Den 31.10.1517 offentliggjorde Martin Luther sina 95 teser. I år har det gått 500 år sedan dess.

"Reformationens märkesår påminner oss om Luthers arbete och kyrkornas historia samt reformationens betydelse i Finland och i världen, samtidigt som vi orienterar oss mot den dag som är och den som ska komma. Att stanna i det förflutna skulle vara att glömma reformationen – en förnyelse som stiger ur själva kärnan och som redan före Luther pågått kontinuerligt i kyrkan.

Märkesåret firas under namnet Nåd 2017! Namnet hänvisar till nåden som begrepp men också som bön och uppmaning. Märkesåret leder oss att begrunda vad som borde förnyas i den egna församlingen – och inte bara i församlingen. Märkesåret är en utmärkt möjlighet att tillsammans med andra lokala aktörer börja ställa frågan vad ett gott liv innebär i dag och i framtiden. Var finner vi nåden?"
(Källa: sakasti.evl.fi/sacrista.nsf)

Märkesåret är ekumeniskt och globalt. Det förbereds och firas internationellt tillsammans med andra kristna kyrkor. Märkesåret har betydelse för hela samhället. I Finland ankyter märkesåret till hundraårsjubileet av Finlands självständighet.

 

I Ekenäsnejdens svenska församling bjuder jubileumsåret på satsningar i reformationens tecken inom alla sektorer.

Våren 2017

 • Daglediga i församlingens pensionärsklubbar/dagträffar har bjudits på program med temat Martin Luther och psalmer.
 • Församlingen deltog med en grupp i jubileumsårets Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar i Åbo.
 • Söndagen den 7.5 kl. 16 ordnades hela prosteriets psalmeftermiddag i Ekenäs kyrka då teol.dr Birgitta Sarelin höll föredrag och Niels Burgmann musicerade.

Hösten 2017

 • Bach, Luther och treenigheten
  Helgmålsandakt lördagen den 14 oktober kl. 18-19 med Bachs "Dritter Teil der Clavierübung"
  Kantor Niels Burgmann och kaplan Monica Cleve
 • Ekenäsnejdens svenska församling och de två övriga församlingarna i samfälligheten arrangerar, i samarbetet med Raseborgs stad, plantering av äppelträd på stadens skol- och dagisgårdar. För församlingarnas del är trädplanterandet ett led i jubileumsfirandet av Reformationen 500 år och anspelar på ett citat som tillskrivits Martin Luther: ”Om jag visste att världen kommer att gå under i morgon så skulle jag ändå i dag plantera mitt äppelträd.”
  Planterandet involverar barnen och från församlingarnas sida är det symbolrika arrangemanget en konkret gest som påminner om framtidstro, handlingskraft och hopp om en god morgondag. 

 

Nationella händelser

Jubileumsaret2017