ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA SMITTOSPRIDNING UNDER CORONAPANDEMIN:

Pastorskansliet i Ekenäs är öppet vardagar kl. 9-13 enbart för telefonbetjäning, tfn 019-2411060 (e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.). Tidsbeställning för alla besök, kanslipersonalen informerar. 

Betjäningspunkten i Tenala är stängd.

CORONA-INFO:
Ta del av vår information om våra preventiva åtgärder för att försöka begränsa coronavirusets smittospridning: https://www.ekenasnejdensforsamling.fi/aktuellt/info-m-a-a-coronaviruset


APRIL

Videogudstjänst sö 5.4 kl. 10 från Ekenäs kyrka:
Gudstjänsten är inte öppen för besökare men nås via församlingens webbplats från och med kl. 10 samma dag.
(Länk till startsidan: www.ekenasnejdensforsamling.fi )   
Ekenäs kyrka hålls öppen för stillhet, bön, ljuständning, samtal/enskild nattvard kl. 10-12 med en präst på plats.

Öppen kyrka sö 5.4
- kl. 10-11 i Tenala kyrka
- kl. 12-13 i Snappertuna kyrka
Ingen gudstjänst men kyrkorna är öppna för stillhet, bön, ljuständning, samtal/enskild nattvard med en präst på plats.

Följ med våra videobandade gudstjänster och andakter i påsktid. Gudstjänsterna och andakterna är inte öppna för besökare men nås via församlingens webbplats det angivna klockslaget. (Länk till startsidan: www.ekenasnejdensforsamling.fi )
Må 6.4  Stilla måndagens ANDAKT kl. 18
Ti   7.4  Stilla tisdagens ANDAKT kl. 18
On 8.4  Stilla onsdagens ANDAKT kl. 18
To  9.4  Skärtorsdagens ANDAKT  kl. 18
Fr 10.4 Långfredagens stilla GUDSTJÄNST kl. 10
Lö 11.4 Stilla lördagens ANDAKT kl. 18

Påsken:
Sö  12.4 Påskdagens FESTGUDSTJÄNST kl. 10
Må 13.4 Påskannandagens GUDSTJÄNST kl. 10


Öppethållningen i våra kyrkor för stillhet, bön och ljuständning samt enskilt samtal och nattvard med en präst:
Ekenäs kyrka:
Varje söndag och långfredagen kl. 10-12, måndag - torsdag i stilla veckan kl. 19.30-20.30 (lördag stängt), annandag påsk kl. 18-19.

Tenala kyrka:
Palmsöndagen 5.4 kl. 10-11, skärtorsdagen 9.4 kl. 20-21, långfredagen 10.4 kl. 10-11 och påskdagen 12.4 kl. 10-11.

Snappertuna kyrka:

Palmsöndangen 5.4 kl. 12-13, skärtorsdagen 9.4 kl. 18-19, långfredagen 10.4 kl. 12-13 och påskdagen 12.4 kl. 12-13.

Bromarvs kyrka:
Skärtorsdagen 9.4 kl. 18-19, långfredagen 10.4 kl. 12-13 och påskdagen 12.4 kl. 12-13. 


Följande förändringar gäller till och med den 13.4:

Pastorskansliet i Ekenäs är öppet för telefonbetjäning vardagar kl. 9-13, tfn 019-2411060 (e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.). Tidsbeställning för alla besök, kanslipersonalen informerar.

Betjäningspunkten i Tenala är stängd.

Matbankerna i Ekenäs och Tenala är stängda p.g.a. brist på varor, ersättande diakonihjälp till barnfamiljer och behövande fungerar kontinuerligt. Den öppna diakonimottagningen är stängd men kontakt med personalen fås per e-post eller tfn: 040-5729510 (Carita Englund), 040-8396733 (Carola Lupander) och 044-755 3604 (Marjo Kurvinen) Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Öppethållning som anges i veckoannonsen kan komma att begränsas om statsrådet besluter om ytterligare åtstramningar.
All övrig verksamhet har ställts in. Följ med uppdaterad info på vår webbplats där vi meddelar om alla förändringar.

