Betjäningspunkten i Tenala är öppen måndagar och torsdagar kl. 10-12. Kanslist på plats måndagar, diakoniarbetare eller präst på torsdagar.

Hjälp oss att hitta Ekenäs lucia 2018! Lämplig ålder är 16-23 år och gäller flickor på hela församlingens område. Mer info på webbplatsen. Anmälningar riktas t.o.m. 28.11 till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (tfn 040-8396733).

 

OKTOBER

Dagträff:
On 17.10 kl. 12 i Ekenäs förs.hem, lunch 8€. Tema: Musikbesök i Namibias lutherska kyrka, Jan Hellberg.

Pensionärsträff:
On 17.10 kl. 14 i Tenala förs.hem. Tema: Att leva med funktionsnedsättning, Hanna Grandell.

Gemensam bönestund lö 20.10 kl. 9.30 i Ekenäs församlingshem.

Högmässa/gudstjänst sö 21.10:
Kl. 10 i Ekenäs kyrka. Cleve, Lindroos.
Kl. 16 i Bromarvs kyrka, musikAND. Cleve, Hätönen.
- Temat för andakten har inspirerats av Owe Wikströms bok Toccata: J.S.Bachs andliga universum; iakttagelser och betraktelser
Kl. 18 i Tenala kyrka, KVM. Cleve, Hätönen.

Jubilarfest on 24.10 kl. 13 i Ekenäs förs.hem. Jubilarerna har fått personlig inbjudan.

Storsamling för alla nya konfirmander to 25.10 kl. 18-20 i Ekenäs kyrka o. förs.hem.

På djupet – öppen diskussionsgrupp kring Bibelns texter to 25.10 kl. 19 i Ekenäs förs.hem, Sandelin.

Familjekyrka sö 28.10 kl. 10 i Ekenäs kyrka. Välkommen till gudstjänst på barnens villkor tillsammans med Anders, Pia, Iselin o. Kjell! Barnkören Primo med M. Henriksson medv.

Högmässa sö 28.10 kl. 12 i Snappertuna kyrka. Yliportimo, Lindroos.

Kyrkokonsert sö 28.10 kl. 18 i Ekenäs kyrka. Good Times Jazz Band, voc. Ami Aspelund. Fritt intr., programblad 15 €.


Förbönsgruppen samlas udda veckors torsdagar kl. 10-11 i Ekenäs förs.hem. Vill du att vi ber för något speciellt? Lämna då in en lapp med förbönsämnet i ett kuvert på pastorskansliet. Du är också välkommen som medlem i gruppen.


Vill du veta mera om frivilligverksamheten i församlingen? Vill du erbjuda dig själv till frivilligarbete? Har du behov av frivilliga tjänster? Ring koordinator R. Mieronkoski tisdagar kl. 10-11, tfn 040-572 8075.


Matbankerna i Ekenäs och Tenala
Utdelning i Ekenäs varannan torsdag kl. 14 (jämna veckor)
Utdelning i Tenala varje torsdag kl. 14-15


Församlingstidningen MITT I LIVET  nr 3/2018 har utkommit och postats till alla medlemshushåll. I tidningen ingår uppgifter om tid, plats och startdatum för samtliga regelbundna grupper. Kontakta om  tidningen uteblivit, per e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  eller telefon: 044-755 3603.


Klubbar, kretsar, grupper pågår under terminerna. Kolla de olika startdatumen i församlingstidningen Mitt i livet och/eller här nedanför.

REGELBUNDEN VERKSAMHET
Klubbar, grupper, körer och kretsar startar vecka 36.

Tenala
Öppet dagis ti kl. 9.30-12.30 i församlingshemmet (FH). 
Juniorklubb on kl. 15-16 i församlingshemmet.
Ungdomskväll on kl. 18.30-21 i FH.
Tenala-Bromarvs kyrkokör udda ti kl. 19-20.30 i Tenala FH och jämna ti i Bromarv FH.
Bönekväll en må/månad kl. 18-20 i FH (diak.utr.)
Missionskretsen varannan ti kl.13-15 FH. 
Pensionärsträff tredje on i månaden kl. 14 i FH.
Öppet hus kl. 10-12 med torsdagssoppa (kl. 11, pris 4€) varje torsdag i församlingshemmet.

Bromarv
Juniorklubb Lek & Rörelse fr kl. 12.20-13.20 i Bromarv skola.
Tenala-Bromarvs kyrkokör udda ti kl. 19-20.30 i Tenala FH och jämna ti i Bromarv FH.
Pensionärsträff första on i månaden kl. 13.30-15.30 i FH.

Snappertuna
Familjecafé fr kl. 10-12 i Prästgården.
Snappertunakören to kl. 19-21 i Prästgården.
Dagträff andra to i månaden kl. 13.30 i Prästgården.

Ekenäs
Dagklubb (3-6 år) to kl. 9-12 i FH.
Dagklubb (4-6 år) må kl. 9-12 i FH.
Familjecafé Drop-in on kl. 9.30-11.30 i FH.
Familjecafé Droppen fr kl. 9.30-11.30 i Österby FH.
Familjekväll on kl. 17.30-19 i FH.
Juniorklubb må kl. 18-19 i FH.
Juniorklubb ti kl. 18-19 i Österby FH.
Juniorklubb to kl. 18-19 Västerby skola.
Ungdomskväll on kl. 18-22 i Kulan.
Solkransen jämna veckors ti kl. 17.30-19 i Kulan. I samarbete m. Raaseporin suom. srk.
Ekenäs kyrkokör on kl. 18.30-20 i FH.
Allsång ur Sionsharpan första onsdagen i mån.  kl. 17.30 i FH.
Dagträff med lunch tredje on i månaden kl. 12 i FH, avgift 8 €.
Onsdagslunch on kl. 12 i FH, avgift 4 €.
Diakoni- och missionskretsen må kl. 13 i FH. 
Kenya-missionskretsen må kl. 15 i FH. 
Ekenäs stödgrupp för minnessjuka och närstående ti kl. 14-15.30 i FH. 
Kyrkobröderna i regel första må i mån. kl. 18 i FH.
Bokslukarna i regel sista on i månaden kl. 17-19 i FH.
På djupet-bibelsamtalsgrupp i regel sista to i mån. kl. 19 i FH.
Förbönsgruppen udda veckors to kl. 10 i FH.