VÄLGÖRENHETSKONSERT I EKENÄS KYRKA

Från Stormskärs Maja till Sibelius är namnet på den välgörenhetskonsert som ges i Ekenäs kyrka nu på lördag den 5.9 med början kl. 16. I konserten medverkar Emma-Sara Raunio och Sara Selenius med sång, Niels Burgmann på orgel, samt instrumentalisterna Lotta Ahlbeck och Peik Aspbäck.
Konserten bjuder på en angenäm blandning av visor, schlager, filmmusik och klassiskt av tonsättare som Jean Sibelius, Toivo Kuula, Lasse Mårtensson, Benny Andersson, Björn Skifs, Ted Gärdestad m.fl.
Konserten arrangeras av den i Raseborg verksamma frimurarlogen Axel Gabriel Leijonhufvud i samarbete med Ekenäsnejdens svenska församling, för att genom programbladsintäkter stöda det lokala diakoniarbetet på församlingens område. Programbladet kostar 10 euro.

Såväl Raunio som Selenius och Burgmann är väletablerade namn i Svenskfinland.
Emma-Sara Raunio är utbildad vid Sibelius-Akademin med sång som sitt huvudämne och är verksam som sångare, sångpedagog och arrangör av vokalmusik. Hennes breda repertoar tar avstamp i scenmusiken men innefattar även blues, jazz, klassisk vokalmusik och visor. Under det gångna året har Raunio varit aktuell både i Kalevi Ahos moderna opera Frida y Diego och som huvudrollsinnehavare i Lurens sommarteaters uppsättning av Broadwaymusikalen Annie Mästerskytten. I Västnyland har hon varit aktuell i samband med julkonserter och välgörenhetskonserter och sågs även i rollen som alvdrottningen Titania i Raseborgs sommarteaters uppsättning av En Midsommarnattsdröm sommaren 2014.

Sara Selenius är nybliven musikmagister och klassisk sångpedagog från Sibelius-Akademin.
Hon har avlagt B- examen i klassisk sång. Hon är medlem i Visans Vänner i Helsingfors och mottagare av Barbara Helsingius-priset 2012. År 2013 gav hon ut skivan "En salig röra visor".
För tillfället arbetar hon som musiklärare i Lagstad skola och fungerar som konstnärlig ledare för showkören Let Us Be Frank.
Niels Burgmann är kantor i Ekenäsnejdens svenska församling och körledare för både Västnyländska kammarkören och Manskören Raseborg. Han är utbildad både i Sverige och Finland. Vid sidan av sin organist- och körledarbana har han också ägnat sig en del åt komposition. Flera av hans verk för kör har vunnit priser både i Finland och internationellt.

 

ORGELKONSERT I TENALA KYRKA
På söndag eftermiddag den 6.9 kl. 16, hålls en liten orgelkonsert i Tenala kyrka. Församlingens kantor Niels Burgmann spelar finska orgelverk från tiden då orgeln i Tenala byggdes, d.v.s. sekelskiftet 1800/1900-tal. Bland kompositörsnamnen kan nämnas Oskar Merikanto, Toivo Kuula och Erkki Melartin, däremot har Burgmann medvetet valt att inte inkludera årets store jubilar, Jean Sibelius, i programmet. Kyrkoherde Anders Lindström håller en andakt, och hela konserten beräknas ta ca 40 minuter.

(1.9.2015)

__________

FRÅN RENÄSSANS TILL BAROCK

Kommande söndag den 23.8 bjuder organisten Anders Storbacka på konserten "Från renässans till barock - orgelmusik från tiden när Raseborgs slott var bebott" i Snappertuna kyrka.

En konsert som är uppbyggd kring ett tema är ofta mycket givande både för musikern och för åhörarna. Inför konserten, som är utformad som en musikandakt, har Storbacka låtit sig inspireras av miljön kring Snappertuna kyrka. Därifrån är det inte långt till Raseborgs slott.

