Nyhet: Öppet hus i Tenala församlingshem torsdagar kl. 10-12. Diakoniarbetare Gunilla Lindvik, församlingspastor Wille Westerholm eller någon av de övriga medarbetarna finns på plats. Välkommen in för en stunds umgänge och en kopp kaffe. Kl. 11 serveras soppa för 4 €/person.

Familjecaféer för vuxna och barn varje ti kl. 9.30-12.30 i Tenala förs.h., on kl. 9.30-11.30 i Ekenäs förs.h., fr kl. 9.30-11.30 i Österby förs.h., fr kl. 10-12 i Snappertuna prästg. (Ny tid!). 

 

NOVEMBER

Gemensam bön lö 25.11 kl. 9.30 i Ekenäs förs.hem.

Högmässa domsöndagen 26.11:
Kl. 10 Ekenäs kyrka. Tenhonen, Storbacka.
Kl. 12 Bromarvs kyrka. Tenhonen, Lindroos.

Bokslukarnas öppna läsecirkel ons 29.11 kl. 17 i Ekenäs förs.hem. Storbacka, Sandelin.

Familjekväll tors 30.11 kl. 17.30 – 19.30 i Ekenäs förs.hem/klubblok. Lek, pyssel, sång, andakt, kvällskakao/smörgås för barnfamiljer.

På djupet – öppen bibeldiskussionsgrupp tors 30.11 kl. 19 i Ekenäs förs.hem. Sandelin.

Rösta på Ekenäs lucia och bidra till insamlingen t.o.m. 26.11 i butiker, banker, kyrkan, pastorskansliet m.fl. ställen.

 

DECEMBER

Basar lör 2.12 kl. 11-13 i Ekenäs förs.hem. Försäljning, lotterier, café m.m. Kretsarna, Solkransen, Fynda.

Högmässa/gudstjänst 1. sö i advent 3.12:
Kl. 10 Ekenäs kyrka, Lindström, Cleve, Westerholm, Storbacka, Englund, Wikström, kyrkokören. Medarbetarna Gunilla Lindvik, Ritva Mieronkoski, Tove Holmström och Kristian Svenskberg välsignas till tjänst i församlingen.
Kyrkkaffe efteråt i Ekenäs församlingshem där församlingen mottar en taveldonation av Sophie v. Julins stiftelse.
Kl. 10 Tenala kyrka, A-S Storbacka, Lindroos.
Kl. 12 Bromarvs kyrka GDT, A-S Storbacka, Lindroos.
Kl. 13 Snappertuna kyrka, Cleve, Storbacka, kyrkokören, Snappertuna skolas luciafölje.
Kyrkkaffe efteråt i Snappertuna församlingshem.

Julaftonsmiddag för alla ordnas sön 24.12 kl. 12- ca 14.30 i Tenala förs.hem. Anmälning till pastorskansliet tfn 019-2411060, senast tors 14.12 kl. 12.


Förbönsgruppen samlas udda veckors torsdagar kl. 10 i Ekenäs förs.h. Vill du att vi ber för något speciellt? Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (tfn 050-5954946). Du är också välkommen som medlem i gruppen.


Vill du veta mera om frivilligverksamheten i församlingen? Vill du erbjuda dig själv till frivilligarbete? Har du behov av frivilliga tjänster? Ring koordinator R. Mieronkoski tisdagar kl. 10-11, tfn 040-572 8075.


Matbankerna i Ekenäs och Tenala
Utdelning i Ekenäs varannan torsdag kl. 14 (jämna veckor, 24.8, 7.9....)
Utdelning i Tenala varje torsdag kl. 14-15


Församlingstidningen MITT I LIVET  nr 4/2017 har utkommit vecka 46 och postats till alla medlemshushåll. I tidningen ingår uppgifter om tid, plats och startdatum för samtliga regelbundna grupper. Kontakta om  tidningen uteblivit, per e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  eller telefon: 044-5081527


Klubbar, kretsar, grupper pågår under terminerna. Kolla de olika startdatumen i församlingstidningen Mitt i livet och/eller här nedanför.

REGELBUNDEN VERKSAMHET
Klubbar, grupper, körer startar i regel vecka 36. Kretsarna startar vecka 37.

Tenala
Öppet dagis ti kl. 9.30-12.30 i församlingshemmet (FH).
Juniorklubb on kl. 15-16 i församlingshemmet.
Ungdomskväll on kl. 18.30-21 i FH.
Tenala-Bromarvs kyrkokör udda ti kl. 19-20.30 i Tenala FH och jämna ti i Bromarv FH.
Bönekväll en må/månad kl. 18-20 i FH (diak.utr.). Start 11.9.
Missionskretsen varannan ti kl.13-15 FH. Start 12.9.
Pensionärsträff tredje on i månaden kl. 14 i FH.
Öppet hus kl. 10-12 med torsdagssoppa (kl. 11, pris 4€) varje torsdag i församlingshemmet.

Bromarv
Juniorklubb Lek & Rörelse fr kl. 12.20-13.20 i Bromarv skola.
Tenala-Bromarvs kyrkokör udda ti kl. 19-20.30 i Tenala FH och jämna ti i Bromarv FH.
Pensionärsträff första on i månaden kl. 13.30-15.30 i FH.

Snappertuna
Familjecafé fr kl. 10-12 i Prästgården.
Snappertunakören to kl. 19-21 i Prästgården.
Dagträff andra to i månaden kl. 13.30 i Prästgården.

Ekenäs
Dagklubb (3-6 år) to kl. 9-12 i FH.
Dagklubb (4-6 år) må kl. 9-12 i FH.
Familjecafé Drop-in on kl. 9.30-11.30 i FH.
Familjecafé Droppen fr kl. 9.30-11.30 i Österby FH.
Familjekväll on kl. 17.30-19 i FH.
Juniorklubb må kl. 18-19 i FH.
Juniorklubb ti kl. 18-19 i Österby FH.
Juniorklubb to kl. 18-19 Västerby skola.
Ungdomskväll on kl. 18-22 i Kulan.
Solkransen jämna veckors ti kl. 17.30-19 i Kulan. I samarbete m. Raaseporin suom. srk.
Ekenäs kyrkokör on kl. 18.30-20 i FH.
Allsång ur Sionsharpan första onsdagen i mån.  kl. 17.30 i FH.
Dagträff med lunch tredje on i månaden kl. 12 i FH, avgift 8 €.
Onsdagslunch on kl. 12 i FH, avgift 8 €.
Diakoni- och missionskretsen må kl. 13 i FH.
Kenya-missionskretsen må kl. 15 i FH.
Ekenäs stödgrupp för minnessjuka och närstående ti kl. 14-15.30 i FH.
Kyrkobröderna i regel första må i mån. kl. 18 i FH.
Bokslukarna i regel sista on i månaden kl. 17-19 i FH.
På djupet-bibelsamtalsgrupp i regel sista to i mån. kl. 19 i FH.
Förbönsgruppen varannan to kl. 10 i FH.