaden kl. 12 i FH, avgift 8 €.
Onsdagslunch on kl. 12 i FH, avgift 4 €.
Diakoni- och missionskretsen må kl. 13 i FH. Start 3.9.
Kenya-missionskretsen må kl. 15 i FH. Start 3.9.
Ekenäs stödgrupp för minnessjuka och närstående ti kl. 14-15.30 i FH. Start 14.8.
Kyrkobröderna i regel första må i mån. kl. 18 i FH.
Bokslukarna i regel sista on i månaden kl. 17-19 i FH.
På djupet-bibelsamtalsgrupp i regel sista to i mån. kl. 19 i FH.
Förbönsgruppen udda veckors to kl. 10 i FH.