Det finns rikligt med orgelmusik från barocktiden framåt medan det finns betydligt mindre bevarade orgelstycken som har skrivits under 1400- och 1500-talet. I Snappertuna kommer konsertpubliken bl.a. att få höra orgelmusik från Nederländerna och Italien av kompositörer som t.ex. Sweelinck, Scheidt, Cavazzoni och Gabrieli.
Orgeln i Snappertuna är byggd 1884, men låter som om den skulle vara betydligt äldre. Det betyder att den är ett utmärkt instrument för gammal musik.

Musikandakten arrangeras av Ekenäsnejdens svenska församling och börjar kl. 18. Andakten hålls av Ann-Sofi Storbacka, som också fungerar som musikalisk guide och presenterar orgelmusiken.
Inträdet är fritt.

(18.8.2015)

__________

Inför skolstarten nästa vecka inbjuder Ekenäsnejdens svenska församling till välsignelseandakter för årets nya ettor. De ordnas på tre olika ställen, beroende på den vidsträckta församlingen och hålls enligt följande:

Söndagen den 9.8 vid Bromarvs kyrka i samband med friluftsgudstjänsten vid fontänen kl. 12, i Tenala kyrka tisdag kväll den 11.8 kl. 18 och en gemensam andakt för barn från Ekenäs och Snappertuna i Ekenäs kyrka tisdag 11.8 kl. 18.

Andakterna ordnas för alla som på något sätt berörs av att skolarbetet inleds men speciellt för förstaklassisterna och deras familjer. Från församlingens sida vill man på det här sättet erbjuda en trygg inramning för barnens skolgång som inleds nästa vecka.

(4.8.2015)

__________

Både sommarklubb, olika läger och familjepicknickar finns på sommaragendan för barn- och familjearbetarna i Ekenäsnejdens svenska församling. Flera av verksamhetsformerna är nya för säsongen och man hoppas på god uppslutning.

De två första veckorna i juni ordnas en SOMMARKLUBB för barn i åldern 7-10 år i Österby församlingshem. Klubben som har utrymme för totalt 20 barn verkar måndagar till fredagar kl. 10-14.

- Det kommer bl.a. att bli spårningar, lekar, sång och capoeira men också fri lek, berättar två av ledarna Ellen Malvina Qvarnström som under skolterminerna jobbar som eftisledare och ungdomsarbetsledare Tom Blomfelt.

Sommarklubben är gratis för deltagarna som under klubbdagarna förutom program bjuds på frukt och något drickbart. Var och en uppmanas att ta med sig ett eget mellanmål. Anmälningar riktas till Tom Blomfelt senast 25.5.

Under terminerna har församlingen bjudit på månatliga familjekvällar i Ekenäs. Dessa drar nu ut på sommarturné i nejden i form av FAMILJEPICKNICKAR i början av juni. Programmet riktar sig främst till småbarnsfamiljer men alla är välkomna med. Starten sker vid Tenala församlingshem den 8 juni och fortsätter vid Bromarvs församlingshem 9 juni, Österby församlingshem 15 juni och Snappertuna prästgård 16 juni, samtliga kl. 17.30-19.
Programmet består bl.a. av spårning, lek, sång och umgänge och hålls utomhus. Vid regn flyttas picknicken inomhus. Familjerna uppmanas att ta med egna sittunderlägg eller filt och egen picknickkorg med valfritt innehåll. Möjlighet finns att grilla.
Under sommarmånaderna är samfällighetens lägergård i Ramsdal i Öby välnyttjad. Förutom fem skriftskolläger ordnar församlingen BARNLÄGER för årskurserna 1-3 den 29.6-1.7 och för årskurserna 4-6 den 1-3.7. Anmälningstiden sträcker sig till medlet av juni och anmälningar tas emot så länge det finns plats.
Den 6-8 juli finns det möjlighet för barnfamiljer att delta i församlingens FAMILJELÄGER med temat Det goda livets träd. Programmet är anpassat såväl för vuxna som för barn under 7 år men alla kan känna sig välkomna. När barnen skapar goda frukter, bygger släktträd, samlar löv och gör tygtryck reflekterar de vuxna över vad som behövs i livet för att växa och må bra. Det finns också tid för lek, hobby, simning, musik, andakt och umgänge alla tillsammans.
Lägret, som leds av Helena Hollmérus, Ellen Malvina Qvarnström, Kjell Wikström och hjälpledare, kostar 34 €/vuxen och 18 €/barn. Anmälningstiden avslutas 16.6.
Information om evenemangen ovan finns på den här webbplatsen och i församlingstidningen Mitt i livet 2/2015.

