Veckoannonsen publiceras torsdagar i tidningen Etelä-Uusimaa och i förkortad version torsdagar i Kyrkpressen.

 

SEPTEMBER

Nyhet: Öppet hus i Tenala församlingshem torsdagar kl. 10-12. Diakoniarbetare Gunilla Lindvik, församlingspastor Wille Westerholm eller någon av de övriga medarbetarna finns på plats. Välkommen in för en stunds umgänge och en kopp kaffe. Kl. 11 serveras soppa för 4 €/person.

Gemensam bön lö 23.9 kl. 9.30 i Ekenäs förs.hem.

Högmässa/gudstjänst sö 24.9:
Kl. 10 Ekenäs kyrka, Lindström, Storbacka.
Kl. 12 Tenala kyrka, NalleGDT, Lindström, Burgmann, Lindgren.
Kl. 14 Snappertuna kyrka, NalleGDT, Lindström, Burgmann, Lindgren.
Kl. 16 Ekenäs kyrka, NalleGDT, Lindström, Burgmann, Lindgren.
Kl. 18 Bromarvs kyrka KVM. Westerholm, Storbacka..

Prosteriets missionsdag sö 24.9 kl. 12-15 i Pojo kyrka och förs.h. För gemensam transp. ring C. Englund tfn 040-5729510.

Jubilarfest on 27.9 kl. 13 i Ekenäs förs.h. Jubilarerna har fått inbjudan per post. Festtal av R. Sandelin, T. Wuorinen, sång.

Familjekväll on 27.9 kl. 17.30-19.30 i Ekenäs förs.h/klubblokalen. Sång & musik, lek, pyssel, kvällskakao m. Smörgås. Nylund, Lindgren.

Bokslukarna on 27.9 kl. 17 i Ekenäs förs.h. Storbacka, Sandelin.

Ung kyrka on 27.9 kl. 18.30 i Tenala kyrka. Blomfelt.

På djupet to 28.9 kl. 19 Ekenäs förs.h. Sandelin.

Festival 24 lö 30.9 kl. 14 - sö 1.10 kl. 14 i Snappertuna för alla ungd. i åk 5-7. Övernattn. i kyrkan, program i borgen m.m. Anm. & info: Kjell Wikström 040-8215327.

Mikaelidagen sö 1.10:
Kl. 10 Högmässa i Ekenäs kyrka. Cleve, Storbacka.
Kl. 12 Skördeandakt i Snappertuna kyrka i ansl. till skördemarknaden. Westerholm, Lindroos, sång av barn.
Hela församlingens skördemarknad kl. 12 - ca 15 i Snappertuna. Skördeandakt i kyrkan, Siffes tipspromenad, bakluckeloppis, försäljning, servering m.m. Loppisförsäljn. 5€/plats, övriga försäljare donerar 10 % av dagens intäkter till diakoniutdelning. Försäljare ombeds anm. sig senast 27.9 till pastorskansliet: vard. kl. 9-13 (019-2411060).

_______________

Vill du veta mera om frivilligverksamheten i församlingen? Vill du erbjuda dig själv till frivilligarbete? Har du behov av frivilliga tjänster? Ring koordinator R. Mieronkoski tisdagar kl. 10-11, tfn 040-572 8075.

Terminsstart: Barnklubbar, familjecaféer, ungdomsgrupper o. körer inleder höstterminen v.36 (4-8.9) medan kretsarna för äldre i regel inleder v.37 (11-15.9). Närmare info på webben samt i nya Mitt i livet som utkommit fr.o.m. v.35 och når alla medlemshushåll.
_______________

Matbankerna i Ekenäs och Tenala
Utdelning i Ekenäs varannan torsdag kl. 14 (jämna veckor, 24.8, 7.9....)
Utdelning i Tenala varje torsdag kl. 14-15
_______________

Församlingstidningen MITT I LIVET  nr 3/2017 har utkommit vecka 35 och postats till alla medlemshushåll. I tidningen ingår uppgifter om tid, plats och startdatum för samtliga regelbundna grupper. Kontakta oss om tidningen uteblivit, per e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  eller telefon: 044-5081527
_______________

Klubbar, kretsar, grupper pågår under terminerna. Kolla de olika startdatumen i församlingstidningen Mitt i livet och/eller här nedanför.

REGELBUNDEN VERKSAMHET
Klubbar, grupper, körer startar i regel vecka 36. Kretsarna startar vecka 37.

Tenala
Öppet dagis ti kl. 9.30-12.30 i församlingshemmet (FH).
Juniorklubb on kl. 15-16 i församlingshemmet.
Ungdomskväll on kl. 18.30-21 i FH.
Tenala-Bromarvs kyrkokör udda ti kl. 19-20.30 i Tenala FH och jämna ti i Bromarv FH.
Bönekväll en må/månad kl. 18-20 i FH (diak.utr.). Start 11.9.
Missionskretsen varannan ti kl.13-15 FH. Start 12.9.
Pensionärsträff tredje on i månaden kl. 14 i FH.
Öppet hus kl. 10-12 med torsdagssoppa (kl. 11, pris 4€) varje torsdag i församlingshemmet.

Bromarv
Juniorklubb Lek & Rörelse fr kl. 12.20-13.20 i Bromarv skola.
Tenala-Bromarvs kyrkokör udda ti kl. 19-20.30 i Tenala FH och jämna ti i Bromarv FH.
Pensionärsträff första on i månaden kl. 13.30-15.30 i FH.

Snappertuna
Familjecafé ti kl. 9.30-11.30 i Prästgården.
Snappertunakören to kl. 19-21 i Prästgården.
Dagträff andra to i månaden kl. 13.30 i Prästgården.

Ekenäs
Dagklubb (3-6 år) to kl. 9-12 i FH.
Dagklubb (4-6 år) må kl. 9-12 i FH.
Familjecafé Drop-in on kl. 9.30-11.30 i FH.
Familjecafé Droppen fr kl. 9.30-11.30 i Österby FH.
Familjekväll on kl. 17.30-19 i FH.
Juniorklubb må kl. 18-19 i FH.
Juniorklubb ti kl. 18-19 i Österby FH.
Juniorklubb to kl. 18-19 Västerby skola.
Ungdomskväll on kl. 18-22 i Kulan.
Solkransen jämna veckors ti kl. 17.30-19 i Kulan. I samarbete m. Raaseporin suom. srk.
Ekenäs kyrkokör on kl. 18.30-20 i FH.
Allsång ur Sionsharpan första onsdagen i mån.  kl. 17.30 i FH.
Dagträff med lunch tredje on i månaden kl. 12 i FH, avgift 8 €.
Onsdagslunch on kl. 12 i FH, avgift 8 €.
Diakoni- och missionskretsen må kl. 13 i FH.
Kenya-missionskretsen må kl. 15 i FH.
Ekenäs stödgrupp för minnessjuka och närstående ti kl. 14-15.30 i FH.
Kyrkobröderna i regel första må i mån. kl. 18 i FH.
Bokslukarna i regel sista on i månaden kl. 17-19 i FH.
På djupet-bibelsamtalsgrupp i regel sista to i mån. kl. 19 i FH.
Förbönsgruppen varannan to kl. 10.30-11.30 i FH.