Pastorskansliet i Ekenäs är öppet vardagar kl. 9-13. 

Betjäningspunkten i Tenala är öppen helgfria måndagar kl. 10-12 med kanslist på plats. 


JANUARI

Ung gudstjänst on 22.1 kl. 19 i Ekenäs kyrka, Wikström, Edman.

Gemensam bön lö 25.1 kl. 9.30 i Ekenäs förs.hem.

Allkristen bönekväll torsdag 23.1 kl. 18.30 i Missionskyrkan i Ekenäs. Tema: "De visade oss särskild omsorg". I samarbete med flera lokala församlingar.

Gudstjänster sö 26.1:
kl. 10 i Ekenäs kyrka, högmässa, Lindström, Yliportimo, Nygård.
kl. 12 i Bromarvs kyrka, högmässa, Yliportimo, Lindroos.
kl. 16 i Snappertuna kyrka, musikandakt, Edman, Aittola. Amazing Grace, psalmmeditation, Vi bjuder på bekanta angloamerikanska psalmer och pianoarrangemang över dem.

Bokslukarna - öppen läsecirkel med livsåskådningsinriktning on 29.1 kl. 17.30 i Ekenäs förs.hem, A-S Storbacka.

Familjekväll on 29.1 kl. 17.30 i Ekenäs förs.hem/klubblokalen. Kärlek och vänskap som tema.

FEBRUARI

Gudstjänster sö 2.2:
kl. 10 i Tenala kyrka, högmässa, Edman, Lindroos. Obs. Ingen högmässa i Ekenäs kl. 10!
kl. 16 i Ekenäs kyrka, stenmässa, Lindström, Nygård. En meditativ gudstjänst.
kl. 16 i Bromarvs kyrka, musikandakt, Edman, Lindroos. Musikandakt - Musik i dur.  


Förbönsgruppen samlas udda veckors torsdagar kl. 10-11 i Ekenäs förs.hem. Vill du att vi ber för något speciellt? Lämna då in en lapp med förbönsämnet i ett kuvert på pastorskansliet. Du är också välkommen som medlem i gruppen.


Matbankerna i Ekenäs och Tenala
Utdelning i Ekenäs varannan torsdag kl. 14 (jämna veckor)
Utdelning i Tenala varje torsdag kl. 14-15


Församlingstidningen MITT I LIVET  nr 4/2019 Advent & Jul har tryckts och postats i vanlig ordning till alla medlemshushåll i vecka 47. På grund av poststrejken är utdelningen ordentligt fördröjd, det är ovisst när tidningen kommer att nå medlemshushållen. Tidningen med info om evenemang fr.o.m. 22.11 kan läsas här på vår webbplats redan nu. I tidningen ingår uppgifter om tid, plats och startdatum för samtliga regelbundna grupper. Kontakta om  tidningen uteblivir även efter strejkens slut, per e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  eller telefon: 044-508 1527.


Klubbar, kretsar, grupper pågår under terminerna. Kolla de olika startdatumen i församlingstidningen Mitt i livet och/eller här nedanför.

REGELBUNDEN VERKSAMHET
Klubbar, grupper och kretsar startar sin hösttermin vecka 36/2019. Nya deltagare är alltid välkomna!

Tenala
Öppet dagis ti kl. 9.30-12.30 i församlingshemmet (FH). 
Klubb för skolbarn (7+) varannan on kl. 14-15 i församlingshemmet.
Ungdomskväll to kl. 18-20.30 i Downstairs FH/nedre våningen.
Tenala kyrkokör ti kl. 19-20.30 i Tenala FH.
Bönekväll en må/månad kl. 18-20 i FH (diak.utr.)
Missionskretsen varannan ti kl.13-15 FH. 
Pensionärsträff tredje on i månaden kl. 14 i FH.
Öppet hus kl. 10-12 med torsdagssoppa (kl. 11, pris 4€) varje torsdag i församlingshemmet.
Karlagruppen träffas till sin första träff on 2.10 kl. 17 i FH.

Bromarv
Klubb för skolbarn (7+) fr kl. 12.20-13.20 i Bromarvs FH.
Pensionärsträff första on i månaden kl. 13.30-15.30 i FH.

Snappertuna
Klubb för skolbarn ti 18-19 i Prästgården
Familjecafé fr kl. 9.30-12 i Prästgården.
Snappertunakören to kl. 19-21 i FH.
Dagträff andra to i månaden kl. 13.30 i FH.

Ekenäs
Dagklubb (3-5 år) må och/eller to kl. 9-12 i FH.
Familjecafé Drop-in on kl. 9.30-11.30 i FH.
Familjecafé Droppen fr kl. 9.30-11.30 i Österby FH.
Familjekväll en on/mån kl. 17.30-19.30 i FH.
Klubb för skolbarn (7+) må kl. 18-19 i FH.
Klubb för skolbarn (7+) on kl. 18-19 i Österby FH.
Klubb för skolbarn (7+) ti kl. 18-19 Västerby skola.
Ungdomskväll on kl. 18-21 i Kulan.
Solkransen jämna veckors ti kl. 17.30-19 i Kulan. I samarbete m. Raaseporin suom. srk.
Ekenäs kyrkokör on kl. 13 i FH.
Allsångsstunder första onsdagen i mån.  kl. 17.30 i FH.
Dagträff med lunch tredje on i månaden kl. 12 i FH, avgift 8 €.
Onsdagslunch en on/mån kl. 12 i FH, avgift 4 €.
Diakoni- och missionskretsen må kl. 13 i FH. 
Kenya-missionskretsen må kl. 15 i FH. 
Ekenäs stödgrupp för minnessjuka och närstående en ti/mån kl. 14-15.30 i FH. 
Kyrkobröderna i regel första må i mån. kl. 18 i FH.
Bokslukarna i regel sista on i månaden kl. 17-19 i FH.
På djupet-bibelsamtalsgrupp i regel sista to i mån. kl. 19 i FH.
Förbönsgruppen udda veckors to kl. 10 i FH.
Kvinnogruppen Kvinnokraft en gång i månaden på olika ställen i Raseborg. Samarbete med Karis-Pojo sv förs.