(19.5)

__________

Under pågående renovering av församlingshemmets vind i Ekenäs har byggnadsarbetare påträffat en granat i golvfyllningen. Fyndet, som gjordes på onsdagsförmiddagen, stoppade upp arbetet som får vänta tills Försvarsmaktens tekniska expertis i Obbnäs har granskat föremålet och undersökt utrymmet. Polisen har också kopplats in.

Vindsvåningen värmeisoleras och inreds för att avhjälpa den brist på ändamålsenliga arbetsutrymmen som för tillfället råder i den svenska och finska församlingen på området.

(8.4.2015)
__________

Enligt den granskade befolkningsstatistiken hörde 73,7 procent av finländarna till evangelisk-lutherska kyrkan i slutet av 2014. Församlingarnas folkmängd uppgick till 4 034 235 personer. Sammanlagt 15 701 personer skrev in sig i kyrkan i fjol vilket är det högsta antalet någonsin.
I församlingarna döptes sammanlagt 41 340 barn. De döptas andel av de födda var 72,4 procent. År 2013 döptes 75,2 procent av de födda barnen.
Enligt den slutgiltiga statistiken utträdde 78 300 medlemmar ur kyrkan. Utträdet var livligast i Helsingfors, Esbo och Tammerfors stift och minst i Borgå och Lappo stift. I statistiken över utträden finns nu också de som skrev ut sig 31.12.2014 och som inte fanns med i den preliminära statistiken som gavs ut vid årsskiftet.
Under 2014 förrättades sammanlagt 11 713 vigslar och 831 välsignelser av äktenskap. Både vigslar och välsignelser sjönk med någon procent jämfört med året innan.
Den preciserade statistiken grundar sig på uppgifter från församlingarna. Procentandelar av befolkningen har räknats på basen av Statistikcentralens förhandsuppgifter.

Församlingsförändringarna stiftsvis finns på webbtjänsten Sacrista (sacrista.evl.fi > Statistik > Församlingarnas folkmängd)
Tidigare statistik finns i Statistisk årsbok för kyrkan

Mera information:
Kyrkans forskningscentral, tf chef Kimmo Ketola, tfn 040 5701 166, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Statistiksekreterare Helena Kontio, tfn 050 587 6872, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

(6.2.2015)
___________

Mötesbeslut från församlingsrådets sammanträde den 14.01.2015

1. Församlingsrådet har valt Stig Nyberg till vice ordförande för församlingsrådet för perioden 2015-2016.

2. Till ordförande för direktionen för bistånd, diakoni och mission har valts Margareta Puiras. Till ordinarie ledamöter har valts Pia Blomqvist-Schrey, Sylva Heerman, Stig Nyberg och Guy Sundström. Till deras personliga suppleanter i nämnd ordning Tanja Eriksson, Gunilla Heinonen, Karl von Smitten och Ole Hindrén.
Till församlingsrådets representant utsågs Ringa Sandelin.

3.Till ordförande för direktionen för arbetet bland barn, familj och ungdom har valts Rita Lindholm-Wirtanen. Till ordinarie ledamöter har valts Rabbe Kajander, Camilla Hellbom, Mona Böhme och Lasse Lindqvist. Till deras personliga suppleanter i nämnd ordning Mikael Metsämäki, Camilla Forsström, Tua Lindqvist och Carl-Gustav Måsa.
Till församlingsrådets representant utsågs Johanna Wasström.

(15.1.2015)
_________

Från årsskiftet – samtidigt som de åtta tidigare församlingarna i Raseborg förenas i tre - tas nya kännetecken i bruk för de nya församlingarna och samfälligheten.

