Betjäningspunkten i Tenala är i regel öppen helgfria måndagar kl. 10-12 med kanslist på plats.

  • Undantagsvis stängt må 18.2 och 18.3

Öppet hus med torsdagssoppa i regel varje vecka kl. 10-12 i Tenala förs.hem.


Dagträff med lunch on 20.2 kl. 12 i Ekenäs förs.hem. Lunchavgift 8€. Tema: Gemensamt Ansvar, Englund.

Pensionärsträff on 20.2 kl. 14 i Tenala förs.hem. Tema: Gemensamt Ansvar, Lindvik, Westerholm.

Familjekväll on 20.2 kl. 17.30 i Ekenäs förs.hem/klubbutr. Lek, sång, pyssel eller bakning. Andakt och kvällsmål med frivillig avg. Nylund, Yliportimo.

Sportlovsjippo för hela familjen fr 22.2 kl. 10-14 i och vid Österby förs.hem med pulkaåkning, pyssel, sång, fri lek, risgrynsgröt o. smörgås. Anm. senast 20.2 till Nylund (044-7553611), Lindgren (0400-291334) eller Österberg (044-7553603).

Gemensam bön lö 23.2 kl. 9.30 i Ekenäs förs.hem.

Högmässa sö 24.2:
Kl. 10 i Ekenäs kyrka, Lindström, Cleve, Aittola.
Kl. 12 i Bromarvs kyrka, Lindström, Storbacka.
Kl. 12 i Snappertuna kyrka, Cleve, Aittola.

Kvinnogruppen Kvinnokraft träffas ti 26.2 kl. 18 i Stora Prästgården, Karis. Anm. senast on 20.2: tfn 040-568 7580 el. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Bokslukarna on 27.2 kl. 17.30 i Ekenäs förs.hem, A-S Storbacka.  

Ung gudstjänst on 27.2 kl. 19 i Ekenäs kyrka, Wikström.  

Kyrkoherdens kolumn to 28.2 kl. 18.30 i Ekenäs förs.hem. Kyrkoherdens gäst är forskare Tomas Hanell som forskat och funderat över välfärd och livskvalitet. Musikprogram, servering.

På djupet - bibeldiskussionsgrupp to 28.2 kl. 19 i Ekenäs förs.hem, K-G Sandelin.  

Ansvarslunch sö 3.3 kl. 12 i Tenala förs.hem. Inledningsandakt, sedan lunch med älggryta, kaffe och dopp 10€/vuxna och 4€/barn (4-15 år). Anmälan senast 22.2 till pastorskansliet, tfn 019-2411060 vard. kl. 9-13.

Kyrkstigen - utställning i Ekenäs kyrka t.o.m. sö 3.3. Elevarbeten kring kyrkans konstskatter kan ses efter gudstjänster och förrättningar när kyrkan är öppen. Grupper enl. överenskommelse: tfn 044 755 3602 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Arr. Raaseporin suom. srk o. Hakarinteen koulu.

Högmässa/stenmässa sö 3.3: 
Kl. 10 i Ekenäs kyrka, Yliportimo, Aittola 
Kl. 18 i Ekenäs kyrka. Stenmässa – stillhetens, eftertankens, bönens och gemenskapens gudstjänst med nattvard, Lindström, Storbacka.  

Kyrkobröderna må 4.3 kl. 18 i Ekenäs förs.hem, H. Wall. 

Ärtsoppa på fastlagstisdagen ti 5.3 kl. 11-13 i Tenala förs.hem. Missionskretsens ärtsoppa 5€/pers. till förmån för GA. Lotteri.  

Pensionärsträff on 6.3 kl. 13.30 i Bromarvs förs.hem. Psalmbingo, Lindvik, Storbacka.

Onsdagslunch on 6.3 kl. 12 i Ekenäs förs.hem. Soppa, bröd o. kaffe, 4€. Låt budet gå och ta gärna med dig en vän! 

Allsång ur Sionsharpan on 6.3 kl. 17.30 i Ekenäs förs.hem, Nygård.

Askonsdagsmässa 6.3 kl. 19 i Ekenäs kyrka, , Yliportimo, Aittola. 

Högmässa/kvällsmässa sö 10.3:
Kl. 10 i Ekenäs kyrka, Westerholm, Storbacka. Vinterskriftskolans konfirmation.
Kl. 10 i Tenala kyrka, Yliportimo, Nygård.
Kl. 12 i Bromarvs kyrka, Yliportimo, Nygård.
Kl. 18 i Snappertuna kyrka. Kvällsmässa, Westerholm, Storbacka. Veteranernas årsmöte med kyrkkaffe efteråt.


