Ekenäsnejdens svenska församlings medlemmar (tidigare medlemmar i Bromarvs församling, Tenala församling, Snappertuna församling eller Ekenäs församling) har sedan 2015 möjlighet att få sin privata KP-prenumeration sponsorerad av hemförsamlingen (en sponsorering/ hushåll).

Gängse prenumerationspris för privatpersoner är 60 € för 2019. Det subventionerade priset är 45 € och församlingen bidrar således med 15 €/prenumerant.

Kyrkpressen, som tidigare varit en veckotidning, kommer från 2019 att utkomma varannan vecka. Prenumerationspriset som under 2018 varit 65 € för hela året blir därför också en aning lägre.  

 

Redan prenumerant?
Församlingsmedlemmar som under innevrande år har en pågående subventionerad prenumeration och vill fortsätta ännu under 2019 behöver ingenting göra, prenumerationen fortsätter automatiskt tills prenumeranten själv meddelar att den bör avslutas.
Den som vill avsluta sin prenumeration ombeds meddela om det i god tid innan ett nytt prenumerationsår inleds.

 

Ny prenumerant?
Meddela ditt intresse genom att sända in/ringa in följande uppgifter till pastorskansliet i Ekenäs:

  • namn
  • adress
  • födelsedatum

 

Faktureringen sköts av Kyrkpressen som skickar ut en faktura på 45 € till varje prenumerant. Kyrkpressen fakturerar församlingen skilt för återstående 15 €.

Meddelande om adressförändring eller avslutad prenumeration riktas till både församlingen och Kyrkpressen och ombesörjs av prenumeranten.