Planeringen av nya märken/sigill och webbplatser tog fart redan under våren då den av organisationskommissionen i Ekenäsnejdens svenska församling utsedda arbetsgruppen för information och kommunikation initierade ett samarbete med de övriga församlingarna. Tillsammans med representanter för Karis-Pojo svenska församling, Raaseporin suomalainen seurakunta och Raseborgs kyrkliga samfällighet satte man sig ner för att diskutera behov och synergieffekter. Det fanns en önskan att skapa en gemensam grafisk profil med en tydlig röd tråd som gick igen i alla församlingars och samfällighetens märke och sigill, kompletterat med särskilda och individuella kännetecken för varje enskild församling.

Arbetet inleddes på allvar efter sommaren. På basen av arbetsprover sållades två byråer ut, som tog fram de första förslagen. Lars Hedman (DesignTrio) fick i uppgift att utifrån allmänna heraldiska principer ta fram ett märke för officiell användning där grundidén kunde användas även i ett officiellt sigill. Linnea Ekstrands (LinnArt) uppdrag bestod i att skapa en vardagligare profil som skulle vara användbar närmast i korttidsprodukter såsom broschyrer, affischer, brev och kort.

Processen framskred under återkommande diskussioner och på hösten kunde organisationskommissionerna i samtliga församlingar och gemensamma kyrkorådet ta ställning till och godkänna förslagen med gemensam röd tråd för alla församlingar kombinerat med något församlingsspecifikt. För det församlingsegna har varje församling sin särskilda motivering. Likaså avgör varje församling hur de olika märkena används.

 

DEN SYMBOLISKA INNEBÖRDEN

 

”Jag är vinstocken...”

Innebörden i det officiella märket utgår från Jesu ord i bibelstället i Johannesevangeliets femtonde kapitels femte vers: ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.”

Det friska och växande vinbladet är den största och mest framträdande detaljen i märket. Bladet får sin kraft och sitt liv från vinstocken, som påminner oss om Kristus – den världsvida kristna kyrkans uppdragsgivare.

Vinrankan har länge varit vanlig i utsmyckningen av kyrkor, bl.a. pryder den pelarna i Tenala kyrka och altaruppsatsen i Ekenäs kyrka.

Vågen som flyter nertill sätter församlingarna både på den geografiska och på den kulturhistoriska kartan. De tidigare församlingarna har samtliga uppstått och verkat vid större eller mindre vattendrag såsom åar och havsvikar. De har varit viktiga kommunikationsvägar för bygdens invånare men också ett förråd att hämta överlevnad ur.

Märket används av samfälligheten som sådant medan de enskilda församlingarnas varianter dessutom innehåller en församlingsegen detalj.

 

I Ekenäsnejdens svenska församlings märke ingår ett ax. Axet talar om den brukade och odlade jorden som det finns rikligt av på den del av församlingens område som utgörs av landsbygd. Grödan och växten har liksom havets gåvor gett utkomst och skapat förutsättningar för en morgondag.

Märket är framtaget av Lars Hedman.

 

        

 

 

Vardagsprofilen

Den framtagna vardagsprofilens uttryck är ledigare och består av flera delar som kan kombineras utifrån olika behov. I själva märket finns församlingsspecifika symboler.

 

Tro, liv och växt

I Ekenäsnejdens märke kan man se bilden av ett kors från vilket det utgår en fisk och ett blad. Symboliken i märket är densamma som i det officiella märket, d.v.s. Kristus är begynnelsen och grunden som kyrka och församling bygger på. Fisken och bladet är två uttryck för livskraft, både andlig och kroppslig. Fisken (ICHTYS) är en gammal symbol för kristen tro och bladet en bild för växtkraft. Bägge för tankarna till den natursköna omgivning med vatten och växtlighet som omger församlingen.

Den gröna färgen i både det officiella märket och i vardagsprofilen är livets och växandets färg och innehåller i sig en hoppfull tro på en god och livstillvänd framtid och på spirande växkraft i församlingen.

Profilen har utarbetats av Linnea Ekstrand.

  

     

Fonten som används i både märke och vardagsprofil heter Martti och är framtagen för den evangelisk-lutherska kyrkan och dess församlingar. Den kan enligt särskilda anvisningar kombineras med det lilla upphöjda korset i klar färg.

(29.12.2014)

__________