Lina LottaLundstrom

Foto: Fotofabriken/Kjell Svenskberg

 

Den tre veckor långa omröstningen, där allmänheten kunnat rösta på sin favoritkandidat, är avslutad och rösterna räknade. Drygt 1500 personer röstade och av dem gav knappt en tredjedel sin röst åt kandidat nummer två Lina-Lotta Lundström, 16, som därmed valts till Ekenäs Lucia 2019. Tillsammans med sina fyra luciatärnor Celina KoreniusEdith Lönnqvist, Ellen Lönnqvist och Victoria Örnmark kommer lucia att sprida ljus och glädje bland Ekenäsbor i alla åldrar vid föreningsjulfester, i daghem och i vårdenheter. 

Luciainsamlingen, som löpt jämsides med röstningen och stöder diakonihjälpen i Ekenäsnejdens svenska församling, fortsätter under hela luciasäsongen fram till avslutningen vid julfesten i Ekenäs församlingshem på trettondagen den 6 januari kl. 16.

 

Luciakröning

Lucia kröns på traditionellt sätt på luciadagen fredagen den 13 december kl. 18 i Ekenäs kyrka. Kyrkoherde Anders Lindström håller kröningstalet och luciasmycket, som det här året tillverkats av guldsmedsartesan Johanna Rehn, kommer att överräckas av fjolårets lucia Alice Äbb. Vid kröningskonserten medverkar, förutom lucia med tärnor, barnkörerna Primo och Secondo samt Ungdomskören och instrumentalister under Monica Henrikssons, Sanna Jääskeläinens och Karin El Moutacims ledning. Monica Henriksson har också fungerat som sångledare för luciaföljet.

 

Boka lucia

Lucia med tärnor har hittills drygt 30 inbokade besök. Det är fortfarande möjligt för föreningar, institutioner och företag i Ekenäs att boka luciaföljet för uppdrag som utförs under tiden 13.12.2017 - 5.1.2018. Bokningar tas emot av luciaföräldrarna Håkan och Kristina Lindroos per telefon på bokningsnumret 044-755 3610.

Måndagen den 23 december kl.18 medverkar lucia vid evenemanget Julfred i borgen i Raseborgs slottsruiner.

(1.12.2019)

Som långvarig sed är ordnas även i år ett bokkalasprogram i församlingen.

Torsdagen den 7 november kl. 18  bjuds allmänheten på ett publikt samtal med rubriken "Jag, farmor & livet". Evenemanget hålls i Ekenäs församlingshem där kyrkoherde Anders Lindström och skådespelaren Riko Eklundh samtalar med varandra.

Riko firar 30 år som skådespelare i år. Samtalet, med avstamp i boken om farmor, handlar också om kommunikation och vad som krävs när man vill förmedla ett budskap till publik, läsare och åhörare. Det handlar om sårbarheten men också glädjen att få dela viktiga saker i livet.

På söndag i bokkalasveckan den 10 november välkomnas alla till en litterär högmässa kl. 10 i Ekenäs kyrka. I högmässan predikar Karin Erlandsson, författare och kulturredaktör från Mariehamn.
Kyrkoherde Anders Lindström leder högmässan och som kantor fungerar Inkeri Aittola. Högmässan radieras.

Arrangör för båda tillställningarna är Ekenäsnejdens svenska församling i samarbete med Bokkalaset i Ekenäs.

(25.10.2019)

Nu är tiden inne för att nominera kandidater till årets luciaomröstning i Ekenäsnejden.

För femte året i rad är Ekenäsnejdens svenska församling arrangör för luciaverksamheten i Ekenäs. Lämpliga kandidater är därför flickor från hela församlingens område, gärna fyllda 16 år. För luciauppdraget är det dessutom ett plus om man är glad, öppen och tycker om att sjunga.

Den som vill nominera en luciakandidat kan skicka in uppgifter om hennes namn, ålder, telefonnummer och eventuellt e-postadress tillsammans med ett enkelt fotografi, samt dessutom sina egna kontaktuppgifter, antingen per e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller per brev till Ekenäsnejdens svenska församling, Larssonsvägen 1, 10600 Ekenäs. Kuvertet ska märkas med ”Ekenäs lucia 2019”.

Kandidatnomineringen pågår under tiden 7-20 oktober och kandidaterna beaktas i den ordning deras foton och kontaktuppgifter når fram. Fem kandidater ryms med i luciabuketten.

(30.9.2019)

I april i år beviljades Raseborgs kyrkliga samfällighet Kyrkans miljödiplom. Diplomet beviljas av Kyrkostyrelsen och är ett tecken på att man med seriositet vill arbeta för miljöns bästa.

Inom samfälligheten och de tre församlingarna på området finns en strävan efter att beakta miljön på alla plan i verksamheten i såväl energibruk, skötsel av begravningsplatser, grönområden och skogsområden som i lägergårdarnas verksamhet. Likaså i sophantering och städning samt i materialanskaffning för kök och kontor.

Till miljödiplomets ansökningsprocess hör upprättandet av ett eget miljöprogram, vilket föregås av en miljöbesiktning där den aktuella situationen kartläggs, poängsätts och mynnar ut i ett åtgärdsprogram för minskad miljöbelastning. Diplomet är tidsbundet och ett förnyande baserar sig på huruvida åtgärdsprogrammet har förverkligats. Samfällighetens miljödiplom är i kraft till och med 2023.

