Församlingsmedlemmarna i den nya församlingen Ekenäsnejdens svenska församling har valt ledamöter till församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige.

Röstningsprocenten steg till 15,3 % vilket betyder en ökning på cirka 50% i jämförelse med valet 2010. 1306 församlingsmedlemmar deltog i valet.

Orsaken till den ökade aktiviteten står sannolikt att finna i flera orsaker;  det personligt hemskickade röstningskortet, möjligheter till förhandsröstning på torg och i butiker och inte minst intresse för den nya församlingen och dess framväxt.

Sammansättningen i församlingsrådet genomgick en förnyelse och samma trend kan också skådas bland de invalda ledamöterna från Ekenäsnejdens svenska församling till gemensamma kyrkofullmäktige.

Förverkligandet av församlingsvalet blev den första stora gemensamma satsningen på den nya församlingens stora geografiska yta. En större gemenskap och ett delat ansvar har vuxit fram under hösten. Konturerna för den nya helheten och dess verksamhetsförutsättningar har blivit tydligare.

Genom församlingsvalet har församlingsmedlemmarna gett fullmakt åt de förtroendevalda att förvalta ekonomi och strukturer i församlingen och i samfälligheten.

 

VALRESULTAT 2014

Invalda i gemensamma kyrkofullmäktige

Invalda i församlingsrådet

Röstningsprocent totalt 15,3%

Förhandsröstande 9 %

Hemmaröstande 0,6 %

16-17 år/kvinnor 13,3 %
16-17 år/män 4,4 %

(10.11.2014)

___________

EKENÄS MATBANK är ett samarbetsprojekt mellan Ekenäsnejdens svenska församling, Raaseporin suomalainen seurakunta, Missionskyrkan, Metodistkyrkan, Pingstkyrkan och lokala livsmedelsaffärer. Verksamheten donerar livsmedel kostnadsfritt till hushåll där man lever i en ekonomsikt trängd livssituation, samtidigt som den motverkar matsvinnet.
Verksamheten är ett komplement till samhällets och församlingarnas övriga stödformer och utgör en del av diakonins arbete bland nödställda.

 

 • Behöver du hjälp?
  Upplever du att du är i behov av mathjälp så tveka inte att ta kontakt med diakoniarbetarna.
 • Vill du stöda?
  Verksamheten resulterar i vissa fasta utgifter såsom hyra och el och vi är tacksamma för alla ekonomiska bidrag. Vill du ge en donation till förmån för Matbanken är kontonumret
  FI 1755496610000287
  Meddelande: Ekenäs Matbank.
 • Vill du bidra? Nya frivilliga behövs!
  Du får också gärna höra av dig om du vill bidra med din arbetsinsats.

 

 

EKENÄS MATBANK

Utdelning varanna torsdag (jämna veckor) kl. 14-15, Björknäsgatan 29-31.
Tillsvidare ingen matutdelning. Se info i högra kolumnen.

Kontakt:
Diakonissan Carita Englund
040-572 9510
 _________________________________________

TENALA-BROMARV MATBANK
är ett samarbete mellan Ekenäsnejdens svenska församling, Sale, Holmqvists trädgård, Bjärno K-supermarket och Carl de Mumma.

Utdelning varannan torsdag (jämna veckor) kl. 14-15 i Tenala församlingshem.
Tillsvidare ingen matutdelning. Se info i högra kolumnen.

Kontakt:
Värdinnan
040-548 4783

__________________________________________