www.ekenasnejdensforsamling.fi
www.ekenasnejdensforsamling.fi/aktuellt/veckoannonsen
www.ekenasnejdensforsamling.fi/aktuellt/info-m-a-a-coronaviruset


Matbankerna i Ekenäs och Tenala är stängda tillsvidare.
Utdelning i Ekenäs varannan torsdag kl. 14-15 (jämna veckor)
Utdelning i Tenala varannan torsdag kl. 14-15 (jämna veckor)


Församlingstidningen MITT I LIVET /Påskextra har tryckts och postats i vanlig ordning till alla medlemshushåll i vecka 13. Tidningen med info om evenemang (som tyvärr ställts in p.g.a. coronakrisen) kan läsas här på vår webbplats. I tidningen ingår uppgifter om tid, plats för samtliga regelbundna grupper. Kontakta om  tidningen uteblivit, per e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  eller telefon: 044-508 1527.


Tillfälligt inställd verksamhet p.g.a. coronakrisen:

Klubbar, kretsar, grupper pågår under terminerna. Kolla de olika startdatumen i församlingstidningen Mitt i livet och/eller här nedanför.

REGELBUNDEN VERKSAMHET
Klubbar, grupper och kretsar startar sin vårtermin vecka 02/2020. Nya deltagare är alltid välkomna!

Tenala
Öppet dagis ti kl. 9.30-12.30 i församlingshemmet (FH). 
Klubb för skolbarn (7+) varannan on kl. 14-15 i församlingshemmet.
Ungdomskväll to kl. 18-20.30 i Downstairs FH/nedre våningen.
Tenala kyrkokör ti kl. 19-20.30 i Tenala FH.
Bönekväll en må/månad kl. 18-20 i FH (diak.utr.)
Missionskretsen varannan ti kl.13-15 FH. 
Pensionärsträff tredje on i månaden kl. 14 i FH.
Öppet hus kl. 10-12 med torsdagssoppa (kl. 11, pris 4€) varje torsdag i församlingshemmet.
Karlagruppen träffas till sin första träff on 2.10 kl. 17 i FH.

Bromarv
Klubb för skolbarn (7+) fr kl. 12.20-13.20 i Bromarvs FH.
Pensionärsträff första on i månaden kl. 13.30-15.30 i FH.

Snappertuna
Klubb för skolbarn ti 18-19 i Prästgården
Familjecafé varannan fr kl. 9.30-12 i Prästgården.
Snappertunakören to kl. 19-21 i FH.
Dagträff andra to i månaden kl. 13.30 i FH.

Ekenäs
Dagklubb (3-5 år) må och/eller to kl. 9-12 i FH.
Familjecafé Drop-in on kl. 9.30-11.30 i FH.
Familjecafé Droppen fr kl. 9.30-11.30 i Österby FH.
Familjekväll en on/mån kl. 17.30-19.30 i FH.
Klubb för skolbarn (7+) må kl. 18-19 i FH.
Klubb för skolbarn (7+) on kl. 18-19 i Österby FH.
Klubb för skolbarn (7+) ti kl. 18-19 Västerby skola.
Ungdomskväll on kl. 18-21 i Kulan.
Solkransen jämna veckors ti kl. 17.30-19 i Kulan. I samarbete m. Raaseporin suom. srk.
Ekenäs kyrkokör on kl. 13 i FH.
Allsångsstunder första onsdagen i mån.  kl. 17.30 i FH.
Dagträff med lunch tredje on i månaden kl. 12 i FH, avgift 8 €.
Onsdagslunch en on/mån kl. 12 i FH, avgift 4 €.
Diakoni- och missionskretsen må kl. 13 i FH. 
Kenya-missionskretsen må kl. 15 i FH. 
Ekenäs stödgrupp för minnessjuka och närstående en ti/mån kl. 14-15.30 i FH. 
Kyrkobröderna i regel första må i mån. kl. 18 i FH.
Bokslukarna i regel sista on i månaden kl. 17-19 i FH.
På djupet-bibelsamtalsgrupp i regel sista to i mån. kl. 19 i FH.
Förbönsgruppen udda veckors to kl. 10 i FH.
Kvinnogruppen Kvinnokraft en gång i månaden på olika ställen i Raseborg. Samarbete med Karis-Pojo sv förs.