Finlands evangelisk-lutherska kyrka har förbundit sig till ett nationellt och internationellt arbete för att skydda miljön och motverka klimatförändringen. I februari 2019 godkände Kyrkostyrelsens plenum kyrkans färskaste energi- och klimatstrategi som strävar till en kolneutral kyrka år 2030. Som en del av strategin uppmuntras varje församling att sträva efter ett eget miljödiplom senast år 2025.

Kyrkans klimat- och miljöarbete vilar på teologisk grund och är i sina olika former en del av kyrkans grunduppdrag. Miljön är en del av Guds skapelse och sålunda helig. Som människor bär vi ansvar för hur vi behandlar vår miljö. Miljöarbetet uppmuntrar till förändring och påminner om att till kristen livsstil hör enkelhet och måttfullhet.

Initiativet och de första stegen mot ett miljödiplom för samfälligheten och församlingarna i Raseborg togs redan 2015 av dåvarande förtroendevalda. Själva kartläggningen och uppgörandet av miljöprogrammet utfördes vid sidan av det egna arbetet. Glädjande var att under arbetets gång kom man underfund med att omsorgen om miljön redan utgjorde en del av församlingarnas vardagliga liv i åtgärder som återvinning och val av miljövänliga produkter framom engångsprodukter.

Som nästa åtgärd kommer man inom samfälligheten att satsa på ökad miljömedvetenhet hos personalen i församlingarna så att omsorgen om miljön blir en naturlig del av hela organisationens verksamhetskultur. Man hoppas också på att miljödiplomet skall inspirerar till nya verksamhetsformer inom församlingarna, till vilket både medarbetare, församlingsmedlemmar och förtroendevalda kan bidra.

(12.8.2019)

Onsdagen den 12 juni ger violinisten Erik Nygård och kantor Pia Nygård konserten ”Finlandssvenska fioltoner” i Ekenäs kyrka. Konserten är en del av Erik Nygårds ettåriga arbetsstipendium från Svenska kulturfonden för att framföra mindre känd violinmusik skriven av finlandssvenska kompositörer.

Vid konserten framförs bland annat Selim Palmgrens Konsertfantasi samt Erik Tulindbergs musik. Med tanke på att Armas Järnefelt i år fyller 150 år får man även höra hans vackra Berceuse från år 1894.

Konserten som arrangeras tillsammans med Ekenäsnejdens svenska församling börjar klockan 18. Inträdet är fritt, programblad säljs vid ingången.

(4.6.2019)

Söndagen den 5 maj kl. 12 bjuder Ekenäsnejdens svenska församling in till ett försomrigt sångevenemang i Ekenäs kyrka - både med allsång och körsång. Det finns glädje att hämta ur sångens och musikens källa och i det här evenemanget görs det tillsammans. Sångtillställningen är samtidigt ett insamlingstillfälle för Kyrkans Utlandshjälp genom den kollekt som samlas in till stöd för världens fattiga och i synnerhet för barns och ungas skolgång i Uganda.

I sångevenemanget medverkar flera körer som är aktiva på orten. Under Monica Henrikssons ledning framförs en del av sångerna av barnkörerna Primo och Secondo, Ekenäs Ungdomskör och Girls’n Qvinns. Ekenäs kyrkokör och Snappertunakören sjunger under ledning av Pia Nygård, Anders Storbacka är organist. Ytterligare instrumentalister medverkar. 

Programmet leds av kyrkoherde Anders Lindström, som också står för en avslutningsandakt, och Anna Lindblad. Kaj-Mikael Wredlund medverkar från Kyrkans Utlandshjälp. 

Tillställningen, som räcker en timme och bandas för tv och radio, är ett samarbete mellan församlingen, Kyrkans Utlandshjälp och Yle Fem. Programmet sänds i Yle Vega 23.6 kl. 13.03 och i Yle Fem 18.8 kl. 12.

(30.4.2019)

Vid sin session den 11 april 2019 har Borgå domkapitel kontrollräknat och fastställt valresultatet och valdeltagandet i andra omgången i biskopsvalet i Borgå stift.

I valet fick kyrkoherde Bo-Göran Åstrand sammanlagt 309 röster och valdes till stiftets nya biskop. Direktor Sixten Ekstrand fick sammanlagt 265 röster.

Valdeltagandet i valets andra omgång var 87,9 procent. Sammanlagt 704 personer var röstberättigade, hälften präster och hälften lekmannaelektorer. Av dem röstade sammanlagt 619 personer. I valet gavs 43 blanka röster och 2 röster förkastades.

Åstrand tillträder som biskop den 1.9 då nuvarande biskopen Björn Vikström blir universitetslektor vid Åbo Akademi. Åstrand vigs till biskop i Borgå domkyrka 29 september.

Källa: Kyrklig tidningstjänst

(11.4.2019)

I biskopsvalets första omgång som hölls tisdagen den 19.3 gick biskopskandidaterna Bo-Göran Åstrand och Sixten Ekstrand vidare till den andra omgången.

Valets andra omgång hålls den 10.4.

Läs hela nyheten här.

(20.3.2019)