Ekenäsnejdens svenska församlings medlemmar (tidigare Bromarvs församling, Tenala församling, Snappertuna församling och Ekenäs församling) har sedan 2015 möjlighet att få sin KP-prenumeration sponsorerad av församlingen (en sponsorering/hushåll).

Gängse prenumerationspris för privatpersoner är 65 €/2017. Det subventionerade priset är 50 € och församlingen bidrar således med 15 €/prenumerant.

 

Redan prenumerant?
Församlingsmedlemmar som redan har en pågående subventionerad prenumeration och vill fortsätta ännu detta år behöver ingenting göra, prenumerationen fortsätter automatiskt tills prenumeranten själv meddelar att den bör avslutas.
Den som vill avsluta sin prenumeration ombeds meddela om det i god tid innan ett nytt prenumerationsår inleds.

 

Ny prenumerant?
Meddela ditt intresse genom att sända in/ringa in följande uppgifter:
- Namn
- Adress
- Födelsedatum

 

Faktureringen sköts av Kyrkpressen som skickar ut en faktura på 50 € till varje prenumerant. Kyrkpressen fakturerar församlingen skilt för återstående 15 €.

Meddelande om adressförändring till både församlingen och Kyrkpressen ombesörjs av prenumeranten.