Förbönsgruppen samlas udda veckors torsdagar kl. 10-11 i Ekenäs förs.hem. Vill du att vi ber för något speciellt? Lämna då in en lapp med förbönsämnet i ett kuvert på pastorskansliet. Du är också välkommen som medlem i gruppen.


Vill du veta mera om frivilligverksamheten i församlingen? Vill du erbjuda dig själv till frivilligarbete? Har du behov av frivilliga tjänster? Ring koordinator R. Mieronkoski tisdagar kl. 10-11, tfn 040-572 8075.


Matbankerna i Ekenäs och Tenala
Utdelning i Ekenäs varannan torsdag kl. 14 (jämna veckor)
Utdelning i Tenala varje torsdag kl. 14-15


Församlingstidningen MITT I LIVET  nr 1/2019 har utkommit och postats till alla medlemshushåll. I tidningen ingår uppgifter om tid, plats och startdatum för samtliga regelbundna grupper. Kontakta om  tidningen uteblivit, per e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  eller telefon: 044-508 1527.


Klubbar, kretsar, grupper pågår under terminerna. Kolla de olika startdatumen i församlingstidningen Mitt i livet och/eller här nedanför.

REGELBUNDEN VERKSAMHET
Klubbar, grupper och kretsar startar sin vårtermin vecka 2/2019. Nya deltagare är alltid välkomna!

Tenala
Öppet dagis ti kl. 9.30-12.30 i församlingshemmet (FH). 
Juniorklubb on kl. 15-16 i församlingshemmet. (inte för tillfället)
Ungdomskväll on kl. 18.30-21 i FH. (inte för tillfället)
Tenala-Bromarvs kyrkokör udda ti kl. 19-20.30 i Tenala FH och jämna ti i Bromarv FH.
Bönekväll en må/månad kl. 18-20 i FH (diak.utr.)
Missionskretsen varannan ti kl.13-15 FH. 
Pensionärsträff tredje on i månaden kl. 14 i FH.
Öppet hus kl. 10-12 med torsdagssoppa (kl. 11, pris 4€) varje torsdag i församlingshemmet.

Bromarv
Juniorklubb Lek & Rörelse fr kl. 12.20-13.20 i Bromarv skola.
Tenala-Bromarvs kyrkokör udda ti kl. 19-20.30 i Tenala FH och jämna ti i Bromarv FH.
Pensionärsträff första on i månaden kl. 13.30-15.30 i FH.

Snappertuna
Familjecafé fr kl. 10-12 i Prästgården.
Snappertunakören to kl. 19-21 i Prästgården.
Dagträff andra to i månaden kl. 13.30 i Prästgården.

Ekenäs
Dagklubb (3-6 år) to kl. 9-12 i FH.
Dagklubb (4-6 år) må kl. 9-12 i FH.
Familjecafé Drop-in on kl. 9.30-11.30 i FH.
Familjecafé Droppen fr kl. 9.30-11.30 i Österby FH.
Familjekväll on kl. 17.30-19 i FH.
Juniorklubb må kl. 18-19 i FH.
Juniorklubb ti kl. 18-19 i Österby FH.
Juniorklubb to kl. 18-19 Västerby skola.
Ungdomskväll on kl. 18-22 i Kulan.
Solkransen jämna veckors ti kl. 17.30-19 i Kulan. I samarbete m. Raaseporin suom. srk.
Ekenäs kyrkokör on kl. 18.30-20 i FH.
Allsång ur Sionsharpan första onsdagen i mån.  kl. 17.30 i FH.
Dagträff med lunch tredje on i månaden kl. 12 i FH, avgift 8 €.
Onsdagslunch on kl. 12 i FH, avgift 4 €.
Diakoni- och missionskretsen må kl. 13 i FH. 
Kenya-missionskretsen må kl. 15 i FH. 
Ekenäs stödgrupp för minnessjuka och närstående ti kl. 14-15.30 i FH. 
Kyrkobröderna i regel första må i mån. kl. 18 i FH.
Bokslukarna i regel sista on i månaden kl. 17-19 i FH.
På djupet-bibelsamtalsgrupp i regel sista to i mån. kl. 19 i FH.
Förbönsgruppen udda veckors to kl. 10 i FH.
Kvinnogruppen Kvinnokraft en gång i månaden. Samarbete med Karis-Pojo sv förs.